Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Stoporders versus limietorders: wat zijn de soorten orders bij het handelen?

Stop- en limietorders zijn een goede manier om uw transacties te beheren zonder dat u zelf de markt in de gaten hoeft te houden. Welk type order kunt u het beste gebruiken bij welke transactie?

Bron: Bloomberg

Wat is een order in trading?

Een order is eenvoudigweg een instructie om een transactie aan te gaan of te sluiten. U verstrekt een order aan uw provider zodat deze de transactie namens u kan uitvoeren, waardoor u tijd bespaart en winsten kunt nemen of verliezen kunt beperken.

Het orderniveau verwijst naar de prijs waartegen u wilt in- of uitstappen in een markt, waardoor u een punt kunt instellen waarop u wilt kopen of verkopen. Het is geen gegarandeerd niveau, maar een koersniveau dat moet worden bereikt voordat uw order wordt geactiveerd.

Hoe gebruik ik stops en limieten om te traden?

Wanneer u besluit stops en limieten toe te passen, moet u:

1. Beslissen welke waarde u wilt verhandelen
2. Kies een stop-of limietorder, om uw transactie automatisch te sluiten of te openen
3. Open een demo-rekening om te oefenen met het toepassen van stops en limieten
4. Open een live-rekening en handel op de markten

Daarnaast kunt u verder leren over CFD-trading en financiële markten met het aanbod aan cursussen op de IG Academy.

Typen orders bij het handelen

Er zijn twee belangrijke typen orders: instaporders en uitstaporders. Een instaporder is een instructie om een transactie aan te gaan wanneer de onderliggende waarde een bepaald niveau bereikt, terwijl een uitstaporder een instructie is om een transactie te sluiten wanneer de koers een bepaald niveau bereikt.

Instaporders worden gebruikt om een transactie aan te gaan tegen een specifieke prijs, zonder dat continu de markt hoeft te worden gevolgd. Uitstaporders, daarentegen, worden gebruikt om winsten te nemen als een koers in gunstige richting beweegt of verliezen te beperken als de marktbeweging ongunstig is.

Zowel instap- als uitstaporders zijn beschikbaar in twee verschillende varianten:

 1. Stoporders
 2. Limietorders

Stops versus limieten

Een stoporder is een instructie om te handelen als een koers een bepaald niveau bereikt dat minder gunstig is dan de huidige koers. Als u koopt in een markt, is dat tegen een koers onder de huidige marktprijs, en als u verkoopt in een markt is dat tegen een koers boven de huidige marktprijs.

Een limietorder, daarentegen, is een instructie om te handelen als de koers een opgegeven niveau bereikt dat gunstiger is dan de huidige koers. Als u wilt kopen in een markt, is dat tegen een prijs die lager is dan de huidige koers, terwijl verkopen plaatsvinden bij een hogere koers.

Er is geen reden om slechts één van beide typen orders te gebruiken. Beide vormen zeer nuttige instrumenten voor een belegger. In feite gaan sommige platforms zelfs zo ver om beide orders te combineren in een enkele ‘stop-limietorder’. Hierdoor kunnen traders hun transactievoorwaarden vooraf bepalen, instappen bij een trend op een bepaald prijsniveau en weer uitstappen zodra een bepaald winstbedrag is bereikt.

Het is dus belangrijk om zowel stops als limieten te begrijpen en inzicht te hebben hoe u deze kunt gebruiken bij uw transacties.

Uitleg van stoporders

U kunt stoporders gebruiken om posities te sluiten en deze weer te openen, via een stop-loss order of een stop-instaporder.

 • Een stop-loss order is de algemene term voor een stoporder. Dit is een instructie om uw positie te sluiten wanneer de marktwaarde lager wordt dan de huidige koers
 • Met een stop-instaporder kunt u een positie openen wanneer de markt een waarde bereikt die minder gunstig is dan de huidige koers.

Hoewel het misschien vreemd lijkt om een transactie uit te voeren bij een minder gunstige koers, kunnen stop-entry orders u in staat stellen een transactie aan te gaan nadat een trend is bevestigd. Dit helpt u te profiteren van bewegingen in de markt.

Laten we er een voorbeeld bij nemen. Stel dat u 100 aandelen bezit van een bedrijf die u hebt gekocht voor 370 p per aandeel.

De chief executive officer (CEO) van het bedrijf kondigt aan dat hij met pensioen gaat, waardoor de aandelenkoers daalt. Hoewel u verwacht dat deze daling van tijdelijke aard is, wilt u niet het risico lopen te veel geld kwijt te raken als de koers blijft dalen. Dus besluit u een stop-loss order te plaatsen bij 320 p.

De koers blijft dalen en duikt onder de 320 p, en op dat punt wordt uw stoporder uitgevoerd. Hoewel u £50 (100 x 50 p) bent kwijtgeraakt, zouden uw verliezen aanzienlijk groter zijn geweest als u de stop-loss order niet had geplaatst.

Wat is een stop-loss order?
Wat is een stop-loss order?

Meer informatie over wat een stop-loss order is

Uitleg van limietorders

Net als stoporders, kunnen limietorders worden gebruikt om transacties aan te gaan en te sluiten. Er zijn twee typen:

 • Via een limiet-instaporder kunt u een transactie aangaan als de markt een gunstigere koers bereikt. Hiervan wordt gewoonlijk gebruikgemaakt als u weet welke prijs u wilt betalen voor een waarde.
 • Een limiet-uitstaporder stelt u in staat een longpositie te sluiten op een hoger niveau dan de huidige koers of een shortpositie op een lager niveau

Het grote nadeel van limietorders is dat de mogelijkheid bestaat dat deze niet worden uitgevoerd als de markt uw orderniveau niet bereikt. In dat geval vervalt de order. Bij plaatsing van een limiet-instaporder bestaat de mogelijkheid dat de transactie nooit wordt uitgevoerd. En bij een limiet-uitstaporder wordt uw transactie niet automatisch gesloten.

Stel, bijvoorbeeld, dat Brent momenteel wordt verhandeld tegen een koers van $63,50. Uw technische analyse heeft aangetoond dat $ 64,00 een significant niveau vormt voor deze markt, waarbij de suggestie wordt gewekt dat, als dit niveau wordt bereikt, de koers zal blijven stijgen.

U besluit om Brent te kopen als deze een koers van $64,80 bereikt en plaatst een stop-instaporder op dit niveau. Twee uur laten bereikt de markt de koers van $64,80, dus voert uw broker uw stoporder uit en gaat een transactie voor u aan. Als de marktprijs uw koersniveau niet had bereikt, zou uw order nooit zijn uitgevoerd.

Wat u moet weten voordat u een stop- of limietorder gaat plaatsen

Voordat u begint met handelen met stop- of limietorders zijn er enkele belangrijke factoren om rekening mee te houden, zoals de duur van uw order en de invloeden van gapping en slippage op de uitvoering hiervan.

Orderduur

De orderduur geeft aan hoe lang uw order openblijft voordat deze vervalt. U kunt ervoor kiezen uw order open te houden totdat u besluit deze te sluiten of u kunt een vervaldatum instellen. Deze twee typen orderduur worden Good Til Cancelled (GTC) en Good Til Date (GTD) genoemd.

 • Good Til Cancelled: GTC-orders blijven actief totdat u deze zelf annuleert of totdat deze zijn vervuld
 • Good Til Date: Bij GTD-orders moet u een specifieke datum en tijd selecteren dat uw order actief moet zijn. Orders die op deze datum niet zijn vervuld, worden geannuleerd

Gapping en slippage

Het is de moeite waard om te vermelden dat stoporders niet altijd uw transacties sluiten op exact het opgegeven niveau. De markt kan een ‘gap’ vertonen, waarbij van de ene koers naar een andere wordt gesprongen zonder marktactiviteiten tussendoor.

De kans hierop is het grootst als u een transactie openhoudt tot de volgende dag of tot na het weekend, waarbij de openingskoers van de markt kan afwijken van de voorafgaande slotkoers. In deze situatie wordt uw transactie gesloten bij de best beschikbare koers, wat betekent dat u het risico loopt meer geld kwijt te raken dan u verwachtte. Dit wordt slippage genoemd. U kunt het risico op slippage beperken door een gegarandeerde stop te gebruiken, zoals wordt uitgelegd in de volgende sectie. Er wordt een kleine premie in rekening gebracht als een gegarandeerde stop wordt geactiveerd.

Limietorders worden gewoonlijk vervuld bij de door u gekozen koers of soms zelfs bij een betere koers als deze beschikbaar is op het moment dat de order wordt vervuld. Dit wordt positieve slippage genoemd.

Hoe u een stoporder plaatst

De methode voor het plaatsen van een stoporder is afhankelijk van de vraag of u een stop-instaporder of een stop-loss order plaatst.

Als u een stop-instaporder wilt plaatsen, moet u uw orderticket openen en ‘order’ selecteren. U voert vervolgens een prijsniveau in dat hoger is dan de huidige koers als u een longpositie wilt innemen of lager dan de huidige koers als u short wilt gaan.

Als u in plaats daarvan een uitstaporder plaatst, is uw transactie afhankelijk van welk type stop-loss order u wilt gebruiken. Bij IG zijn er drie typen stop-loss order:

 1. Basis stop-loss
 2. Gegarandeerde stop-loss
 3. Trailing stop-loss

Een basisstop plaatsen

Basis stop-loss orders worden geactiveerd als de markt het door u ingestelde orderniveau bereikt. U kunt stops toevoegen voor nieuwe transacties via het orderticket door op ‘stop’ te klikken. Hier zou ‘normal’ moeten staan vermeld. Er geldt een minimale afstand tussen de huidige koers en de stoporder die u plaatst.

Als u een stoporder wilt toevoegen aan een bestaande transactie, klikt u op de marktnaam onder ‘open posities’ op het platform, waarna een orderticket wordt geopend.

Onthoud dat uw transactie kan worden gesloten bij een ongunstigere koers dan het door u gevraagde niveau als de markt snel beweegt, zodat u het risico loopt meer geld kwijt te raken dan verwacht.

Gewone Stop Loss
Gewone Stop Loss

Een gegarandeerde stop plaatsen

Gegarandeerde stop-loss orders werken op dezelfde manier als basisstoporders, maar zorgen ervoor dat uw positie altijd wordt gesloten op het exacte niveau dat u heeft geselecteerd, ongeacht volatiliteit. Bij activering van uw gegarandeerd stop wordt een kleine premie in rekening gebracht.

Als u een gegarandeerde stop bij IG wilt plaatsen, selecteert u het vervolgkeuzemenu onder de optie ‘stop’ op het orderticket. In plaats van de ‘normaal’ stop, selecteert u ‘gegarandeerd’.

Wat is een limietorder?
Wat is een limietorder?

Een trailing stop plaatsen

Trailing stop-loss orders volgen de markt als deze in een voor u gunstige richting beweegt en vergrendelen deze bij een ongunstige ontwikkeling. U bepaalt precies hoe dicht de stoporder de koers volgt door een trailing stapgrootte in te stellen.

Nu zou u een trailing stop moeten kunnen instellen binnen dezelfde vervolgkeuzelijst in uw orderticket. In plaats van de optie ‘normal’ selecteert u ‘trailing’. U moet vervolgens de stapgrootte instellen. Deze bepaalt hoe dicht de trailing stop meebeweegt met de koers. Dus als uw stapgrootte vijf punten is, wordt telkens wanneer de markt vijf punten omhooggaat uw stop vijf punten verplaatst om de markt te volgen.

Trailing stop
Trailing stop

Hoe u een limietorder plaatst

Het plaatsen van limietorders kan op dezelfde wijze plaatsvinden als bij een stoporder en zal eveneens afhankelijk zijn van of u een limietorder plaatst om in te stappen of een limietorder om uit te stappen.

Bij limiet-instaporders selecteert u het tabblad ‘order’ van uw orderticket. Als u long wilt gaan, voert u een koopprijsniveau in dat lager ligt dan de huidige koers en als u short wilt gaan in de markt, voert u een verkoopniveau in dat hoger ligt dan de huidige koers.

Bij limiet-uitstaporders gebruikt u het hoofdtransactietabblad van het ticket om simpelweg het niveau in te voeren waarop u uw order wilt uitvoeren in de sectie ‘limiet’.

Het op correcte wijze gebruiken van orders kan een prima manier zijn om tijd en moeite te besparen bij het handelen, met de kans op maximale winst en een verminderd risico. Maar dit zou slechts één onderdeel van uw algehele handelsstrategie moeten vormen.

Word een betere belegger door de gratis interactieve cursussen op IG Academy door te nemen.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Begin vandaag nog met forex-trading

Vind mogelijkheden op 's werelds meest verhandelde en meest volatiele, financiële markt.

Ziet u een FX-mogelijkheid?

Probeer een risicovrije trade met uw demo-rekening, en kijk of u iets op het spoor bent.

 • Meld u aan bij uw demo-rekening
 • Open een positie
 • En zie of uw voorgevoel zich loont

Ziet u een FX-mogelijkheid?

Mis uw mogelijkheid niet en upgrade vandaag nog naar een live rekening om te profiteren.

 • U heeft spreads vanaf slechts 0,6 punten op populaire paren
 • Analyseer en handel moeiteloos op basis van snelle, intuïtieve grafieken
 • Bekijk het laatste nieuws en reageer erop in het platform

Ziet u een FX-mogelijkheid?

Loop uw mogelijkheid niet mis. Log nu in om een positie te openen.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.