Hoppa över till innehåll

Så fungerar trading

Kurs 5 av 6

Gå lång och kort

De flesta tänker säkert att handel är något som sker i en enda riktning. Man köper en tillgång (”går lång”) innan priset börjar stiga. Sedan säljer man den innan priset svänger för att gå med vinst.

Det här är visserligen ett utmärkt mål för alla traders, men det är inte det enda sättet att tjäna på marknadsrörelserna.

Det finns nämligen möjligheter även på marknader som börjar gå nedåt och i det här avsnittet kommer vi gå igenom hur du kan handla på sådana marknader genom att ”gå kort” eller ”blanka”.

Vad gör man när man går kort/blankar?

När du går lång öppnar du en position där du köper en tillgång som du förväntar dig kommer att öka i värde så att du senare kan sälja den till ett högre pris.

När du går kort gör du det motsatta.

Du säljer för att öppna en kort position och köper för att stänga den.

Tror du att en tillgångs pris kommer att falla kan du bestämma dig för att sälja den nu med förhoppningen att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris och på så sätt göra en vinst.

Självklart verkar det logiskt att du först måste äga en tillgång för att kunna sälja den. Men det behöver inte vara så: du kan i princip låna tillgången för att gå kort.

 

Hur blankar man?

Det här förklaras enklast med ett exempel.

Vi tänker oss att aktierna för XYZ AB står i 1 000 p. Johan lånar 100 XYZ AB-aktier från sin mäklare för att gå kort, eftersom han är övertygad om att aktiepriset snart kommer att falla.

Johans mäklare lånar ut aktierna från mäklarfirmans eget innehav, en klients aktier eller kanske från en annan mäklare. Mäklaren säljer aktierna åt Johan och intäkterna (1 000 £) sätts in på Johans konto.

Priset på XYZ AB-aktien faller till 800 p och Johan bestämmer sig för att stänga (”täcka”) sin position. Mäklaren köper därför 100 aktier åt Johan, drar av inköpskostnaden på 800 £ från hans konto och lämnar tillbaka aktierna till den ursprungliga ägaren.

Johan har då kvar en nettovinst på 200 £ på sitt konto. Mäklaren tar ut provision, eller courtage, för att ha hanterat transaktionen och personen som lånat ut aktierna tar ut en låneavgift. Sedan kan det även finnas andra avgifter förknippade med handeln som vi snart kommer att gå igenom.

Intäkter på försäljningen för att öppna (100 x 1 000 p) 1 000 £
Kostnad för att täcka (100 x 800 p) 800 £
Nettovinst 200 £

Fråga

Hur skulle det gå för Johan i detta fall om XYZ AB-priset steg till 1 200 p (istället för att falla till 800 p) när han öppnat sin korta position?
 • a Han skulle köpa tillbaka aktierna för 1 200 £ och få en bruttoförlust på 200 £
 • b Han skulle köpa tillbaka aktierna för 1 000 £ och gå jämnt upp på affären
 • c Han skulle köpa tillbaka aktierna för 200 £ och göra en bruttovinst på 800 £

Rätt

Fel

Johan köper tillbaka aktierna för 1 200 £ och får en bruttoförlust på 200 £. Här ser vi tydligt hur korta positioner skiljer sig från långa: om aktien stiger kommer Johan nämligen gå med förlust istället för med vinst.
Svar

Vad finns det för begränsningar?

Johan kunde i exemplet ovan låna aktierna han behövde genom sin mäklare. Men vad skulle hända om mäklaren inte hade några XYZ AB-aktier och ingen ville låna ut dem? XYZ AB kunde ha varit ”obelåningsbar” vid det här tillfället och då hade Johan inte kunnat gå kort.

Utlånaren kan ibland också behöva begära tillbaka aktierna medan den korta positionen är öppen. Detta brukar kallas för att tillgången ”återkallas”. Om det händer kan du tvingas täcka din position även om du inte är redo att stänga den än.

Det är också viktigt att vara medveten om att mäklarna ibland inte kan erbjuda möjligheten att gå kort, till exempel på tillgångar under ett visst värde. Varje mäklarfirma fastställer sina egna kriterier, så en annan firma kan eventuellt hjälpa dig om detta skulle hända.

Fråga

När du säljer en tillgång du inte äger finns det vissa földjer att vara uppmärksam på. Tänk dig till exempel att du lånar ABC AB-aktier för att gå kort och att företaget ger utdelning.

Utlånaren som lånade ut dina ABC AB-aktier, Rebecca, har rätt till den här utdelningen. Men det har även köparen, Gustav, som du sålde aktierna till. (Underligt nog har aktierna vid det här tillfället två ägare samtidigt.)

ABC AB betalar ut utbetalningen till Gustav, som är aktiernas officiella ägare. Så vem måste betala till Rebecca?
 • a Gustav
 • b ABC AB
 • c Mäklaren
 • d Du

Rätt

Fel

Du ansvarar för att betala utbetalningen till personen eller firman som du lånat aktier av. Du får också stå för eventuella andra företagshändelser medan du går kort. Den här typen av avgifter kan helt klart minska eventuella vinster, och öka eventuella förluster, på positionen.
Svar

Summering av lektion

 • Att köpa en tillgång kallas att ”gå lång” och att sälja en tillgång kallas att ”gå kort”.
 • Du öppnar en kort position genom att sälja en tillgång som förväntas att falla i värde. Du stänger positionen genom att köpa tillbaka tillgången (kallas också att ”täcka” positionen). Om du nu köper tillgången till ett lägre pris får du behålla mellanskillnaden.
 • Om en tillgångs värde stiger kommer korta positioner att gå med förlust och långa positioner att gå med vinst.
 • Du kan endast sälja en tillgång du inte äger genom att först låna den från en utlånare.
 • Tillgången som täcker en kort position kan återkallas om utlånaren begär tillbaka tillgången som du har lånat.
 • Om du lånar tillgångar för att gå kort måste du kompensera utlånaren för utdelningar och andra företagshändelser som sker under låneperioden.
Lektion avklarad