Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Welke factoren zijn van invloed op de waarde van de Amerikaanse dollar?

Er zijn verschillende sociale, politieke en economische factoren van invloed op de stijging en daling van de Amerikaanse dollar. Ontdek welke factoren van invloed zijn op de dollarprijs in een constant veranderende wereldeconomie.

US dollar Source: Bloomberg

Wat beïnvloedt de waarde van de Amerikaanse dollar?

Er zijn zes fundamentele factoren van invloed op de wisselkoers van de Amerikaanse dollar. Deze zijn onder meer economische prestaties, vraag en aanbod van valuta, inflatie en geopolitieke factoren. Hieronder vindt u meer details hierover.

Meer weten over forex

Veranderingen in de Federal Funds Rate

De Federal Funds Rate (FFR) is de rentevoet waartegen Amerikaanse commerciële banken op 'overnight' basis extra reserves aan elkaar lenen. Het beoogde tarief wordt vastgesteld door het Federal Open Market Committee van de Amerikaanse centrale bank (de Federal Reserve) en dient als de basisrentevoet om het aanbod van geld in Amerika te beheren.1

In de regelgeving die op Amerikaanse commerciële banken van toepassing is, is bepaald dat een bepaald percentage van het totaal aan gestorte gelden in reserve moet worden aangehouden. Dit dient als verzekering van de financiële stabiliteit en solvabiliteit van de bank.1

In een voortdurend veranderende omgeving kan het zijn dat banken ineens een overschot of een tekort aan vereiste dagelijkse reserves hebben. Als banken een tekort aan reserves hebben, lenen zij op 'overnight' basis van andere banken. Als ze een overschot hebben, kunnen banken juist geld lenen aan andere banken.1

De FFR is van invloed op de inflatie, op rentetarieven voor de korte en de lange termijn, en op de wisselkoersen van buitenlandse valuta. De FFR wordt gebruikt om deze kosten onder controle te houden. Hoe hoger de FFR, hoe duurder het is om bankleningen, hypotheken en kredieten af te lossen.2

Afbeelding met gestippelde pijlen van S1 naar S2 om een afname in de vraag en een gestippelde pijl van P1 naar P2 om een toename in de prijs of waarde van geld te laten zien.

De FFR heeft niet alleen gevolgen voor andere rentetarieven, maar dient ook als basisrentevoet om het aanbod van geld in de Amerikaanse economie te controleren.2 Als er een grotere vraag is naar de Amerikaanse dollar, wat vaak het geval is als er weinig aanbod is van de valuta, neemt de monetaire waarde ervan toe. Als de FFR stijgt, zorgen de kosten van het lenen ook voor een stimulans van de waarde van de economie en wordt hiermee tevens een halt toegeroepen aan een stijging van de inflatie.

Meer informatie over het Amerikaanse Federal Open Market Committee

Vraag naar valuta

De Amerikaanse dollar is voornamelijk gebruikt als valutakoppeling. Dit is het beleid waarbij een overheid vaste wisselkoersen invoert voor de nationale valuta en de valuta van een ander land, in dit geval de Amerikaanse dollar. Enkele landen die de Amerikaanse dollar op deze manier gebruiken, zijn Ecuador, Puerto Rico en Zimbabwe.

Het gebruik van de Amerikaanse dollar als dominante valuta doet de vraag naar deze munt stijgen en maakt deze tot de reservevaluta van de wereld, aangezien de meeste landen de dollar gebruiken voor de wereldwijde handel in grondstoffen. Centrale banken en belangrijke financiële instellingen slaan reservevaluta op voor gebruik in wereldwijde transacties en om de risico's die samenhangen met wisselkoersen te beperken.3

De laatste jaren zijn alternatieve valuta echter een bedreiging gaan vormen voor de status van de Amerikaanse dollar als reservevaluta. Dit zijn onder meer de euro, de Japanse yen, het Britse pond-sterling en andere kleinere reservevaluta, zoals de Canadese dollar en de Australische dollar.3

Ondanks hun kleinere marktaandeel als reservevaluta, verkleinen deze alternatieve valuta langzaam maar zeker de dominantie van de Amerikaanse dollar en kunnen ze een negatieve invloed hebben op de toekomstige vraag naar deze valuta.3

Inflatie

Inflatie is de snelheid waarmee de valuta van een economie zijn koopkracht in de loop der tijd verliest. Een zwakkere Amerikaanse dollar zou leiden tot hogere prijzen voor de import, wat weer leidt tot een stijging van de inflatie. Zo zou de Amerikaanse economie meer onder druk komen te staan, die nu al te kampen heeft met een stijgende inflatie en consumenten mogelijk beperkt om te lenen.3

De overheid verhoogt meestal het beoogde tarief van de Federal Funds Rate, wat weer leidt tot een stijging van de rentetarieven voor de korte termijn. Zo nemen de kosten van kredieten toe, wat leidt tot een stijging van de rijkdom van de economie, aangezien het aanbod van geld wordt beperkt. Het maakt consumenten en bedrijven echter ook huiverig om een lening aan te gaan, waardoor ze worden gestimuleerd om te sparen en mogelijk een hogere rente te ontvangen.4

Een economische cyclus laat zien hoe inflatie de financiële markten beïnvloedt. De rentevoet stijgt als de economie groeit en daalt als de economie krimpt.

Afbeelding met krimpende en groeiende fasen van economische groei. De rentevoet stijgt als de economie groeit en daalt als de economie krimpt.

De prijs van een Mars-reep die u vandaag koopt, is waarschijnlijk hoger dan een jaar of twee geleden. Dit houdt in dat als u vandaag iets koopt voor tien euro, datzelfde product over een jaar of twee waarschijnlijk een stuk meer kost.

Dit is weliswaar een versimpeld voorbeeld, maar het laat wel zien hoe inflatie invloed heeft op de koopkracht van consumenten, wat geldt voor de kosten van zowel goederen als diensten.

Prestaties van de Amerikaanse economie

Als de Amerikaanse economie het goed doet, wordt de dollar beter gewaardeerd. De Amerikaanse dollar toonde na de pandemie zijn veerkracht door snel te herstellen, terwijl de rentevoet snel steeg in vergelijking met andere wereldeconomieën.3 Rentestijgingen zijn vaak aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, aangezien ze de winst kunnen verhogen als er wordt gehandeld in de Amerikaanse dollar.

Het tegengestelde zou gelden als de Amerikaanse dollar in waarde zou dalen als gevolg van zwakke economische prestaties. Een ernstig zwakke Amerikaanse dollar zou een negatieve invloed hebben op economieën wereldwijd. En met een waardedaling van de Amerikaanse dollar zouden ook de valuta van andere wereldeconomieën, zoals de eurozone, China en Japan, in waarde dalen, aangezien hun economische groei sterk afhankelijk is van export.3

Handelsbalans

Het enorme Amerikaanse tekort op de lopende rekening is een van de grootste bedreigingen van de Amerikaanse dollar. Al zo'n veertig jaar is de waarde van goederen en diensten die de Verenigde Staten importeren hoger dan de waarde van uitgevoerde goederen en diensten. Dit wordt weerspiegeld in de hoge inflatie, die weer leidt tot een daling van de waarde van de Amerikaanse dollar.3

Het tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten liep in 2021 met 33,4% (205,5 miljard Amerikaanse dollar) op tot 821,6 miljard Amerikaanse dollar als gevolg van het toegenomen tekort aan goederen. De Verenigde Staten sluiten ook leningen af bij buitenlandse geldverstrekkers om zichzelf te financieren tegen dit tekort. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde van de Amerikaanse dollar als deze economische wereldleider zich niet uit de schulden weet te redden.3, 5

Afbeelding die laat zien dat het jaarlijkse tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten van 2016 tot 2021 is toegenomen

Politieke instabiliteit en onvoorspelbare gebeurtenissen

Wanneer de geopolitieke onzekerheid toeneemt, verplaatsen investeerders hun vermogen vaak naar veiligere, minder volatiele valuta die de storm beter kunnen doorstaan. Hiervoor zijn verschillende valuta beschikbaar, en de Amerikaanse dollar is er één van.

Ook het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot de dominantie van de Amerikaanse dollar, aangezien investeerders op zoek waren naar een 'veilige haven' en een meer liquide markt.6 Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne eerder dit jaar, is de Amerikaanse dollar alleen maar sterker geworden.3

Dit volgde op de zwakkere Amerikaanse dollar in vergelijking met andere belangrijke valuta, zoals de euro en het pond-sterling, in het eerste jaar van de pandemie. Andere belangrijke valuta zijn onder meer de Japanse yen, de Canadese dollar, de Zweedse kroon en de Zwitserse frank.7

In de twaalf maanden tot juni 2022 nam de prijs van de Amerikaanse dollar toe met 12% ten opzichte van de euro, 9% ten opzichte van het pond en 16% ten opzichte van de yen.7

Medio mei van dit jaar was de gewogen gemiddelde waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de zes belangrijkste valuta ter wereld sinds februari met 9% gestegen, iets wat al twintig jaar niet meer was voorgekomen. Het marktsentiment is dat de Amerikaanse dollar tegen eind 2022 hetzelfde niveau zal hebben bereikt als de euro.7

Hoe is oorlog van invloed op de Amerikaanse dollar?

De goudprijs wordt gebruikt als maateenheid voor de waarde van de Amerikaanse dollar en het vertrouwen van beleggers in de valuta tijdens perioden van oorlog en vrede. Uitdagingen voor de waarde van de Amerikaanse dollar tijdens perioden van oorlog hebben ertoe geleid dat andere landen alternatieve geldvormen hebben verkend die, als ze succesvol zijn, de dominantie van de dollar als internationale valuta kunnen ondermijnen.8

Sinds de Korea-oorlog, die plaatsvond van 1950 tot 1953, is de Verenigde Staten een aanzienlijk deel van zijn goudreserves verloren. De oorlog in Vietnam, die plaatsvond van 1964 tot 1975, zorgde voor een aanhoudend verlies van de reserves dat leidde tot een waardedaling van de Amerikaanse dollar.8

De waardedaling op de korte termijn van de Amerikaanse dollar tijdens de oorlog in Irak, die in 2003 is begonnen en nog steeds gaande is, was niet representatief voor de waarde van deze dominante valuta tijdens een oorlogsperiode.8

In tijden van oorlog doen sommige landen die betrokken zijn bij het conflict soms hun voordeel met de situatie door te proberen de dominante positie van de Amerikaanse dollar aan te tasten. Dit was duidelijk in 2007 toen Rusland probeerde de Amerikaanse dollar op zijn financiële markten te vervangen door de roebel. In hetzelfde jaar probeerde Iran de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) ertoe te bewegen de euro te accepteren in plaats van de Amerikaanse dollar voor olie.8

Dit zou een omkering hebben betekend van de geopolitieke diplomatieke regelingen uit de jaren 1970 en 1980 die het mogelijk maakten de Amerikaanse dollar nauw te verbinden met goud, waardoor het een internationale valuta werd voor de wereldwijde grondstoffenmarkten.8

Traden op forex en de Amerikaanse dollar

 1. Kies een valutapaar om in te traden
 2. Open een rekening of oefen met een demo
 3. Bepaal of u wilt kopen of verkopen
 4. Neem stappen om uw risico's te beheren
 5. Neem uw eerste positie
 6. Volg uw positie

Bij ons kunt u de Amerikaanse dollar traden door een valutapaar te kiezen dat de Amerikaanse valuta omvat. Bij het traden van forex koopt u de ene valuta en verkoopt u de andere op basis van de waarde van beide valuta op de FX-markt.

Zo toont de huidige marktkoers van het GBP/USD-valutapaar hoeveel Amerikaanse dollars het kost om één pond te kopen. Enkele andere veel voorkomende valutaparen waarin u bij ons kunt traden, zijn USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. AUS/USD en USD/NZD. Er moet wel opgemerkt worden dat niet al deze valutaparen beschikbaar zijn in ons Turbo24-aanbod.

Bij ons kunt u een handelsrekening openen voor Turbo24, CFD's en vanilla en barrieropties. Dit zijn allemaal complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico en daarom is het belangrijk dat u gebruikmaakt van onze instrumenten voor risicomanagement.

U kunt als volgt een positie bij ons openen:

Turbo24

U kunt bij ons een Turbo24-rekening openen om valutaparen te traden. Als u forex verhandeld met behulp van Turbo24, speculeert u op de koersbewegingen van de onderliggende waarde en wordt u niet direct eigenaar van de valuta. U koopt turbo longs als u denkt dat de prijs van de onderliggende valuta gaat stijgen of turbo shorts als u denkt dat de prijs zal dalen.

CFD-trading

Open een CFD-rekening en trade forex bij ons. Wanneer u in CFD's handelt, sluit u een overeenkomst voor het uitbetalen van het prijsverschil in het onderliggende valutapaar tussen het moment van opening van de positie en de sluiting ervan.

U kunt een positie innemen op de spotprijs voor forex en op FX-forwards met behulp van CFD's. Bij het handelen met een hefboom, moet u een aanvankelijke inleg doen (de margin) om een positie te openen en de blootstelling aan de door u gekozen valuta te vergroten. De hefboom kan uw winsten vergroten, maar ook uw verliezen versterken. Beheer uw risico daarom nauwkeurig.

Na het indienen van uw aanvraag verifiëren wij de details en als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u geld overmaken en beginnen met traden. U kunt middelen opnemen van uw rekening wanneer u maar wilt.
Zodra u de FX-markt heeft geselecteerd waarop u wilt traden, opent u bij ons een rekening. Als u nog niet helemaal zeker bent over uw vaardigheden om te traden, kunt u een demo openen om uw vaardigheden te verbeteren. Op uw demo-rekening wordt 10.000 euro aan virtueel geld gestort, zodat u kunt oefenen met traden in een risicovrije omgeving.

Barriers en vanilla opties

Neem een positie op forex in met zowel vanilla als barrieropties. Bij barrieropties beweegt uw positie één op één mee met de onderliggende marktprijs voor betere controle. Om uw risico te beheren, stelt u een knock-outniveau in om uw positie automatisch te sluiten als deze een bepaald niveau bereikt.

Bij vanilla opties gaat u een contract aan dat u het recht geeft om op een bepaalde datum tegen een specifieke koers een effect te kopen of verkopen. U moet uw positie goed volgen, aangezien de prijs van het onderliggende valutapaar beïnvloed wordt door veel factoren, zoals de tijd tot de vervaldatum, de volatiliteit en meer.
U kunt uw risico beheren door knock-outniveaus in te stellen bij het traden in optie-CFD's, zodat u volledige controle heeft over de margin en uw risico. Als uw positie het knock-outniveau bereikt, wordt deze automatisch gesloten als de aanbieder de onderliggende marktprijs bereikt.

Factoren die van invloed zijn op de Amerikaanse dollar in het kort

 • De Federal Funds Rate (FFR) is van invloed op de inflatie, op rentetarieven voor de korte en de lange termijn, en op de wisselkoersen van buitenlandse valuta. De FFR wordt gebruikt om deze kosten onder controle te houden
 • Inflatie is de snelheid waarmee de valuta van een economie zijn koopkracht in de loop der tijd verliest. Een zwakkere Amerikaanse dollar zou leiden tot hogere prijzen voor de import, wat weer leidt tot een stijging van de inflatie
 • Het enorme Amerikaanse tekort op de lopende rekening is een van de grootste bedreigingen van de Amerikaanse dollar
 • Wanneer de geopolitieke onzekerheid toeneemt, verplaatsen investeerders hun vermogen vaak naar veiligere, minder volatiele valuta die de storm beter kunnen doorstaan
 • De goudprijs wordt gebruikt als maateenheid voor de waarde van de Amerikaanse dollar en het vertrouwen van beleggers in de valuta tijdens perioden van oorlog en vrede
 • U kunt bij ons traden in forex en de Amerikaanse dollar via een CFD-rekening

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u in forex handelt

Leer hoe forex werkt met de gratis cursus 'Introductie in de financiële markten' van IG Academy.

Breng uw kennis in de praktijk

Probeer wat u heeft geleerd in dit artikel over forex-strategie zonder risico's uit via uw demo-rekening.

Klaar om forex te traden?

Gebruik de lessen in dit artikel voor trading met een live rekening. Upgraden is snel en eenvoudig.

 • Trade meer dan 80 grote en niche-valutaparen
 • Bescherm uw vermogen met tools voor risicobeheer
 • Analyseer en handel moeiteloos op basis van slimme, snelle grafieken

Geïnspireerd om te traden?

Breng wat u in dit artikel heeft geleerd in de praktijk. Meld u nu aan bij uw rekening.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.