Hvordan fungerer trading?

Kurs 1 av 6

Hvem er involvert i trading?

Som trader vil du komme i kontakt med forskjellige personer og institusjoner og iblant ha behov for tjenestene disse tilbyr, for å få tilgang til markedene.

I denne delen skal vi ta for oss disse markedsaktørene og se på hvilke roller og motivasjoner de har og hva slags forhold du kan komme til å ha til dem.

Private tradere

Begrepene «privat trader» eller «privat investor» betegner som oftest en enkeltperson som kjøper og selger finansielle instrumenter ved bruk av en personlig konto, og ikke på vegne av en organisasjon. Dette er mest sannsynlig den kategorien du faller inn under.

Private tradere handler som regel i relativt små størrelser, ofte på fritiden.

Enkelte kan ta virksomheten til et semiprofesjonelt nivå og ta i bruk sofistikert teknologi og avanserte teknikker fra sitt eget hjemmekontor.

Som privat trader har du tilgang til et utrolig bredt spekter av finansmarkeder som du kan handle på på ulike måter alt etter hvilke preferanser du har.

La oss si at du bestemmer deg for å kjøpe noen aksjer. Gjør du dette i forhåpning om vekst på lang sikt, vel vitende om at aksjene kan svinge i verdi i mellomtiden, eller håper du å innkassere en gevinst raskt takket være kortsiktige kursbevegelser, og uavhengig av mer langsiktige trender?

Hvis du er ute etter langsiktig vekst, er du mer en «investor». Er målet ditt rask gevinst, kan du kalle deg en «trader». Investorer er interessert i generelle pristrender og den fundamentale verdien av aktivaene de handler med. Traders er generelt mer opptatt av å utnytte volatilitet og markedsreaksjoner som utløses av hendelser i nyhetsbildet.

Meglere

Som privat trader kan du dessverre ikke bare spasere inn på den lokale børsen og begynne å handle med aksjer.

For å kjøpe eller selge i aksjemarkedet og andre finansielle markeder må du som regel få en autorisert mellommann eller megler til å handle på dine vegne. Du ser kanskje for deg en mann med bowlerhatt og kontoradresse i City-distriktet i London, men i realiteten dreier det seg mest sannsynlig om et selskap som tilbyr en nettbasert handelsplattform.

En megler kan være et firma eller en enkeltperson, og kan tilby forskjellige tjenestenivåer:

 • Fullservice – forvalter investeringene dine aktivt og yter personlig rådgivning
 • Rådgivende – gir anbefalinger, men overlater den endelige beslutningen til deg
 • Ren ordreutførelse – iverksetter simpelthen handelsinstruksjoner på anmodning fra deg

Jo mer du ønsker at megleren skal involvere seg, jo høyere blir naturligvis kostnadene du må regne med å betale.

I tillegg til å representere deg og gjennomføre handlene dine kan enkelte meglere også drive med kjøp og salg for egen regning. En megler som gjør dette, kalles broker-dealer som indikerer at vedkommende er megler og trader på en og samme tid.

Spørsmål

Hvilken meglertype mener du er best å velge for en fersk trader?
 • a Fullservice
 • b Rådgivende
 • c Ren ordreutførelse
 • d Hvilken som helst av de ovennevnte

Korrekt

Ikke korrekt

Dette avhenger i bunn og grunn av den enkeltes ferdigheter, kunnskaper og preferanser. En fullservice-megler kan gi en fersk trader veiledning og kanskje velge ut mer lønnsomme handler, men kostnadene som er forbundet med disse tjenestene, er høye. En rådgivende forvaltningstjeneste kan gi en viss støtte til en lavere pris. Men kunden har da selv ansvaret for å forvalte porteføljen sin. En megler som tilbyr ren ordreutførelse, kan være et gunstig valg for tradere som ønsker og er i stand til å treffe beslutningene på egen hånd. Husk at trading med ren ordreutførelse også innebærer kostnader, som spreader, kurtasje og finansieringskostnader.
Vis svar

Trading på regulerte markeder kontra OTC-markeder

La oss si at du vil trade med aksjer i et av selskapene i FTSE 100-indeksen. Ettersom selskapet er notert på et formelt regulert marked, i dette tilfellet London Stock Exchange, handler du med disse aksjene på et regulert marked via aksjemegleren din.

Et regulert marked har en sentral, fysisk beliggenhet – ofte i en ikonisk bygning – der meglere og forhandlere kommer sammen for å kjøpe og selge. De fleste markedsaktørene gjennomfører handlene sine på avstand, elektronisk, men en del handler kan også bli gjennomført av tradere som er fysisk til stede i det regulerte markedets lokaler.

Hvis du derimot ønsker å handle med et valutapar, en unotert aksje eller et annet instrument som ikke er notert på et regulert marked, må du generelt gjøre dette via en såkalt broker-dealer som tilbyr dette som et over-the-counter-marked (OTC).

OTC-markeder har ingen sentral, fysisk beliggenhet.

OTC-markeder er organisert som virtuelle nettverk der deltakerne handler med hverandre enten elektronisk eller per telefon.

I OTC-markeder angir meglere sine egne priser, og transaksjoner kan ha privat execution, med priser som ikke er synlige for andre deltakere i markedene.

Spørsmål

Hvordan trades de følgende markedene?

Statsobligasjoner
 • a OTC
 • b På et regulert marked

Korrekt

Ikke korrekt

Det finnes ikke noe sentralisert regulert marked for obligasjoner.
Vis svar

Spørsmål

Hvordan trades de følgende markedene?

Aksjer notert på NYSE
 • a OTC
 • b På et regulert marked

Korrekt

Ikke korrekt

NYSE er et formelt regulert marked.
Vis svar

Spørsmål

Hvordan trades de følgende markedene?

Pund mot dollar (GBP/USD)
 • a OTC
 • b På et regulert marked

Korrekt

Ikke korrekt

Valuta trades via globale banker og finansinstitusjoner.
Vis svar

Spørsmål

Hvordan trades de følgende markedene?

Crude oil-futures
 • a OTC
 • b På et regulert marked

Korrekt

Ikke korrekt

Råvarer handles på regulerte markeder som New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Vis svar

Visste du at...?

Tradisjonelt foregikk handler på regulerte markeder etter den open outcry-metoden, nede på selve børsgulvet.
Tradere formidlet kjøps- og salgsordrer til hverandre ved å rope dem ut eller bruke håndsignaler. En kontrakt ble inngått ved at én trader ropte at han ville selge til en bestemt pris og en annen deretter svarte at han ville kjøpe til den prisen.
Denne metoden er nå i all hovedsak erstattet med elektroniske handelssystemer, men er fremdeles i bruk ved noen få markeder, som New York Mercantile Exchange og London Metal Exchange.
Selv om elektronisk handel er raskere og mer effektivt, er det enkelte som mener at open outcry-systemet gir traderne bedre muligheter for å oppnå de beste prisene.

Sammendrag av leksjon

 • Private tradere er enkeltpersoner som kjøper og selger finansielle instrumenter ved bruk av en personlig konto
 • En megler er en autorisert mellommann som gjennomfører handler på dine vegne, og som også kan gi råd
 • Et regulert marked har en sentral, fysisk beliggenhet der meglere og forhandlere kommer sammen for å kjøpe og selge.
 • OTC-markeder er organisert som virtuelle nettverk bestående av såkalte broker-dealers
Leksjon fullført