Hoppa över till innehåll

Så fungerar trading

Kurs 2 av 6

Andra marknadsdeltagare

Det finns deltagare på marknaden som du troligen inte kommer att komma i kontakt med direkt, men som ändå har stor påverkan på marknaderna och på tillgångarnas pris.

Market makers

Vi tänker oss att du vill köpa ett visst finansiellt instrument, men att ingen vill sälja det.

Den här situationen är som tur ganska ovanlig eftersom det oftast finns en part som vill vara motpart, och denna part är oftast en market maker – även kallad marknadsgarant eller likviditetsgarant.

Market makers ser till att marknaderna rullar på som de ska.

En market maker är en firma eller en enskild person som håller ett lager av en viss tillgång och som kontinuerligt erbjuder priser till köpare och säljare.

Om du lägger en order genom en market maker kommer denne att handla från sitt lager eller söka upp en annan part med en order som överensstämmer med din. Det här sker elektroniskt och i stort sett omedelbart.

De flesta market makers arbetar på börserna, så din mäklare handlar med dem för din räkning. De enda market makers som du kan komma att ha direktkontakt med är valutafirmor som erbjuder sina klienter att köpa och sälja valuta OTC.

Institutionella investerare

Institutionella investerare eller handlare är organisationer som handlar på de finansiella marknaderna på en generellt sett mycket större skala än icke-professionella handlare. Som icke-professionell handlare kommer du säkert att ha väldigt lite kontakt med institutionella investerare, men det är ändå bra att vara medveten om dem.

Institutionella handlare förvaltar stora pengasummor åt enskilda investerare och detta innebär att de ibland handlar med sådana kvantiteter att de kan påverka marknadens rörelser, särskilt för aktier.

Några institutionella handlare är:

  • Banker
  • Livsförsäkringsföretag
  • Pensionsfonder
  • Aktieandelsfonder
  • Hedgefonder

De institutionella handlarnas stora positioner kan ibland leda till att de får förmåner som lägre courtage.

Visste du?

Institutionerna brukar ha en hög nivå när det gäller handelsexpertis – även om så inte alltid är fallet.
På 1990-talet anställde den brittiska institutionella investeraren Barings Bank den nu ökände Nick Leeson som handlare i Singapore. Leeson samlade på sig förluster på 827 miljoner pund via sitt icke godkända spekulerande på de japanska marknaderna. Han lyckades dölja sina bedrägerier tills Kobe-jordbävningen fick de asiatiska marknaderna att krascha, tillsammans med Leesons positioner. Leesons förluster avslöjades och Barings Bank gick i konkurs.

Högfrekvenshandel

Utvecklingen av allt mer sofistikerad teknik har lett till en väldigt specifik typ av institutionell handel: högfrekvenshandel (HFT).

HFT innebär att man använder datorer för att automatiskt tillämpa handelsstrategier och algoritmer för att hitta och utnyttja mönster, trender och mycket små variationer i marknaden. Istället för att ha flera analytiker och handlare använder HFT-firmor teknik som kan ta flera handelsbeslut på bråkdelar av tiden det skulle ta för en människa.

Detta innebär att HFT-firmor kan öppna och stänga positioner inom ett par sekunder, millisekunder eller till och med mikrosekunder. De här ultrakortsiktiga transaktionerna görs i enorma volymer, ofta med målsättningen att göra en ytterst liten vinst på varje.

HFT-handlarna är den totala motsatsen till den traditionella långsiktiga investeraren då de aldrig skaffar portföljer eller håller positioner öppna över natten. Deras leverne är ögonblickliga marknadsförändringar snarare än stadig tillväxt.

HFT-firmorna ligger så långt ifrån den värld där icke-professionella handlare agerar, så de har inte så stor betydelse för dig. Ibland anses HFT-handeln bidra till marknadernas volatilitet och ibland anses HFT-firmorna hjälpa marknaderna genom att fungera som likviditetsgaranter. Men inget av detta påverkar dina handelsbeslut.

Summering av lektion

  • En market maker tillhandahåller likviditet genom att hålla ett lager av en viss tillgång och kontinuerligt erbjuda priser till köpare och säljare.
  • Institutionella handlare förvaltar stora pengasummor och handlar på de finansiella marknaderna åt enskilda investerare.
  • Vid högfrekvenshandel (HFT) används teknik som tillämpar algoritmer för stora handelsvolymer i form av ultrakortsiktiga positioner som tjänar på ögonblickliga marknadsförändringar.
Lektion avklarad