Hoppa över till innehåll

Tradingpsykologi

Kurs 1 av 7

Kontrollera känslor som hindrar dig

Fram tills nu har vi utforskat många olika aspekter av finansmarknaden och gått ingeom olika handelstekniker.
Men det finns en nyckelfaktor som påverkar framgången i all din handel, nämligen du själv.

Hur viljestark och sansad du än må vara, är du ändå en människa och har därför känslor. Det är också naturligt att dina känslor kan påverka ditt tankesätt och ditt beteende som trader. 

Trading är en spännande och engagerande aktivitet som kan ge dig stunder av eufori när allt går väl, men som likväl kan bli psykiskt påfrestande om marknaden vänder sig mot dig. Genom att förstå de känslor du sannolikt kommer att uppleva under varje del av handelsprocessen kan du förbereda dig mentalt för att hantera dem effektivt. På så vis kommer känslorna inte i vägen för dina beslut och påverkar inte de vinster du kan göra. 

I denna kurs ska vi titta närmare på några av de känslor som du kan behöva hantera när du handlar.

Ängslan och tvivel

Det är bra att vara försiktig och tänka igenom besluten när du handlar, men om din oro förlamar dig kan det vara kontraproduktivt.

En av de saker som oroar vissa traders är övergången från handel med låtsaspengar i demoläge till ett verkligt handelskonto. Det är ungefär som att hoppa fallskärm – du har lärt dig teorin och förberett dig väl, men det krävs ändå mod för att ta sista steget.

Det finns dock några saker du kan göra som gör det hela mindre skrämmande:

 • Tänk över vad du lärt dig medan du använde demokontot. 
 • Tillämpa samma strategier som var framgångsrika när du handlade i demoläget.
 • Följ en handelsplan.
 • Börja med att handla med små summor tills du känner dig säker.
 • Använd riskhanteringsverktyg, såsom stopp-loss-ordrar.

Så länge du handlar förnuftigt, använder de färdigheter och den kunskap du redan har fått samt håller dina positioner på en måttlig nivå, kan du förvänta dig framgångar. Du kommer givetvis att göra misstag – det gör vi alla – men genom att hantera din risk noggrant kan du minimera dina förluster.

Rädsla för förluster

Rädsla kan även uppstå när du ser att en position rör sig till din nackdel och att förlusterna börjar växa.

Exempel

Tänk dig att du har köpt EUR/USD eftersom din analys starkt antyder att värdet på detta valutapar kommer att öka. Du har övervägt risken och placerat en stopp-loss.

Men tiden ser du emellertid att valutaparet verkar vara fast i en nedåtgående trend. Det har inte nått din stoppnivå, men ökningen du förutsåg syns ännu inte. Du börjar bli nervös – borde du stänga positionen nu för att på så sätt minimera förlusterna? Borde du justera stoppnivån närmare?

Innan du gör något bör du fråga dig följande:

 • Var min ursprungliga analys felaktig?
 • Har omständigheter som påverkar denna marknad förändrats sedan jag öppnade positionen?
 • Placerade jag min stopp på fel nivå?

Om allt tyder på att din ursprungliga analys fortfarande är giltig, och om du har placerat din stopp på rätt nivå för att skydda dig mot en alltför stor förlust, finns det ingen anledning att stänga positionen. Lita på din ursprungliga bedömning och låt saker och ting utvecklas av sig själva – din förlust skulle kunna vända till vinst.

Summering av lektion

 • Din känslostämning kan till stor del påverka resultaten av din handel, så det är viktigt att du lär dig att hantera känslorna.
 • Låt inte tvivel och rädsla paralysera dig. Marknaden förändras snabbt och tveksamhet kan leda till att möjligheter går förlorade.
 • Genom att följa en plan, handla med små summor och använda olika riskhanteringsverktyg kommer du att känna dig säkrare och tryggare i dina handelsbeslut.
Lektion avklarad