Hoppa över till innehåll

Så fungerar trading

Kurs 3 av 6

Köpa och sälja

Som vi alla vet så behövs det två parter i en affär. De två parterna är:

 • Köpare, som anser att en tillgångs värde kommer att stiga. Köpare kallas också för ”tjurar” eller ”bulls”.
 • Säljare, som anser att en tillgångs värde kommer att falla. Säljare kallas också för ”björnar” eller ”bears”.

Förhållandet mellan dem styr prisrörelserna på marknaden. Vi tar en titt på hur det fungerar.

Vi tänker oss att du vill köpa bil. Du letar då efter det lägsta priset på modellen du vill ha. Om det är ont om andra köpare kan du kanske göra ett kap. Men om du försöker få tag på en sällsynt och eftertraktad modell får du kanske betala ett högre pris.

På samma sätt är det balansen mellan köparnas efterfrågan och säljarnas utbud som påverkar priserna på de finansiella marknaderna.

Så påverkas priserna av utbud och efterfrågan:

Fråga

Hur tror du att tillgång och efterfrågan påverkar priserna i de här fallen?

Ett företag rapporterar dåliga årsresultat
 • a Aktiepriset stiger
 • b Aktiepriset faller

Rätt

Fel

Dåliga siffror kan göra aktien mindre attraktiv för köparna (och minska efterfrågan), vilket kan få priset att falla.
Svar

Fråga

Hur tror du att tillgång och efterfrågan påverkar priserna i de här fallen?

Politisk oro i en oljeproducerande region hotar tillgången
 • a Oljepriset stiger
 • b Oljepriset faller

Rätt

Fel

Oron för oljebrist driver oftast upp oljepriset.
Svar

Fråga

Hur tror du att tillgång och efterfrågan påverkar priserna i de här fallen?

Den japanska regeringen rapporterar om en ny politik som kommer att skriva ned värdet på (depreciera) yenen
 • a USD/JPY-kursen stiger
 • b USD/JPY-kursen faller

Rätt

Fel

Japansk yen kommer troligen bli ett mindre attraktivt alternativ för investerarna, vilket ger en något större relativ efterfrågan på dollar, som i sin tur får USD/JPY-kursen att stiga.
Svar

Köp- och säljkurs

Tittar du på priserna för en finansiell tillgång ser du oftast inte ett utan två priser:

 • Köpkursen är priset du får som säljare
 • Säljkursen är priset du betalar som köpare

Säljkursen kallas ibland för det ”erbjudna priset”.

I priserna du ser är den lägre siffran generellt sett köpkursen medan den högre siffran är säljkursen.

Fråga

Vi tänker oss att du tror euron kommer att stärkas mot dollarn, så du köper EUR/USD. Din mäklare erbjuder en köpkurs på 1,23546 och en säljkurs på 1,23554. Vilken kurs gäller för dig?
 • a 1.23546
 • b 1.23554

Rätt

Fel

Du köper på säljkursen 1,23554. Med andra ord betalar du 1,23554 $ för varje euro du köper. Samtidigt får säljarna 1,23546 $ för varje euro som handlas.
Svar

Spreaden

Varför är priserna olika för köpare och säljare?

Skillnaden mellan köp- och säljkursen beror på att köpare och säljare har olika syn på tillgångars värden:

 • Köpkursen är det högsta priset som köparen är beredd att betala
 • Säljkursen är det lägsta priset som säljaren är beredd att acceptera

Skillnaden mellan de båda kurserna brukar kallas för ”spread” och ibland ”bid-ask-spread” eller liknande.

En spread kan också inkludera mäklarens transaktionsavgifter. . Mäklaren erbjuder sina kunder ett pris som är lite lägre än den underliggande köpkursen och lite högre än den underliggande säljkursen och behåller mellanskillnaden för att betala sina egna omkostnader.

Summering av lektion

 • Balansen mellan tillgång (säljarna) och efterfrågan (köpare) driver prisförändringarna på de finansiella marknaderna.
 • Köpkursen är priset du får som säljare medan säljkursen är priset du betalar som köpare.
 • Skillnaden mellan köp- och säljkursen kallas spread och förekommer eftersom köpare och säljare har olika syn på tillgångars värden.
Lektion avklarad