Hoppa över till innehåll

Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Du oroar dig över att gå från ett demokonto till att handla med riktiga pengar. Vad bör du INTE göra?

 • A Tillämpa testade strategier
 • B Placera en stor position med hög risk
 • C Följa en handelsplan
 • D Använda verktyg för riskhantering

Förklaring

Genom att handla enbart med små summor i marknader som du förstår, och tillämpa de verktyg och strategier som fungerade för dig i demokontot, borde du kunna hålla dig inom din trygghetszon.

Nästa
Fråga 2 av 10

Vad kommer en handelsplan att hjälpa dig med?

Välj alla svar som är rätt:
 • Hålla känslorna borta från handeln
 • Tänka i förväg
 • Förutsäga marknadsrörelser
 • Uppnå dina handelsmål
 • Hålla ditt skrivbord städat

Förklaring

Din handelsplan ger dig en struktur att följa i finansmarknadernas komplexa värld. Genom att bestämma dig för vad du vill uppnå och i förväg planera hur du ska nå ditt mål, kan du undvika att känslorna tar över när det hettar till.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Vilken känsla kan få dig att göra en hair trigger-handel?

 • A Rädsla
 • B Stolthet
 • C Ilska
 • D Girighet

Förklaring

När saker och ting går snett är det naturligt att känna sig arg. Arga traders placerar ibland ytterligare en position utan att tänka över den ordentligt, som en reflexmässig reaktion. Detta kallas för hair trigger-handel.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vad kan det hända att du gör om du ”tiltar”?

 • A Tvekar till att handla
 • B Tar irrationella beslut
 • C Får en vinsttrend
 • D Kollapsar

Förklaring

Känslor såsom frustration och ånger kan få traders att fatta irrationella beslut istället för att använda sunt förnuft och utgå från konkreta bevis. Detta kallas för att tilta.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Om du har en rad vinstgivande positioner ökar chanserna att nästa position också blir vinstgivande…

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

Övertygelsen om att man är inne i en vinsttrend är en vanlig och farlig illusion. Bara för att en viss marknad eller vissa omständigheter tidigare visat sig vara lyckosamma, ökar inte sannolikheten för att de kommer att vara det igen. Du ska alltid överväga för- och nackdelarna med varje affär. Nyckeln till konsekvent lönsamhet är dina färdigheter och din aktsamhet, inte din tur.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Vad kan få dig att enbart se nyheter och information som stöder din syn på marknaderna?

 • A Representativ bias
 • B Spelarens felslut
 • C Status quo-bias
 • D Bekräftelsebias

Förklaring

Om du till exempel är övertygad om att en viss marknad kommer att stiga, kanske du avvisar alla nyheter och kommentarer du läser som tyder på det motsatta. Istället fokuserar du enbart på den information som stöder din ståndpunkt. Detta kallas för bekräftelsebias.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vilka av dessa personliga särdrag kommer troligtvis INTE att hjälpa dig bli en framgångsrik trader?

Välj alla svar som är rätt:
 • Tålamod
 • Osäkerhet
 • Impulsivitet
 • Självkännedom
 • Sentimentalitet

Förklaring

Framgångsrika traders brukar vara lugna och rationella. De agerar snabbt och bestämt när det gäller, men är inte impulsiva eller otåliga. De är medvetna om sina styrkor och svagheter och använder strategier för att minimera känslornas påverkan på handeln.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Vad bör du anteckna i din handelsdagbok?

Välj alla svar som är rätt:
 • Varför du valde att handla
 • Dina stopp-/limitordrar
 • Ditt känslotillstånd
 • Vad du åt till lunch
 • Din vinst/förlust

Förklaring

Din handelsdagbok hjälper dig att granska alla faktorer som bidrog till din framgång – eller som bidrog till att saker och ting inte gick väl. Du bör registrera allt som kan vara viktigt, inklusive ditt känslotillstånd vid det givna tillfället. På så sätt kan du göra om de saker som du gjorde rätt och undvika att upprepa eventuella misstag. (Du kan förstås även registrera vad du åt till lunch, om du tror att det kan vara relevant!).

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Vilket av följande alternativ hjälper dig troligtvis INTE att handla vid rätt tillfälle?

 • A Analysera diagram
 • B Följa en handelsplan
 • C Använda stopp- och limitordrar
 • D Agera enbart på känsla
 • E Använda larm och algoritmer

Förklaring

Att grunda sina handelsbeslut på fakta istället för på känslor är troligtvis den bästa nyckeln till framgång. Analysera tillgänglig information och planera din handel väl. Verktyg såsom stopp- och limitordrar, larm och algoritmer kan hjälpa dig att automatisera handeln, för att du inte ska behöva övervaka marknaden hela tiden.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

En trend är en marknads…

 • A Kortvariga rörelse
 • B Långsiktiga riktning
 • C Konsolideringsperiod

Förklaring

Traders missförstår och felbedömer ofta trender. En plötslig ändring i marknadens riktning som utlösts av en nyhet är ofta temporär och betyder troligtvis inte att den långsiktiga trenden har vänt.

Föregående
Se svar