Vanliga misstag

Tekniska misstag

Att begränsa dina möjligheter

Handelsmöjligheterna på finansmarknaderna är enorma. Det verkar finnas ett nästan oändligt antal marknader att handla på – exempelvis aktier, valutor och råvaror – och ett lika enormt urval finansiella produkter att använda sig av.

Det finns alltid en risk för överexponering. Handel får aldrig bli ett självändamål, men att blunda för alternativa investeringsmöjligheter kan gå ut över avkastningen.

Ett vanligt fel är till exempel att tro att du endast kan handla i tillgångar som du anser kommer att öka i värde (du "går lång"). Det är tyvärr väldigt vanligt att investerare helt bortser ifrån att det i de flesta fall går nästan lika bra att satsa på ett instrument som bedöms minska i värde (du "går kort").

Om du avstår från att gå kort så har du infört ett avsevärt hinder för din handel. I texten om att gå kort kan du lära dig mer om denna typ av handel.

Överdiversifiering

Din exponering mot olika marknader uppstår till följd av de investeringsbeslut du fattat, som i sin tur bygger på den kunskap och erfarenhet du har.

Ett varningens ord är motiverat: Håll dig helst till marknader och produkter som du har en avsevärd kunskap om, och undvik att frestas av olika mer exotiska möjligheter.

Du kanske anser att det bara är klokt att diversifiera ditt kapital, exempelvis för att göra säkringsaffärer eller öka tryggheten i din portfölj som helhet. Detta är ett hållbart resonemang, men förutsättningen är att du bara handlar med sådant du förstår dig på. Den som handlar för att diversifiera sig kan lätt hoppa i galen tunna.

Överexponering

Ibland ser du bara möjligheterna. Då kan det verka frestande att satsa hela ditt kapital på något som framstår som högavkastande positioner. Men den överexponering som detta leder till är förknippad med allvarliga risker.

Ingen av oss har en magisk kristallkula, och alla kan vi överraskas när plötsliga och oväntade händelser inträffar som får marknaden att utvecklas stick i stäv mot våra förhoppningar. Till och med den som har vidtagit riskbegränsande åtgärder kan drabbas av kännbara förluster om det investerade kapitalet är stort.

Detta gäller i synnerhet om du investerar i produkter med hävstångseffekt, eftersom du då alltid riskerar att förlora en större summa än din initialinvestering.

Onödigt risktagande

Detta är egentligen en självklarhet. Att ta noga överlagda risker är en del av all trading, och när du tänker igenom varje transaktion bör du alltid räkna ut riskkvoten. Men det är viktigt att anlägga rätt perspektiv, så att du förstår vilka risker som är nödvändiga och vilka som är onödiga och kanske till och med dumdristiga.

Några enkla exempel på detta är att gå kort när det är hausse på börsen, eller att köpa då börsen är på miserabelt humör. Visst finns det undantag som bekräftar regeln, och som kan förefalla synnerligen frestande. Se alltid till att du förstår var gränsen går mellan ett rimligt och ett onödigt risktagande.

Att missförstå trender

En trend har i regel att göra med marknadens utveckling på längre sikt, och beror snarare på makroekonomiska faktorer än på enstaka händelser. Trender drivs sällan av enstaka politiska eller ekonomiska händelser.

Om den amerikanska sysselsättningsstatistiken exempelvis är oväntat svag, så kan detta omedelbart pressa Dow Jones-indexet. Det behöver emellertid inte innebära att indexutvecklingen på lite längre sikt förändras och blir negativ i stället för positiv.

Det finns en uppsjö av datorprogram som analyserar marknadstrender, och dessa hjälpmedel kan vara värdefulla om de används på rätt sätt. Var alltid noga med att skilja på kortsiktiga och långsiktiga faktorer, eftersom dessa inte nödvändigtvis behöver påverka utvecklingen åt samma håll.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.