Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is 'buying the dip' en hoe kunt u dat doen?

Benut mogelijkheden door te kopen tegen een lage koers en te verkopen tegen een hoge prijs als u op 'the dip' handelt. In dit artikel vertellen we u wat 'buy the dip' betekent en hoe u dat kunt doen.

charts Source: Bloomberg

Wat betekent 'buy the dip'?

Buy the dip is een tactiek die traders kunnen gebruiken om een waarde te kopen (of daar long op te gaan) nadat de koers daarvan tijdelijk in waarde gedaald is. Het is de belichaming van het motto 'koop laag, verkoop hoog'.

Alle markten kennen pullbacks en schommelingen. Als een markt plotseling gedurende een korte periode een neerwaartse trend vertoont, wordt dit een 'dip' genoemd. Buying the dip betekent dat u op dat moment een positie opent en ernaar streeft om te verkopen als die koers weer is opgeleefd.

Buying the dip is een van de meest intuïtieve tradingtactieken op de markt, omdat goede timing hierbij essentieel is: kopen als de koers het laagst is en verkopen als deze het hoogst is.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van mogelijkheden voor traders om te kopen tijdens dips, maar deze strategie is ook geschikt voor beleggers. Dit werkt ook goed voor mensen die rechtstreeks activa kopen, omdat u koopt als de koers is gedaald en ernaar streeft te verkopen als deze weer is gestegen. Dit bieden wij echter niet op ons platform.

Wat is de 'buy the dip'-strategie?

Als u de 'buy the dip'-strategie toepast, hoopt u winst te behalen uit regelmatig kopen op uw gekozen markt als de koers daarvan naar verwachting gaat dalen.

Over het algemeen betekent dit dat u oplet of er een kleinere neerwaartse trend is die waarschijnlijk tijdelijk is en een kleine verschuiving in een markt met een verder stijgende trend. Als dit gebeurt, koopt u in de hoop dat op dat moment de koers op zijn dieptepunt is, net voordat de marktwaarde weer gaat stijgen.

Voor alle handelsstijlen ziet dit er anders uit. Mensen met een strategie voor de langere termijn wachten op grotere, significantere dalingen en gebruiken hun langetermijnkennis van de markt om een of een paar posities te openen zo dicht mogelijk bij het laagste punt van de waarde. Dan kopen ze deze positie en houden hem waarschijnlijk vast. Dit kan uren, dagen of zelfs weken duren.

Als u een scalper of daytrader bent, dus meer gericht op de korte termijn, houdt u de grafiek van een waarde nauwlettend in de gaten voor zelfs de kleinste waardeschommelingen. Dit zal een groot aantal kortere posities zijn, die slechts minuten, een paar uur of zelfs maar seconden worden aangehouden voordat u ze verkoopt, hopelijk tegen een hogere prijs dan waarvoor u ze heeft gekocht.

Wat zijn de voordelen van kopen tijdens een dip?

Buy the dip heeft in potentie meerdere voordelen, maar deze hangen sterk af van het activum en de omstandigheden van de neerwaartse trend waarop u handelt.

Een voorbeeld daarvan is als het activum waarin u handelt bekendstaat om zijn hoge kwaliteit en een reputatie heeft van goede rendementen en echt waar voor uw geld. Als u in dit geval uw koop goed timet, kunt u een lagere gemiddelde prijs voor een positie vastzetten die vaak veel meer waard is.

Buying the dip kan in potentie een manier zijn om winst (of verlies) te behalen als zich een vrij zekere, gemakkelijk voorspelbare periode van volatiliteit aandient.

Voorbeelden daarvan zijn bekendmakingen zoals updates van de centrale bank over de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank, stimuleringsmaatregelen van de centrale bank of gebeurtenissen zoals het bekendmaken van de kwartaalcijfers. Dit kan ook gebeuren tijdens perioden van macro-economische tegenslag, zoals inflatie, recessie of bearmarkten. Zelfs cyclische gebeurtenissen zoals terugkeer naar het gemiddelde of retracement van die markt tellen daarbij mee.

Leer wat een terugkeer naar het gemiddelde is en andere strategieën voor beginners

Om te kunnen profiteren van deze voordelen is het echter essentieel om te bepalen of de 'dip' echt alleen een tijdelijke daling is of eigenlijk een omkering van de markt. Een dip is een kortdurende waardedaling, terwijl een omkering een fundamentele verschuiving betekent waarbij een markt met een stijgende trend in zijn geheel pessimistisch wordt of omgekeerd.

Het is belangrijk om te vermelden dat kopen tijdens een dip als trader betekent dat u gebruikmaakt van derivaten. Dit zijn onder andere turbo's, CFD's, barrier en vanilla opties Dit zijn allemaal hefboomproducten, wat inhoudt dat u een aanvankelijke inleg betaalt (de margin) om een grotere positie te openen. Dit kan lucratief zijn, maar alleen als u uw trade goed voorspelt en timet, aangezien zowel winsten als verliezen worden berekend op basis van uw volledige handelsgrootte.

Als er bijvoorbeeld een margin van 10% vereist is voor een trade van € 100, betekent dit dat u € 10 betaalt om een positie van € 100 te openen. Winsten en verliezen worden echter berekend over de totale handelsgrootte (€ 100) en kunnen dus aanmerkelijk groter zijn dan uw margin van € 10.

Wat zijn de risico's en beperkingen van buying the dip?

Hoewel er omstandigheden en markten zijn waar kopen tijdens een dip voordelen heeft, brengt deze strategie ook risico's mee.

Het grootste risico is waarschijnlijk een slechte timing om te kopen tijdens een dip. Om een positie met succes te openen als een markt ondergewaardeerd is en deze daarna weer te zien opveren, vereist veel kennis over de markthistorie van die onderliggende waarde en de eerdere bewegingen.

Resultaten uit het verleden zeggen echter niets over de toekomst. Bij traden bestaan er geen garanties, wat betekent dat uw voorspelling ernaast kan zitten of de timing verkeerd is en u verlies lijdt in plaats van winst te maken.

Er zijn ook beperkingen en marktperioden waarin kopen tijdens een dip geen effectieve strategie is. Omdat 'buying the dip' gebaseerd is op een opleving van de marktprijs nadat deze gezakt is, werkt dat alleen in een 'bullish' omgeving. Als u een aanmerkelijke dalende trend ten onrechte aanziet voor een kleine, loopt u het risico een positie te openen waarmee u steeds meer geld verliest als de koers blijft dalen.

Omdat buying the dip als trader betekent dat u derivaten gebruikt, komt daarbij ook nog het risico van de hefboom. Dit betekent dat uw verliezen veel hoger kunnen zijn dan uw margin. Het is dus essentieel om ervoor te zorgen dat u binnen uw mogelijkheden handelt en een risicomanagementstrategie toepast.

Meer informatie over het gebruik van een hefboom bij het traden

Een 'buy the dip'-strategie toepassen

Bij een dip kijkt u naar een tijdelijke neerwaartse koersbeweging en gaat dan long op de onderliggende waarde. Zoals we al eerder aangegeven hebben, werkt deze tactiek op sommige markten beter dan op andere.

Een van de populairste waarden om te traden tijdens een dip zijn aandelen zelf. U gaat long (koopt) als de koers voldoende gedaald is en streeft ernaar te verkopen en uw positie te sluiten nadat de aandelenkoers zo hoog mogelijk gestegen is om winst te maken.

Voor het traden op een dip gebruikt u waarschijnlijk Turbo24 of CFD's of barriers en vanilla opties. Dit zijn derivaatproducten waarbij u overeenkomt om het verschil in marktprijs uit te betalen tussen het moment van opening en van sluiting van uw positie, ongeacht of dat verschil winst of verlies is.

Waarschijnlijk koopt u op de gekozen markt als u het idee heeft dat de koers niet lager zal zakken en verkoopt nadat de koers weer is gestegen.

Omdat het succes van uw trade afhankelijk is van de juiste timing van de markt, bieden wij signalen aan die suggesties doen over wanneer u moet kopen op basis van onze data en analyse van zich aftekenende grafiekpatronen. We bieden ook trading alerts aan. Dit zijn meldingen dat de parameters die u heeft ingesteld zijn bereikt op een markt en dat het misschien tijd is om te kopen of te verkopen.

Belangrijk om te vermelden is echter dat dit hefboomproducten zijn. Dit betekent dat de winsten en verliezen worden berekend op basis van uw volledige handelsgrootte, niet alleen uw margin. De winsten en verliezen kunnen dus aanmerkelijk groter zijn dan uw aanvankelijke inleg. Daarom is een strategie om uw risico te beheren cruciaal.

Een populaire markt om op te traden zijn indices. Dat komt doordat 'buy the dip' vaak wordt toegepast als een duidelijke verstoring van de marktprijzen op handen is, bijvoorbeeld bekendmakingen van de centrale bank. Indicesmarkten zijn het gevoeligst voor deze tegen- of voorspoed, aangezien deze de aandelen van de hele index vertegenwoordigen en daardoor de trend bepalen voor een sector of zelfs een hele economie.

Bij indices gaat u long op de index van uw keuze tijdens een periode van verwachte volatiliteit, net nadat de koers aanmerkelijk gedaald is maar alweer tekenen van opleving vertoont.

U kunt ook grondstoffen en forex traden om vergelijkbare redenen, hoewel u zich ervan bewust moet zijn dat forex een zeer liquide en vaak volatiele markt is waar grote winsten en verliezen snel kunnen ontstaan.

Voorbeelden van buying the dip

Op 13 oktober 2022 om ongeveer 13:15 uur was de aandelenkoers van Tesla Motors 218,99. Tussen 13:25 en 13:30 uur zakte de koers aanzienlijk tot 208,34. Omdat u zich realiseerde dat er sprake was van een dip, maar dacht dat de markt in zijn geheel nog steeds een stijgende trend vertoonde, kocht u om ongeveer 14:30 uur tegen de koopprijs van het aandeel van 206,22 op ons Turbo24-platform.

Als u een Turbo24-trade opent, ruilt u het verschil in koers van de onderliggende markt en het door u gekozen knock-outniveau, ongeacht of dit een winst of verlies is.

In dit geval koopt u dus een Turbo24 long ter waarde van € 100 met een knock-outniveau van € 90 en een te betalen margin van € 10 om de positie te openen op het moment dat aandelen Tesla gewaardeerd werden op 208,34. U ziet de aandelenkoers stijgen en verkoopt om uw positie te sluiten zodra het onderliggende aandeel Tesla met € 10 in waarde is gestegen. Uw Turbo24 weerspiegelt deze koersstijging een op een en de nieuwe waarde wordt dan € 20, het dubbele van het bedrag dat u heeft betaald om uw trade te openen.

In dit geval heeft u een winst gemaakt van € 20
(110 - 90 = 20)
dus 100% winst op uw margin

Maar stel dat uw voorspelling niet uitkomt. U zag een dip aankomen en ging long, betaalde een margin van € 10 om een positie te openen met een waarde van € 100 op het aandeel Tesla, met een knock-outniveau van € 90. De aandelenkoers daalde echter tot 189,99. Hierdoor werd automatisch uw knock-outniveau ingeschakeld en voordat u nog meer kon verliezen, werd uw positie gesloten.

In dit geval heeft u een verlies geleden van € 10
(10 - 10 voordat de knock-out wordt bereikt).
dus 100% van uw margin

Buy the dip toepassen

Zo kunt u bij ons kopen tijdens een dip:

  1. Open een live-rekening of oefen met een demo
  2. Zoek de markt van uw voorkeur om op te traden met Turbo24, CFD;s, barrier of vanilla opties
  3. Leer hoe u een dip kunt herkennen
  4. Neem stappen om uw risico's te beheren
  5. Open en volg uw positie

Buy the dip in het kort

  • 'Buying the dip' is de naam van een tactiek waarbij u long gaat of een waarde koopt nadat de koers ervan tijdelijk in waarde is gedaald, in de hoop winst te maken als de koers weer opveert
  • Het succes van kopen tijdens een dip hangt af van de totale waarde van de onderliggende waarde (het moet een markt zijn die over het algemeen een opgaande lijn vertoont) en van uw timing
  • Buying the dip als trader betekent gebruikmaken van Turbo24, CFD's, barriers or vanilla opties

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.