Hvordan fungerer trading?

Kurs 3 av 6

Kjøp og salg

Et marked må som kjent ha to sider for å eksistere. De to sidene er:

 • kjøpere, som vanligvis tror at verdien av et aktivum kommer til å stige – disse kalles gjerne «bulls» på engelsk
 • selgere, som generelt mener at verdien av et aktivum kommer til å falle – disse går under betegnelsen «bears»

Forholdet mellom de to sidene avgjør hvordan markedsprisene beveger seg. La oss se nærmere på hvordan dette fungerer.

Tenk deg at du skal kjøpe en bil. Da vil du se etter den laveste prisen på modellen du ønsker. Hvis få andre kjøpere er ute etter den samme modellen, er sjansene gode for at du kan gjøre en god handel. Men hvis det derimot er en sjelden og ettertraktet modell du har sett deg ut, er det fare for at du vil måtte ut med en høy pris.

Balansen mellom etterspørselen fra kjøpere og tilbudet fra selgere påvirker prisene i finansmarkedene på akkurat samme måte.

Hvordan tilbuds- og etterspørselsnivåene påvirker prisene

Spørsmål

Hvordan tror du tilbuds- og etterspørselsnivåene vil påvirke prisene i de følgende scenariene?

Et selskap kunngjør svake årsresultater
 • a Aksjekursen stiger
 • b Aksjekursen faller

Korrekt

Ikke korrekt

Skuffende resultater vil trolig gjør aksjen mindre attraktiv for investorer. Det resulterende salget vil øke tilbudet, noe som får prisen til å falle.
Vis svar

Spørsmål

Hvordan tror du tilbuds- og etterspørselsnivåene vil påvirke prisene i de følgende scenariene?

Politisk ustabilitet i en oljeproduserende region gjør forsyningssituasjonen usikker
 • a Oljeprisen stiger
 • b Oljeprisen faller

Korrekt

Ikke korrekt

Frykt for at oljeleveransene ikke vil kunne dekke den globale etterspørselen, vil sannsynligvis drive prisen oppover.
Vis svar

Spørsmål

Hvordan tror du tilbuds- og etterspørselsnivåene vil påvirke prisene i de følgende scenariene?

Den japanske regjeringen kunngjør at den vil iverksette tiltak for å svekke yenen
 • a Kursen på USD/JPY stiger
 • b Kursen på USD/JPY faller

Korrekt

Ikke korrekt

Yenen vil trolig bli mindre attraktiv for investorer, slik at den relative etterspørselen etter dollar øker og kursen på valutaparet USD/JPY stiger.
Vis svar

Kjøperkurser og salgskurser

Når du ser på kursen som tilbys for et finansielt aktivum, er det generelt ikke én kurs du ser, men to:

 • kjøperkursen – prisen du kommer til å motta som selger
 • salgskursen – prisen du må betale som kjøper

Salgskursen omtales også som «tilbudskursen».

I et tilbud er det laveste tallet normalt kjøperkursen, mens det høyeste er salgskursen.

Spørsmål

La oss si at du tror euroen kommer til å styrke seg mot dollaren, og at du derfor bestemmer deg for å kjøpe EUR/USD. Megleren din tilbyr en kjøperkurs på 1,23546 og en salgskurs på 1,23554. Hvilken av de to kursene vil gjelde for handelen din?
 • a 1,23546
 • b 1,23554

Korrekt

Ikke korrekt

Du kjøper til salgskursen på 1,23554. Du betaler med andre ord 1,23554 $ for hver euro du kjøper. Selgere vil på sin side få 1,23546 $ for hver euro de selger.
Vis svar

Spread

Hvorfor gjelder det ulike priser for kjøpere og selgere?

Gapet mellom kjøperkursen og salgskursen oppstår fordi kjøpere og selgere ofte har ulike syn på verdien av et aktivum.

 • Kjøperkursen er den høyeste prisen en kjøper er villig til å kjøpe for.
 • Salgskursen er den laveste prisen en selger er villig til å selge for.

Differansen mellom de to kursene kalles «spreaden».

Spreaden kan også inkludere gebyret en megler tar for å håndtere handelen. Megleren tilbyr kundene en pris som er noe lavere enn den fundamentale kjøperkursen eller noe høyere enn den fundamentale salgskursen, og beholder differensen som dekning for kostnadene sine.

Sammendrag av leksjon

 • Balansen mellom tilbud (selgere) og etterspørsel (kjøpere) gir opphav til prisbevegelser i finansmarkedene
 • Kjøperkursen er prisen du mottar som selger, mens salgskursen (eller tilbudskursen) er prisen du må betale som kjøper
 • Gapet mellom kjøperkursen og salgskursen kalles spreaden og oppstår fordi kjøpere og selgere ofte har ulike syn på verdien av et aktivum
Leksjon fullført