Hoppa över till innehåll

Tradingpsykologi

Kurs 4 av 7

Utveckla en opartisk och positiv inställning

Ibland är dina beteendemönster ett resultat av subtil påverkan. En bias kan påverka ditt omdöme på ett sådant sätt att dina beslut går emot konventionellt tänkande.

Alla har biaser. De utgör en stor del av vår vardag. Du kanske köper en viss produkt på snabbköpet eftersom märket är känt eller läser en viss tidskrift eftersom den stöder det du tror på. 

Det går inte att helt göra sig av med biaser, men om du är medveten om hur de yttrar sig har du större chans att minimera den påverkan de har på din handel.

Representativ bias: Låt oss anta att du övervakar en marknad som nyligen haft en uppåttrend. Du tar en position som just den här gången ger dig vinst. Vid ett senare tillfälle ser du att samma marknad följer en nästan identisk trend. På grund av en representativ bias utgår du ifrån att du kommer att ha samma framgång om du upprepar affären. Men även om två situationer liknar varandra på ytan, är det viktigt att se till omständigheterna i varje unikt fall.

Negativ bias: När du tittar tillbaka på en tidigare affär kanske du enbart ser vad som gick snett. En synnerligen svår förlust, eller flera förluster i rad, kan få dig att förbise de positiva resultat du haft – och de lika positiva beslut som lett till dessa.

Spelarens felslut: Om marknaden rör sig uppåt tre dagar i följd säger spelarens felslut att marknaden troligtvis även kommer att gå upp den fjärde dagen. Men förutom din egen fantasi finns det ingenting som sammanlänkar tidigare händelser med framtida händelser.

Status quo-bias: I stället för att leta efter nya idéer kanske du är benägen att använda de som tidigare har visat sig framgångsrika – även om de, objektivt sett, inte längre är värda att överväga.

Bekräftelsebias: Du kanske är säker på att aktiekursen kommer att stiga. Med en bekräftelsebias ser du enbart de nyheter och den information som bekräftar din ståndpunkt och bortförklarar allt som bestrider den.

Förlustaversionsbias: Du stänger inte en olönsam position, i hopp om att i slutändan gå jämnt ut. Detta liknar den så kallade besittningseffekten, där du tror att de positioner som du öppnat har mycket större potential än de positioner som du valde att inte öppna I båda fallen kommer det vara svårt för dig att släppa taget när priset börjar röra sig till din nackdel.

Flockbeteende: Det är naturligt för oss människor att göra precis som alla runt omkring oss gör, och traders är självklart inget undantag. Du måste våga ta beslut som grundar sig på dina egna efterforskningar och din handelsplan – och hålla dig till dessa beslut när du väl har tagit dem.

Framgångsrika traders emotionella särdrag

I denna kurs har vi så här långt tittat på hur du kan styra känslor som kan påverka din handel negativt. Låt oss nu överväga vilka personliga särdrag du bör försöka utveckla för att få ut det mesta av din handel:

Fråga

Vilka av följande ord beskriver troligtvis en framgångsrik trader? Välj rätt svarsalternativ:
  • Bestämd
  • Våghalsig
  • Självmedveten
  • Njutningslysten
  • Disciplinerad
  • Tveksam

Rätt

Fel

[Svaren visas] När du befinner dig mitt i den snabbt föränderliga finansmarknaden är det viktigt att vara disciplinerad och hålla huvudet kallt. Du måste vara beredd på att reagera snabbt och bestämt, men bara när rätt tillfälle dyker upp. Du ska vara medveten om dina styrkor och begränsningar, veta vad du vill uppnå och alltid hålla dig till din handelsplan.
Svar

Summering av lektion

  • Se upp med biaser och var uppmärksam på när de påverkar dig.
  • Vi har alla en tendens att tänka på ett visst sätt, men försök att förbli så objektiv som möjligt i din handel.
  • Framgångsrika traders är vanligtvis lugna och disciplinerade. De känner till sina begränsningar och följer en tydlig plan för att uppnå sina handelsmål.
Lektion avklarad