CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Hoe kunt u obligaties traden

Open een positie in een van de populairste financiële markten ter wereld: obligaties. Meer weten over hoe u met ons, een wereldwijd toonaangevende provider van CFD's, kunt traden op de obligatiemarkt.1

Bel +31 20 794 6610 of e-mail naar info.nl@ig.com. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Bel +31 20 794 6610 of e-mail naar info.nl@ig.com. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Als u klaar bent om een positie te openen op de obligatiemarkt, volg dan deze drie stappen:

1. Beslis om te gaan traden

Bepaal of u met derivaten wilt speculeren.

2. Kies een mogelijkheid

Kies uit ons aanbod van futures op staatsobligaties.

3. Neem een positie in

Open een rekening bij ons om uw trade te plaatsen.

Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over hoe traden op de obligatiemarkt werkt. Hierin vindt u alles wat u moet weten.

Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een financieel instrument dat werkt door particulieren geld te laten lenen aan instellingen zoals overheden of bedrijven. De instelling betaalt gedurende de looptijd van de obligatie een vastgesteld rentetarief op de investering en betaalt de oorspronkelijke som terug aan het eind van de looptijd.

Omdat obligaties 'verhandelbare effecten' zijn, kunnen ze op de secundaire markt worden gekocht en verkocht. Dit betekent dat beleggers winst kunnen maken als het activum in waarde stijgt, of een verlies moeten nemen als de obligatie die ze verkopen in waarde is gedaald. Omdat een obligatie een schuldinstrument is, is de prijs ervan sterk afhankelijk van de rentetarieven.

Meer informatie over obligaties en hoe ze werken

Soorten obligaties

In het algemeen worden obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven. Bij ons kunt u in staatsobligaties traden.

Staatsobligaties

Hoewel alle beleggingen een risico met zich meebrengen, wordt een belegging in staatsobligaties van een land met een stabiele economie, als een van de minst risicovolle gezien. In het Verenigd Koninkrijk staan door de overheid uitgegeven obligaties bekend als 'gilts'. En in de Verenigde Staten heten ze 'Treasuries'.

Meer weten over staatsobligaties en hoe u ze kunt traden

Bedrijfsobligaties

Hoewel hoogwaardige obligaties van solide bedrijven als een defensieve belegging worden gezien, zijn ze risicovoller dan staatsobligaties, en daarom leveren ze een hogere rente op. Het kredietrisico van bedrijfsobligaties wordt beoordeeld door ratingbureaus als Standard & Poor's, Moody's en Fitch Ratings.

Meer weten over traden in obligaties

Traden in obligaties is een manier om geld te verdienen met schommelingen in de waarde van bedrijfs- of staatsobligaties. Velen zien het als een essentieel onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, naast aandelen en contant geld.

Bijonstrade u op koersveranderingen van obligaties door middel van CFD's, een derivaat met hefboomeffect. Dit betekent dat unietde eigenaar wordt van een obligatie In plaatsdaarvanneemt u een positie in op de obligatie futuresmarkt en speculeert u op een koersstijging of -daling.

Uw uiteindelijke winst of verlies wordt bepaald door de juiste voorspelling van de marktrichting, hoe sterk deze beweegt en uw positiegrootte.

Maar vergeet niet dat alle handelsactiviteiten gepaard gaan met risico's. Het risico wordt groter als u gebruik maakt van een hefboom. Meer informatie over risicomanagement.

Ons huidige aanbod omvat 's werelds grootste obligatie futuresmarkten. Omdat onze CFD's buiten de beurs worden uitgegeven, kunt u in fracties van contracten traden.

Kies een strategie om te traden in obligaties

Hedgen

Indien op de juiste manier toegepast, kan hedgen (of 'hedging') worden beschouwd als een manier om het verlies te beperken, mocht de markt de andere kant op gaan. Hedgen houdt in dat transacties strategisch worden geplaatst, zodat winst of verlies op een positie wordt gecompenseerd door veranderingen in de waarde van een andere positie.

Een hedging strategie heeft vooral een defensief karakter, wat betekent dat deze gericht is op minimalisering van het verlies en niet op maximalisering van de winst. Hedgen moet echter met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Om een bestaande positie op de obligatiemarkt te hedgen, kunt u CFD's gebruiken om shortte gaan op de obligatie futuresmarkt.

Het is belangrijk op te merken dat derivaten, zoals CFD's, gebruikmaken van een hefboom, wat betekent dat u meer kunt verliezen dan de margin die u inlegt om een positie te openen. Short gaan is ook een manier van traden met een hoog risico. Dit omdat uw verliezen, in theorie, onbegrensd kunnen zijn.

Speculeren op rentewijzigingen

Omdat er een inverse relatie is tussen obligatiekoersen en rentetarieven (als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen en omgekeerd), kunt u door middel van obligaties speculeren op rentewijzigingen. Bij ons doet u dat door met CFD's een positie in te nemen op staatsobligatie futuresmarkten.

Als u bijvoorbeeld denkt dat de rente zal stijgen, neemt u een shortpositie in door de markt te verkopen. Omgekeerd kunt u, als u denkt dat de tarieven zullen dalen, een longpositie innemen en de markt kopen.

Houdt er, zoals hierboven, rekening mee dat CFD's een hefboom hebben, wat betekent dat het verlies groter kan zijn dan de aanvankelijke inleg.

Ga naar ons obligatieplatform en open een rekening

Wanneer u beslist heeft om te traden in futures op staatsobligaties, opent u een handelsrekening voor CFD's.

Binnen onze branche krijgt ons innovatieve handelsplatform keer op keer erkenning.2 Ons online platform en onze mobiele platformen zijn ontwikkeld rond uw behoeften en vormen zo een snellere, transparantere en slimmere manier van traden.3

Neem een obligatiepositie in

Traden in futures op staatsobligaties

  1. Open een rekening of log in
  2. Kies op ons handelsplatform een futurescontract op een staatsobligatie
  3. Selecteer 'koop' om long te gaan, of 'verkoop' om short te gaan. Stel uw positiegrootte in en onderneem stappen om uw risico te beheren
  4. Open en volg uw positie
Neem een obligatiepositie in

Technieken voor traden van futures op obligaties

  • Long gaan op lagere rentetarieven
  • Short gaan op hogere rentetarieven
  • Hedgen tegen inflatie
  • Hedgen tegen renterisico

Om de trade te sluiten, kiest u bij het derivaat 'verkoop'. Als de prijs van het futurescontract vervolgens stijgt, maakt u winst. Omgekeerd moet u bij een prijsdaling een verlies nemen.

Onthoud, voordat u hefboomderivaten zoals CFD's gaat traden, dat dit complexe instrumenten zijn en dat verliezen snel kunnen oplopen.

Als rentetarieven stijgen, worden obligaties minder aantrekkelijk en daalt hun koers. Wanneer u denkt dat dit gaat gebeuren, neemt u een short positie in op een van uw futures op staatsobligaties.

Om short te gaan, kiest u bij een derivaat 'verkoop' om de trade te openen. Om de trade te sluiten, kiest u bij het derivaat 'koop' om het terug te kopen. U maakt winst als het verkoopbedrag hoger is dan het bedrag waarvoor u het kocht, en u moet verlies nemen als het omgekeerde het geval is.

Houd er echter rekening mee dat short gaan een handelsmethode met een hoog risico is. Obligatiekoersen kunnen namelijk, in theorie, onbegrensd blijven stijgen. Dit betekent dat wanneer u een short positie inneemt, u onbeperkt verlies kunt lijden. Het is mogelijk om stops toe te voegen aan uw posities. Daarmee beperkt u het mogelijke verlies.

Een short positie innemen op een staatsobligatie kan een manier zijn om te hedgen tegen mogelijke dalingen van het reële inkomen, behaald uit aandelen en obligaties die u al bezit.

Inflatie is een stijging van het algemene prijsniveau zoals gemeten door veranderingen van een prijsindex, zoals de consumentenprijsindex (CPI). Wanneer de inflatie hoog is, verliezen dividend- (van aandelen) en couponbetalingen (van obligaties) beide aan reële waarde, oftewel de koopkracht ervan daalt.

Dit heeft op zijn beurt een negatieve invloed op de marktvraag en de koers van activa. Door short te gaan op de obligatiemarkt en mogelijk te profiteren van dalende obligatiekoersen, kunt u uw reële inkomensverlies in zekere mate beperken.

Hedgen brengt echter een aanzienlijk risico met zich mee. Het risico wordt nog groter, als u handelt met hefboomderivaten zoals CFD's. Dit omdat u mogelijk meer kunt verliezen dan de aanvankelijke margin, die u heeft ingelegd om een positie te openen. Bovendien kan het verlies, als u short gaat, onbegrensd zijn als de markt voor u de andere kant opgaat en de obligatiekoers blijft stijgen.

Het renterisico is de mogelijkheid dat een stijgende rente de waarde van een belegging doet dalen. Vastrentende waarden zoals obligaties zijn blootgesteld aan dit soort risico. Als u obligaties of aandelen in een obligatie-ETF heeft, en verwacht verlies te moeten nemen omdat de rentetarieven stijgen, kunt u hedgen door short te gaan op de futuresmarkt op staatsobligaties.

Als u bijvoorbeeld denkt dat de Bank of England (BoE) de rentetarieven zal verhogen, kunt u een positie op de futuresmarkt op Britse gilts openen. Dit doet u door een derivaat (bijv. een CFD) te kiezen om te verkopen. Als uw voorspelling juist is en de obligatiekoersen dalen, zou uw winst op de trade het verlies voor uw andere beleggingen kunnen beperken.

1 Gebaseerd op inkomsten exclusief FX (published financial statements, oktober 2021).
2 Tot beste handelsplatform bekroond tijdens de ADVFN International Financial Awards 2020 en de Professional Trainer Awards 2019.
3 Tot beste handelsapp bekroond tijdens de ADVFN International Financial Awards 2020 en Professional Trader Awards 2019.