Hoppa över till innehåll

Så fungerar trading

Kurs 6 av 6

Varför går man kort?

Det finns flera anledningar till att gå kort:

Spekulation

Om du spekulerar och öppnar en kort position så vill du troligen tjäna på en eventuell nedgång på marknaden.

Traders kan använda spekulativ blankning för att vara aktiva även på nedåtgående marknader. Men den här typen av trading medför höga risker:

Förlusterna är i teorin obegränsade.

Tänk dig att du säljer 100 aktier på 1 000 p. Din största möjliga vinst blir då 1 000 £ om aktien faller till noll. Men om priset stiger till exempelvis 4 000 p förlorar du hela 3 000 £ och förlusten kan fortsätta att växa om aktiepriset fortsätter att stiga. Det finns trots allt ingen gräns för hur högt priset kan nå.

Därför är det viktigt att hantera dina risker när du blankar. Vi förklarar det här närmare i kursen Planering och riskhantering.

Visste du?

Traders som blankar spekulativt kan gynna marknaden eftersom handelsvolymerna och likviditeten ökar,  men de kan också påverka marknadsrörelserna och till och med bidra till att marknader kraschar.
1992 spekulerade George Soros att pundet skulle falla efter att den brittiska regeringen under lång tid stöttat upp värdet artificiellt. Politiken motverkades av trycket från blankande traders, bland annat Soros stora handelskvantiteter, och blev till slut ohållbar. Storbritannien drog sig ur den europeiska växelkursmekanismen (ERM) och pundet störtade. Soros riskerade 10 miljarder dollar på sina korta positioner, tjänade 1 miljard dollar över en natt och gjorde i slutändan en vinst på nära 2 miljarder dollar.

Hedging

Spekulanter tar risker medan hedgare försöker skydda sig mot dem.

En vanlig strategi är att ta en kort position för att kompensera för (”hedga sig” mot) risken för nedåtrörelser på en lång position.

Kortfattat kan man säga att om din långa position går med förlust så kommer din korta position att gå med vinst som kompensation.

Vi tänker oss till exempel att du äger ett urval av aktierna i FTSE 100. Du kan då öppna en kort position på hela FTSE-indexet för att väga upp eventuella förluster som kan uppstå om marknaden faller. Värdet på din portfölj kommer att falla, men den korta positionen på själva indexet kommer att minska den totala förlusten.

Att hedga är med andra ord lite som att ta ut en försäkring. Precis som med försäkringar finns det en kostnad: om din långa position går med vinst så brukar den korta positionen gå med förlust och minska totalvinsten. Men de flesta handlare anser att skyddet de får när de hedgar är värt det.

Olika sätt att gå kort

I praktiken kan det vara svårt för icke-professionella handlare att hitta mäklare som vill erbjuda privata investerare möjligheten att gå kort. Men du kan gå kort på flera olika derivat:

  • Optioner
  • Terminer
  • Spread betting (UK only)
  • CFDs

Summering av lektion

  • Handlare kan gå kort för att spekulera på marknadsrörelser (och ta en risk) eller för att hedga långa positioner (och skydda sig mot en risk).
  • Risken är i teorin obegränsad när du går kort.
  • Vill du gå kort kan du handla genom en mäklare men också med olika derivat.
Lektion avklarad