Hvordan fungerer trading?

Kurs 6 av 6

Hvorfor går tradere short?

Det kan være forskjellige årsaker til at tradere driver med shortsalg:

Spekulasjon

Hensikten som ligger bak når du åpner en spekulativ short-posisjon, er å dra fordel av et potensielt fall i markedet.

Spekulativ shortselging gjør at tradere kan være aktive selv i tider der børsverdiene er på vei nedover. Når du trader på denne måten, eksponerer du deg imidlertid for et høyt risikonivå:

Tapet ditt er i teorien ubegrenset.

La oss si at du selger 100 aksjer short til en kurs på 100 NOK. Den maksimale gevinsten din er 10 000 NOK – hvis aksjekursen faller til null. Men hvis kursen skulle stige til for eksempel 400 NOK, får du et tap på hele 30 000 NOK, og tapet kan øke videre uten begrensning hvis aksjekursen fortsetter å stige. I prinsippet er det som kjent ingen grense for hvor høyt kursen kan gå.

So it's important to manage your risk when short selling. We explain how to do this in the 'Planning and risk management' course.

Visste du at...?

Spekulative shortselgere kan være nyttige for markedet, ettersom de bidrar til å øke handelsvolumene og likviditeten. De kan imidlertid også være med på å skape markedsbevegelser og til og med bidra til krakk.
I 1992 spekulerte George Soros i at pundet ville falle etter at britiske styresmakter over en lengre periode hadde sørget for å holde kursen på et kunstig høyt nivå. Presset fra shortselgere, og i første rekke Soros, gjorde at det ble umulig å opprettholde denne politikken. Storbritannia trakk seg ut av den europeiske vekslingskursmekanismen (ERM), noe som fikk pundet til å stupe i verdi. Ved å satse 10 milliarder $ på short-posisjoner tjente Soros 1 milliard $ over natten, og gevinsten han til slutt satt igjen med, ble på nærmere 2 milliarder $.

Hedging

I motsetning til spekulanter, som påtar seg risiko, søker hedgere å beskytte seg mot risiko.

Å ta en short-posisjon er en vanlig strategi du kan bruke for å veie opp for (eller «hedge») risikoen for ugunstige bevegelser i en long-posisjon du sitter på.

Ideen er kort forklart at dersom long-posisjonen skulle påføre deg et tap, vil short-posisjonen gi deg en gevinst som kompenserer for dette.

Hvis du eier et utvalg av akser fra FTSE 100, for eksempel, kan du ta en short-posisjon på FTSE-indeksen som sådan for å veie opp for potensielle tap i tilfelle markedet skulle falle. Du vil uansett oppleve et verdifall for aksjeporteføljen din, men short-posisjonen på selve indeksen vil bidra til å redusere det totale tapet.

En hedge er altså en slags forsikring. Og akkurat som alle andre forsikringer har den en pris: Hvis long-posisjonen din gir gevinst, vil hedgen din (short-posisjonen) som regel gi deg et tap som reduserer gevinsten. Tradere opplever likevel ofte at beskyttelsen hedgingen gir, er verdt denne prisen.

Måter å selge short på

I praksis kan det være vanskelig å finne meglere som tilbyr shortsalg-tjenester til private investorer. Det er imidlertid også mulig gå short ved å bruke derivatprodukter som:

  • opsjoner
  • futures-kontrakter
  • CFD-trading

Sammendrag av leksjon

  • Tradere går short enten for å spekulere i markedsbevegelser (påta seg risiko) eller for å hedge long-posisjoner (beskytte seg mot risiko)
  • Risikoen er i teorien ubegrenset når du går short
  • I tillegg til å handle via en megler er det også mulig å gå short ved å bruke derivatprodukter
Leksjon fullført