Vanliga misstag

Handelsmisstag

Att lita för mycket enskilda analysverktyg

De flesta människor använder någon form av tekniskt handelshjälpmedel. Du kanske läser någon särskild persons analyser och rekommendationer, eller följer skräddarsydda diagramkonfigurationer. Eller så kanske du gräver djupare och sätter dig in i de ekonomiska fundamenta som driver en marknad.

Visst kan dessa tekniska analyshjälpmedel göra nytta, men när alltid kommer orking så förblir de alltid redskap. Att lita alltför mycket på dem kan påverka utfallet av dina transaktioner negativt, snarare än positivt. En blind tilltro till en enskild programvara eller ett analysverktyg kan många gånger sluta dåligt.

När du använder dig av tekniska hjälpmedel som diagramprogram eller andra analysverktyg, är det viktigt att du förstår de underliggande begreppen och orsakerna till de figurer som du ser i diagrammen. På så vis får du en helhetsbild och faller inte i fallgropar som du kan undvika.

Dålig timing

Bristfällig timing är vanligt bland nybörjare på finansmarknaden. "Gröna" handlare tjänar ofta mindre pengar på sina idéer än de hade kunnat göra, eftersom de agerar i fel läge.

Timing är ingen matematisk vetenskap. Men vissa tidpunkter och situationer är gynnsammare än andra, och dessa kan du lära dig att känna igen.

Egen erfarenhet är emellertid den bästa läraren i ämnet timing.

Bristfälliga anteckningar

Utförliga noteringar om transaktioner man gjort är bra att ha i många avseenden. På så vis kan du se vad du har gjort rätt, och vad du har gjort fel. De flesta investerare utnyttjar emellertid inte denna kunskapskälla.

Ändå är det av stort värde att kunna se tillbaka på tidigare erfarenheter genom att du har antecknat marknadsutvecklingen, dina transaktioner, det positiva eller negativa utfallet av dessa, och till och med hur det kändes att lägga ordern och slutföra transaktionen.

En handelslogg eller -dagbok kan bli ett oerhört kraftfullt verktyg, och slarv med detta hör tyvärr till vanligheterna. Ett misstag som kan stå dig dyrt.

Att inte beräkna riskkvoten

Oavsett vilken riskaptit du har bör du alltid vara på det klara med riskkvoten för varje transaktion du genomför, så att du alltid vet var du står.

Att avvika från planen

Det är viktigt att upprätta en handelsplan, men om du ständigt avviker från den plan du satt upp så mister den sitt värde.

Varje dag kanske du frestas att strunta i din handelsplan och behålla tillgången lite längre, eller att satsa riktigt stora belopp på någon affär. Men om du väl har tagit dig tid att utveckla din handelsplan, så borde du faktiskt lita på att planen utgör den investeringsfilosofi som lämpar sig bäst för dina behov.

Även den bästa handelsplanen blir aldrig mer än en vägkarta. Men ju bättre kartan är, och ju noggrannare du följer den, desto mer sannolikt är det att du lyckas bättre i det långa loppet.

Att inte veta när det är nog

Ett av de farligaste missförstånd som finns bland investerare är att det går att rida ut vilken storm som helst och förvandla löpande förluster till vinst.

Det är viktigt att utveckla förmågan att inse när det är dags att stoppa blodflödet. Detta sker i första hand genom erfarenhet. Men det finns också tekniker som du kan använda för att förhindra att du bibehåller förlustbringande positioner alltför länge.

Givetvis finns det situationer då du tvingas svälja hanterbara förluster i hopp om långsiktig vinst. Att känna igen dessa situationer är bara en av flera talanger som du kommer att utveckla i takt med att du får större erfarenhet av att handla på finansmarknaden.

Att överreagera på vinster

Varje gång du tar hem en kännbar vinst på en transaktion kommer du att känna dig lycklig, kanske till och med euforisk. Kom alltid ihåg att detta kan påverka din marknadssyn och de åtgärder du vidtar, särskilt när det gäller framtida positioner. När allting går bra en tid, kan du fyllas av entusiasm och självförtroende. Då finns alltid risken för att du kastar dig in i någon ny, mindre gynnsam position.

Kom ihåg: "Gröna vågen" finns bara i trafiken. Bara för att du har agerat framgångsrikt ett par gånger finns det ingen lag som säger att du alltid är en vinnare, oavsett vad du gör. Det är endast en bra handelsstrategi som kan garantera att du gör bra affärer på längre sikt.

Just när du har tagit hem vinsten är det särskilt angeläget att du har is i magen och funderar igenom din handelsstrategi i detalj. Om du i ett sådant läge går in i nya positioner så ska dessa överensstämma med din handelsplan, och inte vara på grund av segerruset från föregående affär.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.