Hvordan fungerer trading?

Kurs 2 av 6

Andre markedsaktører

Det finnes noen markedsaktører som du neppe komme til å handle med direkte, men som ikke desto mindre har stor innflytelse på markedene og aktivaprisene.

Market makers

Tenk deg at du ønsker å kjøpe et bestemt finansielt instrument, men at ingen ønsker å selge det.

Heldigvis er slike situasjoner nokså uvanlige: Det finnes som regel en part som er villig til å være motpart i handelen, og dette er ofte det vi kaller en market maker eller liquidity provider.

Market makers bidrar til å holde markedene velfungerende.

En marked maker er et firma eller en person som sitter på en beholdning av et bestemt verdipapir, og som kontinuerlig tilbyr dette for kjøp og salg.

Hvis du legger inn en ordre som går via en marked maket vil sistnevnte enten handle med sin egen beholdning eller finne en ordre fra en annen part som utligner ordren din. Dette skjer elektronisk og praktisk talt øyeblikkelig.

De fleste marked makers opererer innenfor regulerte markeder, så megleren din vil handle med dem på dine vegne. De eneste markedspleierne du kan komme til å handle med direkte, er valutameglere som gir kunder mulighet til å kjøpe eller selge valuta «over the counter».

Institusjonelle traders

Institusjonelle investorer eller traders er organisasjoner som handler i de finansielle markedene – som regel i langt større skala enn private tradere. Som privat trader vil du sannsynligvis ha lite med disse institusjonene å gjøre, men det kan likevel være nyttig å kjenne til aktivitetene deres.

Institusjonelle traders forvalter større pengebeløp på vegne av individuelle investorer, og det betyr at de noen ganger gjennomfører handler som er så store at de kan få innvirkning på markedsprisutviklingen, særlig når det gjelder aksjer.

Blant institusjonelle traders finner vi:

  • Banker
  • Livsforsikringsselskaper
  • Pensjonsfond
  • Verdipapirfond
  • Hedgefond

Størrelsen på de institusjonelle tradernes posisjoner gjør at de iblant kan oppnå fordeler som reduserte kurtasjesatser.

Visste du at...?

Institusjoner har generelt et høyt nivå av ekspertise når det gjelder trading, men dette er ikke en regel uten unntak.
I 1990-årene arbeidet den nå beryktede traderen Nick Leeson ved Singapore-avdelingen til den britiske institusjonelle investoren Barings Bank. Leeson pådro banken tap på i alt 827 millioner £ gjennom uautorisert spekulasjon på de japanske markedene. Han klarte å skjule den ulovlige aktiviteten sin helt til jordskjelvet i Kobe fikk de asiatiske markedene til å stupe og Leesons handler ble dratt med i dragsuget. Da tapene hans kom for dagen, ble konsekvensen at banken gikk over ende.

Høyfrekvens-trading

Utviklingen av stadig mer sofistikert teknologi har gitt opphav til en spesialisert form for institusjonell trading som er kjent under begrepet høyfrekvens-trading (HFT).

HFT benytter datamaskiner til automatisk å anvende trading-strategier og algoritmer og finne og utnytte mønstre, trender og ørsmå svingninger i markedet. I stedet for å bruke team sammensatt av analytikere og tradere baserer HFT-aktører seg på teknologi som kan treffe et høyt antall trading-beslutninger på en brøkdel av den tiden en menneskehjerne trenger.

Dermed kan HFT-aktørene åpne og stenge posisjoner i løpet av sekunder, millisekunder eller til og med mikrosekunder. De gjennomfører disse ekstremt kortsiktige handlene i et enormt omfang, ofte bare i den hensikt å oppnå en ørliten gevinst på hver enkelt handel.

HFT-tradere er den diametrale motsetningen til den tradisjonelle langsiktige investoren, ettersom de aldri bygger opp porteføljer eller beholder posisjoner over natten. De har kortsiktige markedssvingninger som levebrød, snarere enn jevn vekst.

HFT er så fjernt fra de private tradernes verden at aktivitetene deres vil ha liten betydning for deg. Det hevdes iblant at HFT bidrar til den generelle volatiliteten i markedet, og HFT-aktører kan også ha en nyttefunksjon i markedet ved at de tilfører likviditet, men ingen av disse aspektene vil ha noen betydning for trading-beslutningene dine.

Sammendrag av leksjon

  • En market maker skaper likviditet ved å sitte på en beholdning av en bestemt aksje og kontinuerlig tilby denne for kjøp og salg
  • Institusjonelle tradere forvalter store pengebeløp og handler i finansmarkedene på vegne av individuelle investorer
  • Høyfrekvens-trading (HFT) bruker teknologi til å anvende algoritmer og gjennomføre ekstremt kortsiktige handler i stort omfang med sikte på å dra fordel av kortvarige markedssvingninger
Leksjon fullført