Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is inflatierisico en hoe beperkt u het?

De zorgen over inflatie nemen wereldwijd toe. Leer wat het inflatierisico is en de invloed op beleggingen. Ontdek daarnaast hoe u inflatie kunt hedgen en erop kunt beleggen en traden bij de grootste dienstverlener in CFD's.¹

Trader Source: Bloomberg

Wat is inflatie?

Inflatie is de vermindering van de koopkracht van geld in een economie. Door inflatie stijgen de prijzen van consumptiegoederen en diensten, wat betekent dat uw geld minder waard wordt. Hierdoor wordt een munt zwakker, want met één euro kunt u minder kopen dan voordat de inflatie toenam.

Inflatie wordt meestal binnen een land gemeten. De term daarvoor is 'algemene inflatie'.

Als we het hebben over algemene inflatie worden twee afkortingen veel gebruikt: CPI (consumentenprijsindex) en RPI (retailprijsindex). CPI heeft betrekking op de huidige prijs van consumentengoederen in winkels, terwijl de RPI iets breder is en ook betrekking heeft op andere kosten van levensonderhoud, zoals de prijzen van vastgoed, hypotheekrente.

Omdat door inflatie de waarde van geld afneemt, levert dit problemen op voor een niet aan inflatie gekoppelde belegging, omdat de reële waarde daarvan (d.w.z. de koopkracht) vermindert

Wat is inflatierisico?

Inflatierisico is de kans dat onverwachte inflatie de reële waarde van de winsten uit een belegging aanmerkelijk aantast.

Met een hogere inflatie kunt u nog steeds toekomstig inkomen uit een belegging krijgen, maar daarmee kunt u minder kopen omdat de kosten van levensonderhoud zijn gestegen, ook al is het bedrag zelf niet gewijzigd.

Dit baart vooral zorgen voor beleggers in vastrentende waarden zoals obligaties waarvan de couponbedragen niet veranderen, maar de reële waarde afneemt

Afbeelding die laat zien hoe je minder goederen en diensten kunt kopen voor € 100 als de inflatie stijgt

Inflatierisico, een voorbeeld

Stel, u koopt een obligatie met een couponpercentage van 3%, een normaal, nominaal bedrag als u in de obligatie belegt. Als de inflatie op dat moment 2% is, neemt uw koopkracht maar met 1% toe. Dat is uw echte winst.

De eenvoudigste formule om uw reële winst te berekenen is:

Reële winst = nominale winst - inflatie

Omdat obligaties vastrentende waarden zijn, verandert het couponpercentage op den duur niet, ook niet als de inflatie dat wel doet.

Als het inflatiepercentage dus tot boven 2% stijgt, tast dit de waarde van uw obligatie nog verder aan. In het slechtste geval kan uw reële winst zelfs negatief worden. Stel bijvoorbeeld dat de nominale opbrengst 3% is, maar dat de inflatie 5% is:

3% nominaal - 5% inflatie = -2% reële winst

In dit geval kost uw belegging u geld, ook al is de nominale opbrengst (3%) niet veranderd.

Wat is een inflatierisicopremie?

Een inflatierisicopremie is het bedrag dat een leningnemer betaalt aan de belegger om deze te compenseren voor het inflatierisico dat deze op zich neemt. Door deze premie neemt de mogelijke winst voor een belegger toe op vastrentende waarden in tijden van snel stijgende inflatie, wat deze aantrekkelijker maakt.

Inflatierisico tegenover renterisico

Inflatierisico en renterisico worden weleens verward, want in de obligatiemarkt hangen ze nauw samen.

 • Inflatierisico is de kans dat de reële waarde van uw opbrengst uit een belegging (bv. obligatiecoupons) vermindert als gevolg van snel stijgende inflatie.
 • Renterisico is de kans dat de waarde van een activum (zoals obligaties) afneemt als gevolg van stijgende rentetarieven en een agressieve omgeving.

Stijgingen in inflatie worden vaak gevolgd door stijging van de rentetarieven. Dit komt doordat centrale banken zoals de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve vaak de rentetarieven verhogen om te verhinderen dat armlastige consumenten te veel geld uitgeven aan krediet als de prijzen stijgen als gevolg van inflatie.

Als gevolg hiervan zijn de koersen van obligaties en rentetarieven omgekeerd evenredig: als de rentetarieven stijgen, dalen de obligatiekoersen en omgekeerd.

Als u besluit om een obligatie op de secundaire markt te verkopen op een moment dat het rentetarief aanmerkelijk is gestegen, krijgt u minder dan de nominale waarde van de obligatie als de couponwaarde lager is dan het huidige rentetarief.

Aan de andere kant zou een stijging van de inflatie betekenen dat elke couponbetaling van de obligatie steeds minder waard wordt voor de obligatiehouder. Dat komt doordat het werkelijke rentetarief van de obligatie lager is geworden.

Hoe beïnvloedt inflatie beleggingen?

Inflatie beïnvloedt niet alle beleggingen op dezelfde manier. Activacategorieën waarvan de opbrengsten niet worden aangepast aan de inflatie brengen een inflatierisico mee. Dit zijn onder andere vastrentende obligaties, aandelen en ook spaarrekeningen.

Er zijn ook waarden die historisch beschermen tegen de negatieven effecten van inflatie Dit zijn onder andere grondstoffen, aan indexen gekoppelde obligaties, REIT's (vastgoedbeleggingsfondsen) en ook, op de langere termijn, een evenwichtige en brede aandelenportefeuille.

Laten we eens kijken hoe inflatiepieken gewoonlijk de populairste markten beïnvloeden.

Obligaties en inflatierisico

Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn couponuitbetalingen een vast bedrag die dus minder waard worden als de inflatie toeneemt. Hoe harder de inflatie stijgt, hoe sneller die couponuitbetalingen in reële waarde afnemen voor beleggers, ook al neemt de opbrengst procentueel technisch gezien niet af.

Leer meer over hoe u kunt traden of beleggen in obligaties

Aandelen en inflatierisico

Er bestaat geen ultieme regel over de invloed van inflatie op de koers van een aandeel, omdat er zeer uiteenlopende sectoren en bedrijven bestaan die ieder anders reageren op dezelfde omstandigheden. Elk aandeel moet beoordeeld worden op zijn eigen merites. Een paar richtlijnen zijn echter de moeite van het onthouden waard:

 • Groeiaandelen dalen gewoonlijk in koers tijdens periode van hoge inflatie en hun toekomstige waarderingsbelofte wordt minder aantrekkelijk als de inflatie de waarde van de potentiële opbrengsten vermindert.
 • Rendementsaandelen leveren regelmatig en stabiel dividend op, dat mogelijk op de korte termijn niet gelijk op gaan met de inflatie, waardoor de koers in tijden van hoge inflatie zou kunnen zakken totdat het dividend hoger wordt.
 • Internationale aandelen kunnen te maken krijgen met een dalende aandelenkoers als ze concurreren op wereldwijde markten of met buitenlandse bedrijven op plaatselijke markten in tijden met hoge inflatie. Als een bedrijf echter de prijzen te veel verhoogt, bestaat dat kans dat het niet meer kan concurreren.
 • Waardeaandelen genieten vaak de voorkeur van beleggers bij een hoge inflatie. De reden daarvoor is dat hun intrinsieke waarde hoger is dan de huidige handelskoers en ze zijn vaak van goed bekend staande, volwaardige bedrijven die worden gekenmerkt door een sterke kasstroom.
 • Defensieve aandelen behouden meestal hun waarde in perioden met hoge inflatie, omdat consumenten ook van deze bedrijven blijven kopen als het niet goed gaat. Ze worden vaak gebruikt als een hedge tegen zwakke macro-economische omstandigheden, maar kunnen onderpresteren in positieve markten.

Spaarrekeningen en andere contante beleggingen

In perioden dat beleggers zich in het nauw gedreven voelen, worden beleggingen zoals contant geld en spaarrekeningen vaak populair. Presteren die dan goed in perioden met hogere inflatie?

Niet zo goed als u zou verwachten. Op contant geld gebaseerde beleggingen, zoals deposito's of spaarrekeningen zijn erg liquide. Dit betekent dat ze niet gevoelig zijn voor veel van de overige risico's, zoals overmatige volatiliteit, waar andere activacategorieën last van hebben tijdens financieel onrustige tijden. Een euro blijft een euro, ongeacht wat de markt doet.

Ze staan echter wel sterk bloot aan het inflatierisico. Contant geld is feitelijk een van de markten die het sterkst geraakt wordt als de inflatie toeneemt, omdat het de waarde aantast van die euro. Als de inflatie sterk of plotseling toeneemt, neemt de reële waarde van uw deposito's af als deze niet meer rente opbrengen dan de inflatie. Dit zou leiden tot een negatieve reële opbrengst.

Bovendien geldt dit inflatierisico ook voor andere, minder liquide contante beleggingen, zoals depositocertificaten en geldrekeningen.

Spaarrekeningen en andere contante beleggingen

In perioden dat beleggers zich in het nauw gedreven voelen, worden beleggingen zoals contant geld en spaarrekeningen vaak populair. Presteren die dan goed in perioden met hogere inflatie?

Niet zo goed als u zou verwachten. Op contant geld gebaseerde beleggingen, zoals deposito's of spaarrekeningen zijn erg liquide. Dit betekent dat ze niet gevoelig zijn voor veel van de overige risico's, zoals overmatige volatiliteit, waar andere activacategorieën last van hebben tijdens financieel onrustige tijden. Een euro blijft een euro, ongeacht wat de markt doet.

Ze staan echter wel sterk bloot aan het inflatierisico. Contant geld is feitelijk een van de markten die het sterkst geraakt wordt als de inflatie toeneemt, omdat het de waarde aantast van die euro. Als de inflatie sterk of plotseling toeneemt, neemt de reële waarde van uw deposito's af als deze niet meer rente opbrengen dan de inflatie. Dit zou leiden tot een negatieve reële opbrengst.

Bovendien geldt dit inflatierisico ook voor andere, minder liquide contante beleggingen, zoals depositocertificaten en geldrekeningen.

Hoe u zich kunt indekken tegen inflatie?

Vastgoedbeleggingsfondsen (Real Estate Investment Trusts, REIT's)

 • Omdat de prijs van vastgoed en hypotheken bijna altijd stijgt als de inflatie stijgt, presteren REIT's goed in tijden van hogere inflatie.
 • Exposure krijgen aan REIT's kan zo een natuurlijke hedge vormen tegen inflatie.
 • Bij ons kunt u aandelen kopen in populaire REIT ETF's, zoals British Land. Dit betekent dat u kunt beleggen in een ETF die u met een enkele positie een brede exposure geeft aan de REIT-markt.

Goud

 • Traditioneel wordt goud gezien als een hedge tegen inflatie. Meestal doet goud het ook goed in tijden van agressieve pieken.
 • Het feit dat veel mensen goud zo zien, zorgt ervoor dat de prijs ervan heel vaak een boost krijgt in onzekere tijden, wat het tot een waardevolle hedge maakt.
 • Daadwerkelijk goud bezitten kan een ingewikkeld proces zijn, maar bij ons kunt u erin traden als een grondstof, maar ook in bedrijven zoals mijnbouwbedrijven die zich bezighouden met goud. Dit betekent dat u geen fysieke edelmetalen in bezit krijgt, maar in plaats daarvan winst of verlies behaalt door te voorspellen welke kant de onderliggende goudmarkt op gaat.

Geïndexeerde obligaties

 • Als u toegang heeft tot beleggingsproducten uit het Verenigd Koninkrijk, is een 'gilt' een in het VK uitgegeven obligatie die speciaal bedoeld is om inflatie te bestrijden. Wij bieden deze aan op ons platform.
 • Geïndexeerde obligaties worden geacht couponbetalingen te doen die stijgen als de inflatie toeneemt, waardoor ze waarborgen dat de uiteindelijke terugbetaling aan de belegger overeenkomt met de opgebouwde inflatie tijdens de jaren dat deze die obligatie in bezit heeft gehad.
 • Dit betekent dat beleggingen het over het algemeen beter doen in een omgeving met een hogere inflatie, zodat deze kunnen worden gebruikt om te hedgen tegen andere activacategorieën die gevoeliger zijn voor inflatie.

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)

 • TIPS zijn het Amerikaanse equivalent van de Britse geïndexeerde obligaties en worden uitgegeven door de United States Treasury. Wij bieden TIPS aan op ons platform.
 • TIPS zijn gerelateerd aan de consumentenprijsindex (CPI) in de VS, dus als de kosten van levensonderhoud stijgen als gevolg van inflatie, gebeurt dat ook met de waarde van een TIPS-obligatie.
 • Dit betekent dat deze ook bescherming kunnen bieden tegen een stijgende inflatie.

Aandelenportefeuille op de lange termijn

 • Op den duur stabiliseren aandelenkoersen, dividend en verdiensten zich op een nieuw, hoger niveau.
 • Dit zorgt voor behoud van de reële waarde - d.w.z. de koopkracht - van een aandeel op de lange termijn.
 • Dit betekent dat aandelen op de langere termijn ook een waardevolle hedge kunnen zijn tegen inflatie, ondanks dat ze in tijden van hogere inflatie mogelijk tijdelijk waarde verliezen.

Hoe kunt u bij ons inflatie traden of hedgen?

Volg deze stappen om te traden op inflatie of hedgen als u een positie opent bij ons:

 1. Onderzoek de markt van uw voorkeur
 2. Bepaal welk product u gaat gebruiken om te traden
 3. Open een live-rekening of probeer onze demo
 4. Neem stappen om uw risico's te beheren
 5. Kies 'Plaats order' en volg uw positie

Traden met het oog op het inflatierisico

Met het oog op het inflatierisico kunt u bijvoorbeeld traden zonder dat u daadwerkelijk aandelen of ETF's bezit, maar speculeert u op de koers van aandelen, obligaties, grondstoffen of andere markten die volgens u het goed doen tegen inflatie.

U kunt dit doen door middel van Turbo24 via onze rekening voor beursgenoteerde producten of een CFD-rekening.

Als trader neemt u een positie op de prestatie van de onderliggende markt tijdens inflatie, zoals staatsobligaties, futures, goud, waarbij u long gaat als u denkt dat de marktkoers gaat stijgen en short als u denkt dat die gaat dalen. U maakt winst als uw verwachting juist is en lijdt verlies als uw verwachting onjuist is.

Om op inflatie te traden, kunt u ook een positie nemen met behulp van de inflatie-index. Hiermee kunt u hedgen tegen verliezen op huidige obligaties en aandelenbezit. Traders kunnen deze gebruiken om een beeld te krijgen van inflatiebewegingen.

Inflatierisico in het kort

 • Inflatie is de vermindering van de koopkracht van geld.
 • Inflatierisico is de kans dat inflatie de koopkracht van uw beleggingen op den duur aantast.
 • Verschillende soorten activa reageren anders op inflatie. Zo worden REIT's gewoonlijk meer gewaardeerd als de inflatie toeneemt, terwijl contant geld gevoelig is voor het inflatierisico.
 • Bij ons kunt u traden op inflatie en ook hedgen tegen inflatie door te beleggen of te traden.
 • U kunt beleggen op markten die blootstaan aan inflatie door middel van een aandelenrekening of inflatiemarkten traden door middel van turbo's of CFD's.

Voetnoten (indien van toepassing)

1 Gebaseerd op inkomsten exclusief FX (gepubliceerd jaarverslag, oktober 2021).

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.