Hoppa över till innehåll

Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Aktierna för HIJ AB står i 100 SEK. Du lånar 50 aktier för HIJ AB från din mäklare för att gå kort och krediteras därmed 5000 SEK. När du har öppnat din korta position faller priset på HIJ AB till 70 SEK och då bestämmer du dig för att stänga (täcka) din position. Hur stor blir din vinst/förlust i denna situation (om vi bortser från eventuella avgifter och courtage)?

 • A 3 500 SEK vinst
 • B 1 500 SEK vinst
 • C 1 500 SEK förlust
 • D 2 000 SEK förlust

Förklaring

Du fick 5 000 SEK när du öppnade positionen och betalade sedan 70 SEK x 50 = 3 500 SEK för att täcka din position. Du har därmed gjort en vinst på 1 500 SEK.

Nästa
Fråga 2 av 10

Om företaget OPQ rapporterar en årsvinst på 163 miljoner kronor, men analytikerna förväntade sig en vinst på minst 200 miljoner kronor, hur tror du då att tillgång och efterfrågan kommer att påverka priset på företagets aktier?

 • A Aktiepriset stiger
 • B Aktiepriset faller
 • C Aktiepriset förändras inte

Förklaring

Även om företaget OPQ har goda vinster så levde vinsten inte upp till marknadens förväntningar. Det går alltså inte så bra för företaget som man väntat och det kan mycket väl göra aktierna mindre lockande för investerare, vilket kan leda till att aktierna säljs. Den ökade tillgången på aktier på marknaden leder i sin tur till att priset faller.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Varför vill du ha en snäv spread som handlare?

 • A En snävare spread leder till att du snabbare börjar gå med vinst när marknaden rör sig till din fördel
 • B En snävare spread leder till lägre skatt på vinsterna
 • C En snävare spread leder till att du betalar mäklaren mindre
 • D En snävare spread leder till garanterade vinster

Förklaring

Har du en bredare spread måste marknaden röra sig mer till din fördel för att du ska börja gå med vinst.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Om du går kort och säljer 500 aktier på 400 SEK, hur stor kan förlusten bli i allra värsta fall (om vi bortser från eventuella avgifter och courtage)?

 • A 2 000 SEK
 • B Obegränsad
 • C 20 000 SEK
 • D 200 000 SEK

Förklaring

När du går kort kan du tekniskt sett få obegränsade förluster eftersom aktiepriset skulle kunna fortsätta stiga och stiga.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Om en mäklare rekommenderar investeringsmöjligheter men låter kunden ta de slutgiltiga besluten, vilken typ av mäklartjänst erbjuder de då?

 • A Erbjuder rådgivning
 • B Erbjuder fullservice
 • C Erbjuder endast exekvering

Förklaring

En mäklare som erbjuder fullservice brukar aktivt förvalta kundens investeringar och erbjuda anpassade råd, medan en mäklare som endast exekverar helt enkelt bara följer kundens handelsanvisningar.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Vilket djur brukar man jämföra säljare på marknaden med?

 • A Vårtsvin
 • B Björnar
 • C Krokodiler
 • D Kaniner

Förklaring

När priserna faller kan den nedåtgående rörelsen likna en rest björn som kastar sig över en motståndare.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Om du går kort och säljer 10 aktier på 300 SEK, hur stor kan vinsten bli i allra bästa fall (om vi bortser från eventuella avgifter och courtage)?

 • A 3 000 SEK
 • B 30 000 SEK
 • C obegränsad
 • D 300 SEK

Förklaring

Om aktiepriset faller till noll skulle du tjäna 10 x 300 SEK = 3 000 SEK.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Om du bestämmer dig för att köpa GBP/USD och din mäklare erbjuder en köpkurs på 1,54296 och säljkurs på 1,54304, vilket pris ska du handla på?

 • A Köpkursen på 1,54296
 • B Mellankursen på 1,54300
 • C Säljkursen på 1,54304

Förklaring

Du köper alltid på säljkursen (det högre priset som marknaden säljer) och säljer på köpkursen (det lägre priset som marknaden köper).

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Vilka av följande marknader handlas på börs? Välj alla lämpliga alternativ:

Välj alla svar som är rätt:
 • Aktier listade på LSE
 • Pund mot yen (GBP/JPY
 • Guldterminer
 • Fastigheter

Förklaring

Valutor och fastigheter är något som handlas mellan enskilda deltagare utan att behöva en central börs.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Vilka av följande kan ses som institutionella investerare?

 • A Banker
 • B Aktieandelsfonder
 • C Hedgefonder
 • D Alla ovan

Förklaring

Institutionella investerare är organisationer som handlar på de finansiella marknaderna på en generellt sett mycket större skala än icke-professionella handlare. Pensionsfonder och livsförsäkringsföretag är andra exempel på institutionella investerare.

Föregående
Se svar