Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

Aksjer i HJI handles på 100 kroner. Du låner 50 aksjer av HJI av din aksjemegler for å shorte, og som et resultat av det er du kreditert med 5000 kroner. Etter å ha åpnet din short-posisjon faller kursen til 70 kroner og du bestemmer deg for å stenge posisjonen. Uten eventuelle gebyrer og avgifter, hvor mye fortjeneste eller tap har du gjort i dette tilfellet?

 • A 350 kroner i fortjeneste
 • B 1500 koner i fortjeneste
 • C 1500 kroner i tap
 • D 2000 kroner i tap

Forklaring

Du tjente 5000 kroner fra du åpnet handelen, deretter brukte du 70 kr x 50 = 3500 kroner for å dekke posisjonen, hvilket betyr at resultatet ble 1500 kroner i gevinst.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Hvis selskap OPQ rapporterer årlig overskudd på 163 millioner kroner, men de fleste analytikere forventet et tall på minst 200 millioner kroner. Hvordan forventer du at nivået på tilbud og etterspørsel påvirker aksjekursen?

 • A Aksjekursen stiger
 • B Aksjekursen faller
 • C Aksjekursen forblir den samme

Forklaring

Til tross for at selskapet rapporterer tall som vitner om en sunn fortjeneste, var overskuddet likevel ikke like stort som markedet forventet. Ettersom selskapet ikke gjør det like godt som forventet, vil dette trolig gjøre aksjene mindre attraktive for investorer, noe som igjen utløser at de kvitter seg med dem. Dette fører til en økning av aksjer i markedet som igjen fører til kursfall.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

Hvorfor kan en tight spread være fordelsmessig for en trader?

 • A Jo tightere spread, jo rasker kan du gjøre fortjeneste dersom markedet beveger seg i din favør.
 • B Jo tightere spread, jo mindre skatt må du betale av fortjenesten
 • C Jo tightere spread, jo mindre må du betale til din megler
 • D Når spreaden er tight, er du garantert å gjøre fortjeneste.

Forklaring

Med en større spread må markedet bevege seg i din favør i en mye større grad bare for gå ‘break even’ på handelen din.

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Hvis du shorter 500 aksjer på 400 kr, hva er det maksimale beløpet du kan tape? (ignorerer eventuelle kurtasjer og gebyrer)

 • A 20.000 kroner
 • B ubegrenset
 • C 200.000 kroner
 • D 2.000.000 kroner

Forklaring

Når du shorter kan tap være ubegrenset da aksjekursen kan fortsette å stige for alltid.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

Hvis en megler gir anbefalinger om investeringsmuligheter, men overlater den endelige avgjørelsen til sin kunde, hva slags tjeneste tilbyr de?

 • A Investeringsrådgivning
 • B Full service
 • C Execution only

Forklaring

En full-service megler vil aktivt forvalte en kundes investeringer og gi personlige råd, mens execution-only-megler vil kun utføre kundens instruks om å trade på etterspørsel.

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Selgere i markedet er ofte referert til som hvilket dyr?

 • A Villsvin
 • B Bear (Bjørn)
 • C Krokodiller
 • D Harer

Forklaring

Når prisene faller, den nedadgående bevegelsen i markedet ligner bevegelsen til en Bjørn når han skal angripe sin motstander.

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvis du shorter 100 aksjer til 3000 øre, hva er da den maksimale fortjenesten du kan gjøre? (Ignorer eventuelle gebyrer eller avgifter).

 • A 3000 kroner
 • B 30.000 kroner
 • C ubegrenset
 • D 300 kroner

Forklaring

Hvis aksjen sinker til 0 ville du tjent 100 x 3000 = 3000 kroner.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe GBP/USD og din megler gir deg en kjøpskurs på 1.54296 og en salgskurs 1.54304, på hvilken kurs vil du vill du åpnet din trade?

 • A Salgskurs - 1.54296
 • B Midtkurs - 1.54300
 • C Salgskurs - 1.54304

Forklaring

Du kjøper alltid på kjøpskursen (høyeste kurs) og selger på salgskursen (laveste kurs).

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Hvilke av følgende instrumenter omsettes på børs? Vennligst velg alle som passer.

Se alle gjeldende svar
 • Aksjer notert på Oslo Børs
 • GBP/ JPY
 • Gull
 • Bygninger og fast eiendom

Forklaring

Valuta og eiendommer handels mellom enkeltaktører uten behov for en sentral børs.

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

Hvilke av følgende kan betraktes som institusjonelle investorer?

 • A Banker
 • B Verdipapirfond
 • C Hedgefond
 • D Alle de ovennevnte

Forklaring

Institusjonelle investorer er organisasjoner som arbeider i finansmarkedene, som regel på en mye større skala enn private investorer. Pensjonskasser og livsforsikringsselskaper er andre eksempler på institusjonelle investorer.

Forrige
Vis svar