Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is renterisico en hoe beperkt u het?

Wanneer rentes omhoog gaan, daalt de waarde van obligaties. Deze eenvoudige regel kan u helpen om uw vermogen te beschermen tegen renterisico, zelfs tijdens een recessie. Lees meer over renterisico en hoe dit kan worden beperkt.

Trading chart Source: Bloomberg

Wat is renterisico?

Renterisico is de kans dat uw vermogen (en investeringen) aan waarde kunnen verliezen wegens veranderen rentetarieven.

Voor obligatiebeleggers vormt dit een ernstig risico. Wanneer rentetarieven omhoog gaan, verliezen vastrentende beleggingsinstrumenten zoals obligaties aan waarde. Het tegenovergestelde geldt ook: wanneer rentetarieven dalen, stijgt de waarde van obligaties. Om deze reden gebruiken vele beleggers hun obligaties als een hedge tegen renteverhogingen, als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportfolio.

Rentetarieven zijn een van de primaire drijvende krachten van obligatieprijzen, wanneer de rentetarieven stijgen, dalen obligatieprijzen op de secundaire markt onmiddellijk zodat het rendement kan blijven concurreren met nieuw uitgegeven obligaties die zijn gekoppeld aan de laatste, hogere rentetarieven.

Er zijn twee belangrijke risico's betrokken bij het beleggen in obligaties: kredietrisico, dit is het risico dat het bedrijf of de overheid niet in staat zal zijn om het kapitaal terug te betalen voor het einde van de looptijd van de obligatie, en renterisico, het risico dat de waarde van een activum zal dalen wegens stijgende rentetarieven.

Bij afwezigheid van een aanzienlijk kredietrisico moeten obligatiehouders er altijd voor zorgen dat ze bewust zijn van het renterisico en stappen nemen om dit te compenseren.

Rentetarieven en obligatiekoersen bewegen in tegenovergestelde richting

Een belangrijk principe bij het beleggen in obligaties is dat rentetarieven en obligatieprijzen altijd in tegenovergestelde richting bewegen. Wanneer de marktrente stijgt, daalt de prijs van vastrentende obligaties.

Volgens de SEC is renterisico gebruikelijk voor alle obligaties, zelfs voor staatsobligaties.

Obligaties met een lange looptijd hebben meer risico, aangezien hoe langer de looptijd, hoe groter de kans van rentestijgingen, waardoor de waarde van de obligatie daalt. Hier kan het nuttig zijn om verschillende obligaties aan te houden die over verschillende tijdperiodes vervallen.

Bovendien betalen obligaties gewoonlijk een vast dividend of coupon tot de obligatie vervalt. Aangezien u ergens anders een hogere rente kunt krijgen, 'onderbetalen' deze vaste couponbedragen nu uw belegging. Als uw obligaties slechts enkele couponbetalingen te gaan hebben, is het cumulatieve effect van deze onderbetaling niet zo slecht als wanneer uw obligatie nog vele coupons had.

Uitgevers van obligaties maken vaak obligatiecoupons op lange termijn zo aantrekkelijk mogelijk voor beleggers om de negatieve impact van rentestijgingen te compenseren. Ervaren obligatiebeleggers zullen echter proberen het renterisico verder te beperken door verschillende obligaties op korte, middellange en lange termijn aan te houden.

Zoals eerder vermeld is het minder waarschijnlijk dat obligaties op korte termijn hun waarde verliezen wegens renterisico, eenvoudigweg omdat er minder tijd is voor meerdere rentestijgingen en omdat ze minder couponbetalingen doen, waardoor het cumulatieve effect van mogelijke onderbetaling van coupons wordt verminderd.
Als gevolg van deze relatie moeten traders en beleggers voornamelijk voorzichtig zijn met renterisico wanneer ze obligaties kopen.

Er zijn hoofdzakelijk twee soorten obligaties – staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

Staatsobligaties

Deze schuldinstrumenten worden soms overheidsobligaties, schatkistcertificaten of schuldbrieven genoemd en worden uitgegeven door overheden die liquide middelen willen aantrekken. Hoe stabieler de economie van het land, hoe lager het risico dat terugbetaling door de overheid achterwege zal blijven en hoe lager de interest op de obligatie.

Bedrijfsobligaties

Net zoals staatsobligaties kunnen bedrijfsobligaties worden uitgegeven door elk bedrijf dat liquide middelen wil aantrekken. Bedrijven krijgen een kredietrating door ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch Ratings. Zoals bij staatsobligaties, hoe hoger de kredietrating van het bedrijf, hoe lager het rendement, wat het lager waargenomen risico weergeeft. Hoe hoger de rente, hoe hoger het risico dat het bedrijf de obligaties niet terugbetaalt.

Leer hoe u obligaties kunt traden

Hoe kunt u het renterisico beperken

U kunt het risico van rentestijging compenseren door ervoor te zorgen dat u een gediversifieerde beleggingsportfolio heeft, met zowel obligaties als aandelen. U kunt ook hedgingsinstrumenten gebruiken om het risico van rentestijging te compenseren.

Diversificatie

U kunt diversifiëren door effecten toe te voegen die minder gevoelig zijn voor renteschommelingen.

Beleggingen in aandelen zijn niet gecorreleerd aan renterisico aangezien hun prestaties afhangen van het succes van het bedrijf en algemene bewegingen op de aandelenmarkt, in plaats van inflatie en marktrente. Een gediversifieerde beleggingsportfolio bevat een combinatie van obligaties en aandelen.

Als u alleen obligaties heeft, kunt u ook diversifiëren door zowel obligaties op korte als op lange termijn aan te houden.

Hedgen

U kunt het renterisico beperken door beleggingen aan te houden die u indekken tegen de mogelijkheid dat uw obligaties waarde verliezen. Dit is een defensieve beleggingsstrategie voor het beperken van verliezen, in plaats van het optimaliseren van winst.

U kunt zich indekken tegen renterisico door verschillende soorten derivaten te kopen. Hierdoor bent u niet zo gevoelig voor rentestijgingen die het rendement van obligaties verminderen.

U kunt derivaten zoals CFD's en Turbo24 gebruiken om te speculeren over het stijgen of dalen van de waarde van een specifieke belegging. Door deze strategie te koppelen aan een obligatieportfolio beperkt u effectief het risico van verliezen, ongeacht hoe hoog de rente stijgt.

Technieken voor het handelen in rentetarieven

U kunt zowel rentefutures als obligatiefutures gebruiken om te handelen in renteschommelingen. Er zijn vier hoofdtechnieken die hier kunnen worden gebruikt:

 1. Speculeren op stijgende rentetarieven door short te gaan op een obligatiefuture of long te gaan op een rentefuture
 2. Speculeren op dalende rentetarieven door long te gaan op een obligatiefuture of short te gaan op een rentefuture
 3. Hedgen tegen renterisico via een gediversifieerde portfolio bestaande uit obligaties en aandelen
 4. Hedgen tegen inflatie via CFD's of Turbo24 om uw obligaties te diversifiëren

Open een handelsrekening bij ons om te beginnen handelen in rentefutures

Renterisico samengevat

 • Wanneer rentetarieven stijgen, daalt de waarde van obligaties. Dit staat bekend als renterisico
 • Renterisico geldt voor alle vastrentende waarden zoals obligaties
 • Obligaties op lange termijn zijn vooral gevoelig voor rentewijzigingen
 • U kunt uw blootstelling aan renterisico beheersen door een gediversifieerde portfolio en hedginginstrumenten
 • CFD's en Turbo24 kunnen ook worden gebruikt om te helpen indekken tegen rentestijgingen

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Reageer vandaag nog op aandelenmogelijkheden

Ga long of short op duizenden internationale aandelen met CFD's.

 • Krijg volledige exposure voor een relatief kleine inleg
 • Beleg in spreads vanaf slechts 0,1%
 • Meer zichtbaarheid van het orderboek met direct market access

Ziet u mogelijkheden voor een aandeel?

Probeer een risicovrije trade met uw demo-rekening, en kijk of u iets op het spoor bent.

 • Meld u aan bij uw demo-rekening
 • Open een positie
 • En zie of uw voorgevoel zich loont

Ziet u mogelijkheden voor een aandeel?

Mis uw mogelijkheid niet en upgrade vandaag nog naar een live rekening om te profiteren.

 • Trade een enorm scala aan populaire aandelen
 • Analyseer en handel moeiteloos op basis van snelle, intuïtieve grafieken
 • Bekijk het laatste nieuws en reageer erop in het platform

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.