Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen worden als waardevoller gezien dan gewone aandelen omdat zij een eerste recht geven op toewijzing van activa. Leer wat de verschillen zijn tussen preferente en gewone aandelen en hoe u erin kunt traden.

Trading Bron: Bloomberg

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn een type aandeel dat wordt uitgegeven aan aandeelhouders die voorrang krijgen op dividenduitkeringen. De houders hebben ook vóór gewone aandeelhouders recht op uitkering van activa, dat wil zeggen, als er een uitbetaling plaatsvindt.

Bij vereffening van het bedrijf hebben preferente aandeelhouders bijvoorbeeld recht op de resterende activa voordat de gewone aandeelhouders hun aandeel daarin krijgen.

Preferente aandelen zijn aantrekkelijker voor beleggers dan gewone aandelen, omdat zij in zekere zin een effect met een vast inkomen vormen. Beleggers die preferente aandelen bezitten, hebben recht op een vaste dividenduitkering op een vooraf vastgestelde datum als het bedrijf dividend uitkeert, vergelijkbaar met rentebetalingen bij obligaties.

In tegenstelling tot obligaties kunnen preferente aandelen echter vrij verhandeld worden op een beurs. Ze krijgen ook een gunstige fiscale behandeling omdat dividend in sommige gevallen tegen een lager tarief belast wordt dan obligatierente.

Soorten preferente aandelen

Er bestaan verschillende soorten preferente aandelen waarin u kunt traden:

 1. Cumulatieve preferente aandelen
 2. Niet-cumulatieve preferente aandelen
 3. Winstdelende preferente aandelen
 4. Converteerbare preferente aandelen

Cumulatieve preferente aandelen

Cumulatieve preferente aandelen geven de houder recht op het met voorrang ontvangen van in het verleden gemiste of verlaagde dividenduitkeringen.

Wanneer het bedrijf dividend uitkeert en deze uitkeringen op de geplande momenten zijn overgeslagen of verlaagd, moeten de cumulatieve preferente aandeelhouders alle achterstallige dividend ontvangen voordat gewone aandeelhouders betaling kunnen krijgen.

Niet-cumulatieve preferente aandelen

Niet-cumulatieve preferente aandeelhouders hebben geen recht op latere uitkering van dividend als het bedrijf besluit deze niet uit te keren op het geplande moment. Bij dit soort preferente aandelen behoudt het bedrijf zich het recht voor uit te keren aan aandeelhouders, maar als het ervoor kiest niet uit te betalen, kunnen de houders deze niet achteraf vorderen.

Winstdelende preferente aandelen

Bij winstdelende preferente aandelen hebben aandeelhouders recht op dividenduitkeringen die gelijk zijn aan het door preferente aandeelhouders ontvangen tarief op een geplande datum.

Houders van dit type preferente aandelen verdienen extra als het bedrijf zo goed presteert dat er na uitkering van alle overige dividend nog overwinst resteert.

Converteerbare preferente aandelen

Converteerbare preferente aandelen bieden de houders de mogelijkheid hun aandelen te converteren in een vast aantal gewone aandelen. Hoewel niet alle bedrijven toestaan dat preferente aandelen worden geconverteerd, stelt deze praktijk de houder in staat mee te profiteren van de kapitaalwaardering van het bedrijf op de lange termijn.

Voor het converteren van het preferente aandeel moeten houders nagaan wat de conversieverhouding is om te bepalen is of het gunstig is om dit te doen. Houders van converteerbare preferente aandelen converteren hun aandelen meestal als de koers van het gewone aandeel hoger is dan de conversieprijs.

Verschil tussen preferente en gewone aandelen

Factoren verschil Preferente aandelen Gewone aandelen
Dividend Aandeelhouders ontvangen gegarandeerd een vaste dividenduitkering Dividend wordt uitgekeerd afhankelijk van de winstgevendheid van het bedrijf
Stemrecht Geen stemrecht U heeft stemrecht
Waardering aandelenkoers Minder kans dat koers van preferent aandeel stijgt Meer kans dat aandelenkoers stijgt
Recht op activa Preferente aandeelhouders worden eerst uitbetaald Gewone aandeelhouders worden als laatste uitbetaald
Conversie Preferente aandelen kunnen worden geconverteerd in gewone aandelen Gewone aandelen kunnen niet worden geconverteerd in preferente aandelen
Volatiliteit Minder volatiel Veel volatieler

Voor- en nadelen van preferente aandelen

Voordelen van preferente aandelen

 • De koers van preferente aandelen is veel stabieler dan die van gewone aandelen vanwege de vaste dividenduitkeringen
 • Dividenduitkeringen aan preferente aandeelhouders zijn gewoonlijk hoger dan die aan gewone aandeelhouders, voor zover dividend wordt uitgekeerd
 • Preferente aandelen kunnen worden geconverteerd in een bepaald aantal gewone aandelen
 • Aangezien de kans op stijging van de koers van preferente aandelen niet groot is, is het minder gevoelig voor veranderingen in de economische omstandigheden

Nadelen van preferente aandelen

 • Preferente aandeelhouders hebben geen stemrecht
 • De kans op stijging van preferente aandelen is klein
 • Hoewel houders mogelijk het recht hebben activa te vorderen, ontvangen zij hun betaling pas nadat obligatiehouders zijn betaald

Hoe u bij ons kunt traden in aandelen

U kunt bij ons een positie krijgen in aandelen door te traden met behulp van derivaten zoals Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties. Met deze producten kunt u bij ons een positie nemen zonder eigenaar te worden van de onderliggende waarde.

Turbo24 traden

Trade in preferente aandelen door middel van Turbo24. U kunt uw positie 24 uur per dag, van maandag tot vrijdag openen, zelfs als de markt gesloten is.1 U speculeert op de koers van het onderliggende activum door long turbo's te kopen als u denkt dat de koers gaat stijgen of short turbo's als u denkt dat deze gaat dalen.

Met turbocertificaten kunt u een knock-outniveau instellen dat past bij uw risicobereidheid en kunt traden in preferente aandelen zonder commissie te betalen.2

Leer meer over turbo's traden

CFD's traden

U sluit een overeenkomst voor het uitbetalen van het verschil (CFD) in de prijs van een activum tussen het moment van opening van de positie en de sluiting ervan.

CFD's zijn een populair derivaatproduct, omdat u een positie kunt krijgen met behulp van een hefboom, waardoor u slechts een fractie van de volledige waarde hoeft in te leggen om een positie te openen. Houd er rekening mee dat door de hefboom u uw winst kunt vergroten, maar ook uw verlies kunt versterken en meer kunt verliezen dan uw aanvankelijke inleg. Het is van groot belang om passende maatregelen te nemen om uw risico te beheren.

Ontdek alles over CFD's traden

Barriers en vanilla opties

Neem een positie in preferente aandelen door middel van barriers. U speculeert dan op de koersbewegingen van de onderliggende marktprijs voor betere controle. U stelt een knock-outniveau in om uw positie automatisch te sluiten als deze een bepaald niveau bereikt om zo uw risico te beheren.

Vanilla opties zijn contracten die u het recht geven om op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers een effect te kopen of verkopen. U moet uw positie goed volgen, aangezien de prijs van het onderliggende effect beïnvloed wordt door vele factoren, zoals de tijd tot de vervaldatum en de volatiliteit.

Kom alles te weten over barriers en vanilla opties

Preferente aandelen in het kort

 • Preferente aandelen zijn een type aandeel dat wordt uitgegeven aan aandeelhouders die voorrang krijgen op dividenduitkeringen.
 • Er bestaan vier soorten preferente aandelen: cumulatieve, niet-cumulatieve, winstdelende en converteerbare preferente aandelen
 • Het verschil tussen preferente en gewone aandelen is dat preferente aandelen geen stemrecht hebben en dat ze vaste dividenduitkeringen krijgen, terwijl gewone aandelen stemrecht hebben en wisselende uitkeringen, voor zover het bedrijf die doet
 • Voordelen van preferente aandelen zijn hogere dividenduitkeringen, maar het nadeel is dat ze geen stemrecht hebben
 • Krijg blootstelling aan de beste defensie-aandelen door te traden in derivaten met behulp van Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties

Voetnoten

1 Alle turbo's kunnen 24/5 worden verhandeld, behalve voor aandelen, die zijn als volgt beschikbaar: 14.30 - 21.00 uur (Amerikaanse aandelen) en 8.00 - 16.30 uur (Britse en Europese aandelen).
2 Andere kosten zijn van toepassing.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.