Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn claimemissies en waarom bieden bedrijven die aan?

Bedrijven gebruiken claimemissies om kapitaal aan te trekken door aandeelhouders uit te nodigen om meer aandelen te kopen tegen een verlaagd tarief. Meer informatie over claimemissies en wie in aanmerking komt voor de aanbieding.

Trader Source: Bloomberg

Wat zijn claimemissies?

Claimemissies zijn een aanbod van een bedrijf aan zijn aandeelhouders om meer aandelen in het bedrijf te kopen tegen een bepaalde prijs en voor een vastgelegde deadline. Om het interessanter te maken, zijn de prijzen hiervoor gewoonlijk lager dan de normale aandelenkoers.

Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt door bedrijven met cashflowproblemen of waarmee het minder goed gaat, om kapitaal binnen te halen en schulden af te betalen. Voor de kopers van claimemissies bieden ze een mogelijkheid om hun positie in de aandelen van het bedrijf te vergroten tegen een gunstige prijs.

Claimemissies zijn niet hetzelfde als gewone aandelen, want het zijn uitnodigingen die alleen gericht zijn aan bestaande aandeelhouders.

Hoe werken claimemissies?

Claimemissies komen tot stand door een proces waarbij het bedrijf extra aandelen aanbiedt aan aandeelhouders, meestal om kapitaal binnen te halen om verschillende redenen, bijvoorbeeld het afbetalen van schulden of zorgen voor liquiditeit.

Aan elke aandeelhouder wordt het recht aangeboden om binnen een bepaalde periode, meestal 16 tot 30 dagen, een evenredig deel van deze nieuwe aandelen te kopen tegen een bepaalde prijs.

Dit geeft aandeelhouders het 'recht' om een van de volgende drie dingen te doen: extra aandelen kopen; deze rechten verkopen aan iemand anders of niets doen.

Tot aan de datum waarop de nieuwe aandelen kunnen worden gekocht, kunnen aandeelhouders de rechten verhandelen op de markt, op dezelfde manier als gewone aandelen. De aan een aandeelhouder verstrekte rechten hebben waarde en daarom worden aandeelhouders gecompenseerd voor de toekomstige verwatering van de waarde van hun huidige aandelen.

Wanneer aandeelhouders besluiten geen extra aandelen te kopen of als ze hun rechten aan iemand anders verkopen, verwatert hun aandeel in het bedrijf. Dit komt doordat er nieuwe aandelen worden uitgegeven, terwijl het aantal aandelen in hun bezit niet verandert.

Verwatering ontstaat doordat een claimemissie de nettowinst van een bedrijf verspreidt over een groter aantal aandelen. De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf neemt derhalve af omdat de uitgekeerde winst ook verwatert.

U kunt bij ons niet rechtstreeks aandelen kopen, maar u kunt traden in de koersbewegingen van meer dan 17.000 aandelen zonder deze te bezitten.

Aangeboden soorten claimemissies

Er zijn twee soorten aanbiedingen van rechten:

 • Directe claimemissie
 • Gegarandeerde (of standby) aanbiedingen van rechten

Wat is het verschil tussen een direct aanbod en een gegarandeerd aanbod?

Het aantal claimemissies verkocht in een direct aanbod is slechts het bedrag waarvoor aandeelhouders interesse hebben getoond voor kopen. Dit betekent dat als de aandeelhouders die claimemissies kopen niet voor (het volledige) bedrag kopen, dit onderkapitalisatie meebrengt voor de aanbieder van de claimemissie.

Gegarandeerde of standby aanbiedingen bieden daarentegen derde partijen of 'achtervang'-kopers (zoals investeringsbanken) de zekerheid 'restjes' te kopen die de aandeelhouders niet hebben uitgeoefend. De achtervang-kopers gaan akkoord met de prijs voordat het aanbod gedaan wordt en garanderen de uitgevende instelling dat zal worden voldaan aan haar kapitaalvereisten.

Een direct aanbod is goedkoper dan een gegarandeerd aanbod, omdat er geen kosten worden gemaakt voor het aangaan van de achtervangverplichting.

In sommige gevallen zijn de verleende rechten niet overdraagbaar. Dit worden 'non-renounceable rights' genoemd. In dat geval kan de aandeelhouder alleen zijn claimemissie uitoefenen of laten verlopen.

Hoe bedrijven claimemissies aanbieden

 1. Aandeelhouders gaan na wat de sluitingsdatum van de claimemissie is
 2. Aandeelhouders kopen aandelen voor de sluitingsdatum
 3. Het aantal aandelen in bezit op de sluitingsdatum is bepalend voor het aantal aandelen uit de claimemissie waarop aandeelhouders recht hebben
 4. Na toevoeging van de rechten aan hun rekening kunnen aandeelhouders ervoor kiezen mee te doen aan de claimemissie als deze beschikbaar is (gebruikmaken van de rechten en extra aandelen kopen) of hun rechten verkopen of niets doen (de rechten vervallen na de betaaldatum)

Hoe beïnvloedt een claimemissie de aandelenkoers?

Claimemissies kunnen de aandelenkoers beïnvloeden door verwatering van de waarde en wijziging van de handelsvolumes. Aandelenprijzen kunnen verwateren door de introductie van meer aandelen. Er kan een neerwaartse trend ontstaan in de waardering van de aandelen.

Een claimemissie heeft vrij vaak een grote invloed op de handelsactiviteit op de dag waarop deze bekendgemaakt wordt, aangezien ze vaak een verhoogde belangstelling in (en verhoogde handelsvolumes in) die aandelen vertegenwoordigen.

Accurate en tijdige informatie over claimemissies kan traders helpen cruciale financiële beslissingen te nemen en heeft daardoor invloed op hun tradingstrategie.

Bij ons kunt u duizenden aandelen traden door middel van Turbo24, CFD's of barriers en vanilla opties.

Open een rekening om te traden op basis van de volatiliteit van aandelenkoersen

Voor- en nadelen van een claimemissie

Het is belangrijk dat aandeelhouders op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van claimemissies voor hun beslissing over welk bedrijf en welke aandelen zij moeten kiezen. Claimemissies bieden beide partijen voordeel: het bedrijf en de belegger.

Voordelen van een claimemissie

 • Het is een snelle manier voor bedrijven om kapitaal te vergaren
 • Bedrijven kunnen deze middelen binnenhalen zonder schulden aan te gaan, omdat claimemissies puur als aandelen worden uitgegeven
 • Claimemissies brengen weinig kosten mee, omdat er geen commissie verschuldigd is
 • De omvang van het bezit van aandeelhouders kan gelijk blijven, omdat de toegestane extra aankopen altijd in verhouding zijn met hun bestaande aandelenbezit
 • Een raad van bestuur kan geen misbruik maken van een claimemissie, aangezien zij daarover weinig zeggenschap hebben

Nadelen van een claimemissie

 • Het bestaande percentage aandelen kan verwateren
 • Na een claimemissie kan de verwatering een daling van de aandelenkoers veroorzaken
 • In tegenstelling tot bij een openbaar aanbod beperken de meeste beurzen het bedrag dat kan worden opgehaald door middel van een claimemissie
 • Claimemissies worden alleen aangeboden als bedrijven geld nodig hebben. Het imago van een bedrijf kan dus negatief beïnvloed worden door de aankondiging van een claimemissie

Claimemissies in het kort

Een claimemissie is een uitnodiging van een bedrijf aan zijn aandeelhouders om op een bepaald moment extra aandelen te kopen tegen een verlaagd tarief

 • Traders kunnen een claimemissie gebruiken als een mogelijkheid om een positie in het bedrijf te krijgen door long te gaan en het activum te houden of short te gaan als de koers daalt
 • Er zijn twee soorten claimemissies: een direct aanbod en een gegarandeerd of standby aanbod
 • Traders kunnen informatie over bedrijven die claimemissies aanbieden gebruiken voor hun handelsstrategie omdat de aandelenkoers vaak daalt na het aanbod.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.