Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% en 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Day traden voor beginners

Day trading is een van de meest populaire handelsstijlen. Hier zijn enkele dingen die u moet weten over day trading en hoe u hiermee kunt beginnen.

Bron: Bloomberg

Wat is day traden?

Bij day trading gaat het om het kopen en verkopen van financiële instrumenten binnen één handelsdag, waarbij de posities aan het einde van elke dag worden afgesloten en de volgende dag weer opnieuw wordt geopend. Day traders kopen en verkopen meerdere waarden op dezelfde dag, of soms zelfs meerdere keren per dag, om te profiteren van kleine koersbewegingen.

Intraday-handel is niet geschikt voor parttimers aangezien hiervoor tijd, concentratie, toewijding en een specifieke mentaliteit is vereist. Bij day trading gaat het om het snel nemen van beslissingen en het uitvoeren van een groot aantal transacties voor een relatief kleine winst per keer. Dit wordt over het algemeen beschouwd als het tegenovergestelde van de meeste investeringsstrategieën, waarbij u probeert te profiteren van koersbewegingen over een langere periode.

Hoe u kunt beginnen met day trading in Nederland

Als u wilt beginnen met day trading in Nederland, moet u het volgende doen:

 1. Onderzoek verrichten naar welke markten beschikbaar zijn voor day trading in Nederland
 2. Een day tradingsstrategie kiezen
 3. Oefenen in het gebruik van uw strategie met een IG-demorekening
 4. Een live rekening openen op live markten

U kunt ook gebruikmaken van de serie online cursussen van de IG Academy om meer te weten te komen over day trading en financiële markten.

Wat zijn de beste markten voor day trading in Nederland?

Er wordt vaak over day trading gesproken bij markten met vaste marktsluitingen, maar in de praktijk kunt u een daytraders zijn en toch handelen op markten die 24 uur (of bijna 24 uur) per dag open zijn. Uiteindelijk komt het kiezen van een markt voor day trading neer op waarin u geïnteresseerd bent, wat u zich kunt veroorloven en hoeveel tijd u wilt besteden aan het handelen. Populaire markten voor day trading zijn onder andere de DAX en de US500.

Beste markten om te handelen

Aandelen

Gezien de grote verscheidenheid aan aandelen waarin kan worden gehandeld, vormt day trading in aandelen een veelgemaakte keuze voor beginners. Op de aandelenmarkt is het gebruikelijk om posities af te sluiten aan het einde van de dag om het zogenaamde ‘gapping-risico’ te vermijden, waarbij nieuws en invloeden gedurende de nacht ervoor zorgen dat de aandelenprijs van een bedrijf aanzienlijk hoger of lager opent dan bij de afsluiting de vorige dag.

Indices

Day trading in indices valt in een vergelijkbare categorie als aandelenhandel, wegens de beperkingen in de openingstijden van de markt. Wanneer u handelt in indices, speculeert u op de prestaties van een groep aandelen in plaats van slechts één bedrijf. Zo vertegenwoordigt bijvoorbeeld de AEX de grootste bedrijven op de Amsterdamse beurs wat beurswaarde betreft. Via day trading in indices heeft u daardoor toegang tot een groter deel van de aandelenmarkt.

Cryptocurrencies

Day trading in cryptocurrencies komt steeds vaker voor, zeker gezien het feit dat derivatenbeleggers in staat stellen te profiteren van zowel stijgende als dalende koersen. En aangezien de cryptomarkt 24 uur per dag geopend is, kunnen beleggers de kosten vermijden die mogelijk zijn verbonden aan financiering van de ene dag op de andere. Dit geeft beleggers het extra voordeel dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over koersbewegingen terwijl ze slapen.

Forex

De forex-markt is een populaire keuze voor degenen die pas beginnen met day trading vanwege het enorme aantal te verhandelen valutaparen en de hoge liquiditeit van de markt, oftewel het gemak waarmee valuta’s kunnen worden gekocht en verkocht. Net als bij de markt voor cryptocurrencies wordt de day trading in forex vaak gebruikt om de kosten die zijn verbonden aan het doorrollen van posities en het gevaar van marktbewegingen gedurende de nacht te vermijden.

De 5 belangrijkste day tradingsstrategieën

Day trading is niet echt een handelsstrategie op zich omdat hierbij alleen wordt bepaald dat een transactie niet tot de volgende dag open wordt gehouden. Het is simpelweg een handelsstijl. Vijf populaire strategieën voor day trading zijn:

 1. Trend trading
 2. Swing-trading
 3. Scalpen
 4. Terugkeer naar gemiddelde (mean reversion)
 5. Geldstromen

Trend trading

Trendhandelaren proberen geld te verdienen door de richting van de prijzen van waarden te bestuderen en vervolgens te kopen of verkopen, afhankelijk van de richting waarin de trend beweegt.

Indien sprake is van een stijgende tendens, waarbij de koersen een opeenvolging van hogere toppen bereiken, nemen handelaren een longpositie in en kopen zij de waarde. Als de trend naar beneden is gericht, met steeds lagere koersen, nemen traders een shortpositie in door te verkopen.

Trendhandel wordt niet uitsluitend gebruikt door day traders omdat u uw positie kunt openhouden zo lang de trend aanhoudt. Als u echter vasthoudt aan intraday-handel, sluit u uw positie vóór het einde van de dag.

Trendhandel

Swing-trading

Bij swing-handel gaat het om het profiteren van koerspatronen op de korte termijn, op basis van de veronderstelling dat koersen nooit puur in één richting bewegen in een trend. In plaats daarvan proberen swing-handelaren geld te verdienen aan zowel bewegingen omhoog als bewegingen omlaag die plaatsvinden in een korter tijdsbestek.

Terwijl trendhandelaren proberen gebruik te maken van de markttrends op de lange termijn, zijn swing-handelaren meestal meer geïnteresseerd in de kleine omkeringen in de koers. Zij proberen deze omkeringen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en transacties uit te voeren om winst te maken via kleinere marktbewegingen.

Swing trading

Scalpen

Scalpen is een handelsstrategie voor de korte termijn die kleine maar frequente winsten oplevert door de nadruk te leggen op het realiseren van een hoog succespercentage. De theorie is dat je net zo gemakkelijk een grote handelsrekening kunt opbouwen door steeds weer kleinere winsten te nemen als door minder transacties uit te voeren en de winsten te laten oplopen. Scalpen vereist een zeer strikte uitstapstrategie, aangezien verliezen heel snel de gemaakte winsten ongedaan kunnen maken.

De meeste scalpers sluiten hun posities vóór het einde van de dag, omdat de kleinere winstmarges bij elke transactie snel worden aangetast als kosten moeten worden betaald voor financiering van de ene dag op de andere.

Scalping

Terugkeer naar gemiddelde (mean reversion)

Terugkeer naar gemiddelde is gebaseerd op de theorie dat prijzen, en ook andere maatstaven voor waarde zoals koers/winstverhouding (P/E), altijd uiteindelijk terug bewegen richting het historische gemiddelde.

De strategie maakt gebruik van technische analyse, zoals voortschrijdende gemiddelden, om waarden te identificeren waarvan de recente prestaties aanzienlijk afwijken van hun historische gemiddelde. Handelaren die gebruikmaken van terugkeer naar gemiddelde maken dan gebruik van de terugkeer naar het normale traject.

Mean reversion

Geldstromen

De geldstroomindicator geeft aan of een waarde mogelijk oversold of overbought is, op basis van volume en prijs in plaats van alleen de koers van de waarde.

Hierbij wordt het aantal transacties van de vorige dag vergeleken met dat van de huidige dag om te bepalen of de geldstroom positief of negatief was. Een meetwaarde van 80 of hoger geeft aan dat de waarde overbought is en vormt een signaal voor de belegger om te verkopen. Daar staat tegenover dat een meetwaarde van 20 of lager duidt op een waarde die oversold is. Dit is een signaal om te kopen.

Geldstromen

Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op day trading

Er is een aantal belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden voordat u begint met day trading op welke markt dan ook, aangezien dit proces mogelijk veel meer tijd vergt dan de typische buy-and-hold strategie. Bij beleggen ligt het accent op marktbewegingen op de langere termijn, zodat dagelijkse bewegingen weinig invloed hebben op het totaalbeeld. Wanneer u echter aan day trading doet, ligt de nadruk op de factoren die van invloed kunnen zijn op intraday-marktgedrag.

Deze omvatten:

 • Liquiditeit. De liquiditeit van een markt geeft aan hoe gemakkelijk en snel posities kunnen worden geopend en gesloten. Hoge liquiditeit is uitermate belangrijk voor day traders, omdat zij gedurende de dag waarschijnlijk meerdere transacties uitvoeren
 • Volatiliteit. De volatiliteit van een waarde, oftewel hoe snel de koers beweegt, is een belangrijke overweging voor day traders. Als een hoge volatiliteit wordt verwacht gedurende de dag, kunnen de bewegingen een groot aantal mogelijkheden bieden voor winst op de korte termijn
 • Handelsvolume. Het handelsvolume van een waarde is een maatstaf voor het aantal keren dat de waarde wordt gekocht of verkocht in een bepaalde periode. Een hoog handelsvolume laat zien dat er veel interesse is en is nuttig voor het identificeren van instap- en uitstappunten

Kiezen hoe u wilt day traden

De eerste stap op weg naar een loopbaan als day trader is bepalen in welk product u wilt handelen. Derivaten, zoals CFD’s, opties of turbo’s, zijn populair voor day trading, aangezien het niet nodig is eigenaar te zijn van de onderliggende waarde waarin u handelt. Dit betekent dat u posities veel sneller kunt openen en sluiten en kunt speculeren op de koers ongeacht of deze stijgt of daalt.

Er geldt geen vaste belasting voor day trading, dus zal deze afhangen van welk instrument u gebruikt om te handelen op de markten.

Een plan voor day trading opstellen

Voordat u begint met day trading, is het belangrijk precies aan te geven wat u hoopt te bereiken en realistisch te zijn over de doelen die u uzelf stelt. Als u verwacht meteen veel geld te verdienen, wordt u misschien bitter teleurgesteld omdat er bij day trading sprake van een steile leercurve kan zijn.

Het is ook belangrijk om precies te bepalen hoe u een methodologie gaat opstellen voor het betreden en verlaten van de markt en of dit wordt gebaseerd op fundamentele of technische analyse. Als u ervoor kiest om naar fundamentele analyse te kijken, zijn uw day trading transacties waarschijnlijk gebaseerd op bekendmakingen van macro-economische data, bedrijfsverslagen en het laatste nieuws. Terwijl, als u besluit gebruik te maken van technische analyse, u zich waarschijnlijk zult richten op grafiekpatronen, historische data en technische indicatoren.

Leren omgaan met het risico van day trading

Het opstellen van een strategie voor risicomanagement is een cruciale stap bij de voorbereiding op de handel. Door maatregelen te treffen waarmee het worst-case scenario kan worden vermeden, kunnen beleggers potentieel verlies tot een minimum beperken. Risicomanagementtools, zoals stops en limieten, vormen een essentieel onderdeel van de gereedschapskist van elke belegger.

U zult vaak horen dat een succesvolle trader verliezende transacties snel afstoot maar winstgevende transacties laat doorlopen, en dat is bij day trading net zo belangrijk als bij iedere andere strategie. Een trader hoeft het niet altijd bij het juiste einde te hebben, maar moet wel snel erkennen wanneer hij of zij fout zit en actie ondernemen, zodat er meer geld wordt verdiend met winnende transacties dan wordt verloren met transacties die mislopen.

Er is altijd onzekerheid over de vraag of een belegger moet streven naar een hoge winst-verliesverhouding of zich meer moet richten op de risk-reward ratio. Succesvolle day traders hebben vaak lage succespercentages, zelfs onder de 40%, maar zullen streven naar een risk-reward ratio van ten minste 1:2, wat betekent dat de traders verwacht het bedrag te verdubbelen dat hij of zij bereid is te riskeren. Dat is een persoonlijke overweging, maar één ding is zeker: het is geen schande om een vergissing te begaan en een klein verlies te nemen, maar verkeerd blijven handelen en een zwaar verlies leiden is misschien wel de snelste manier om een einde te maken aan een loopbaan als kortetermijntrader.

Uw eerste positie openen en volgen

Wanneer u voldoende vertrouwen in uw handelsplan heeft opgebouwd, wordt het tijd om met handelen te beginnen. Als eerste moet u een rekening openen. Als u er nog niet klaar voor bent om te gaan handelen op live markten, kunt u oefenen met het openen van posities in de risicoloze demo-rekening van IG.

Nu u een rekening heeft, moet u de parameters voor uw transactie gaan vaststellen. Binnen een enkele handelsdag zult u waarschijnlijk zowel long- als shortposities willen openen. Als u denkt dat een koers waarschijnlijk zal stijgen, kiest u ervoor om de waarde te ‘kopen’, terwijl u deze bij een koers die naar verwachting zal dalen zult willen ‘verkopen’.

Vergeet niet dat u als day trader waarschijnlijk op dezelfde dag meerdere transacties zult openen en sluiten, dus is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle gebeurtenissen op de markt of van het laatste nieuws dat invloed kan hebben op de prijzen van de markten waarop u zich richt. U kunt dit doen aan de hand van ons nieuws en onze handelsideeën.

Samenvatting van day trading

Om u op weg te helpen met day trading, hebben we een lijst samengesteld met de belangrijkste dingen die u moet weten:

 • Day trading is de praktijk van het openen en sluiten van posities op dezelfde handelsdag
 • Traders verkiezen deze stijl om het risico van slippage te vermijden en de kosten van financiering van de ene dag op de andere te voorkomen.
 • Day trading vergt veel tijd en inzet, dus wordt deze manier van handelen niet vaak gebruikt door traders in deeltijd.
 • Tot de markten waarop veel aan day trading wordt gedaan behoren aandelen, indices, cryptocurrencies en forex
 • Het is belangrijk om de liquiditeit, de volatiliteit en het handelsvolume van een markt in overweging te nemen voordat u begint met day trading
 • Er zijn meerdere strategieën voor day trading die u kunt gebruiken, waaronder trendhandel, scalpen, swing-handel, terugkeer naar gemiddelde (mean revision) en geldstromen
 • Voordat u begint, zijn er een paar cruciale stappen die u moet uitvoeren, zoals bepalen hoe u wilt handelen, vaststellen wat uw handelsplan is, uw strategie voor risicobeheer kiezen en uw eerste positie openen

Veelgestelde vragen over day trading

Welke software heb ik nodig voor day trading?

U heeft geen gespecialiseerde software nodig om te kunnen beginnen met day trading. Nadat u uw IG-rekening heeft geopend, heeft u toegang tot ons bekroonde handelsplatform, waarmee u transacties kunt uitvoeren via uw webbrowser, mobiele telefoon of tablet.

Als u op zoek bent naar meer geavanceerde software, kunt u gebruikmaken van tools zoals ProRealTime en MetaTrader 4.

Kan ik geld verdienen met day trading?

Ja, day traders kunnen geld verdienen door kleine en frequente winsten te nemen. Hoeveel winst zij kunnen maken varieert sterk, afhankelijk van hun strategie, beschikbare kapitaal en plan voor risicobeheer.

Aangezien er echter grote risico’s zijn verbonden aan day trading, benadrukken wij de noodzaak om goed voorbereid te zijn voordat u begint met handelen in financiële markten. Als u meer wilt weten over day trading en andere handelsstijlen, brengt u een bezoek aan IG Academy.

Hoeveel geld heeft u nodig om te beginnen met day trading?

Bij IG heeft u minimaal een bedrag van €250 nodig om te kunnen beginnen met handelen. Afgezien daarvan, zullen de kosten van day trading sterk afhangen van in welke markten u wilt handelen en de marktvoorwaarden, evenals van uw persoonlijke omstandigheden en houding ten opzichte van risico.

Welke kosten en belastingen zijn verbonden aan day trading?

De kosten en belastingen in verband met day trading variëren afhankelijk van welk product u gebruikt en in welke markt u gaat handelen. Meer informatie over onze kosten en heffingen vindt u in ons kostenoverzicht.

Is day trading legaal in Nederland?

Ja, day trading is legaal in Nederland.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Grijp uw mogelijkheden met bitcoin

Speculeer op de koersbewegingen van de bitcoin, zonder dat u deze ooit hoeft te bezitten.

 • Gebruik de hefboomwerking om uw exposure te verhogen
 • Spreads behoren tot de laagste in de branche
 • Ga long of short met CFD's.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.