Hoppa över till innehåll

Tradingpsykologi

Kurs 7 av 7

Vanliga handelsmisstag: del 3

Du minimerar inte dina förluster

Det är oundvikligt – ibland går saker och ting inte som planerat och du slutar med en löpande förlust i en position. Det finns situationer där du kan rida ut stormen och i slutändan gå med vinst, men i vissa fall är det bäst att avsluta innan saker och ting förvärras.

Hur kan du avgöra när du borde hålla kvar en position som går med förlust?

Fråga

Olof och Jan har båda öppnat långa positioner på Sverige30 vid samma tidpunkt. Tyvärr valde de fel tillfälle att köpa: indexet glider nedåt och båda har ökande förluster.

Olof föredrar att lita på sin magkänsla och känner på sig att Sverige30 kommer att vända upp igen snart. Han använder inte stopp-loss-ordrar utan föredrar att övervaka marknaden och ta snabba beslut. Förlustsiffran för hans position i Sverige30 börjar göra honom nervös, men han intalar sig själv att allt kommer att bli bra så länge han behåller lugnet.

Jan, å andra sidan, har en disciplinerad inställning till handel. Han har skapat en handelsplan som redogör för hans strategi och använder den som vägledning för att avgöra när han bör stänga en position. Han för även en handelsdagbok där han går igenom tidigare handelsbeslut. Han har placerat en stopp-loss som automatiskt stänger hans position i Sverige30 om förlusten når en oacceptabel nivå.

Vilka av dessa två traders tar sannolikt ett klokt beslut avseende när positionen i Sverige30 bör stängas?
  • a Olof
  • b Jan

Rätt

Fel

Även om man kan välja att handla på magkänsla är experter i överlag eniga om att en mer strukturerad och strategisk inställning är viktig för konsekventa framgångar – särskilt för mindre erfarna traders. Vad som är rätt beslut gällande en viss position kan variera från person till person, men genom att använda verktyg som hjälper dig att förbli objektiv är det mer sannolikt att du tar beslut som ger dig ett tillfredställande slutresultat.
Svar

Överexponering eller underexponering

Med ett nästan oändligt utbud av finansmarknader och handelsprodukter att välja bland är det föga troligt att en trader kommer att ha tråkigt.

Ibland kan det dock vara svårt att uppnå balans mellan att, å ena sidan, försöka sig på allt och att, å andra sidan, hålla sig till det man redan känner till. Samtidigt som det är riskabelt att våga sig alltför långt utanför sin trygghetszon, eller att sprida ut sitt kapital alltför mycket, ska du inte heller begränsa dina valmöjligheter alltför mycket. Kom ihåg att ju bredare utbud av tillgångar du handlar med, desto mer tid och energi bör du lägga på att övervaka de faktorer som påverkar var och en av tillgångarna. 

Fråga

Vilka ord ska du lägga till för att komplettera meningen?

En [1] portfölj är ett förnuftigt sätt att sprida ut [2], men bli inte frestad att gå in i marknader som du inte har [3] eller inte helt och fullt förstår.
  • a 1. begränsad, 2. risken, 3. handlat i
  • b 1. diversifierad, 2. risken, 3. efterforskat [rätt]
  • c 1. högrisks, 2. handeln, 3. tjänat på

Rätt

Fel

En diversifierad portfölj är ett förnuftigt sätt att sprida ut risken, men bli inte frestad att gå in i marknader som du inte har efterforskat eller inte helt och fullt förstår.
Svar

Du feltolkar trender

Tänk dig att Sverige30 har gått upp stadigt under en längre period, tills en non-farm payrolls-rapport som är sämre än väntat får det att rasa. Innebär det att indexet är i en nedåtgående trend?

Oerfarna traders kan anta att svaret är ja, men sanningen är att det är föga troligt.

En trend är den riktning en marknad rör sig i långsiktigt.

Vanligtvis påverkas detta av makroekonomiska tendenser och inte av enskilda politiska eller ekonomiska händelser. Så i vårt exempel ser du nog att Sverige30 återtar sin uppåtgående trend när den inledande volatiliteten har avtagit.

Ibland når marknaden ett skede där lika många traders köper som säljer, vilket skapar en ihållande horisontell prisrörelse. Detta kan benämnas en sidotrend, men var försiktig: det är ofta enbart en period av konsolidering före en aggressiv ökning eller minskning av priserna.

Det finns mängder med program för analys av marknadstrender som kan fungera som praktiska verktyg om de används på rätt sätt. Du måste dock vara noga med att skilja på kortsiktig och långsiktig påverkan, då dessa kanske inte är justerade.

Summering av lektion

  • Var disciplinerad när det gäller att stänga positioner för att minska förluster när marknader rör sig emot dig.
  • Försök att ha exponering mot olika typer av tillgångar, utan att diversifiera alltför mycket heller.
  • Kom ihåg skillnaden mellan långsiktiga marknadstrender och kortsiktiga reaktioner eller sidotrender. 
Lektion avklarad