Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Een aandelentrader worden op de aandelenmarkt

De handel in aandelen is een van de populairste manieren om te speculeren op financiële markten. Ontdek hoe u exposure kunt krijgen aan aandelen en leer hoe u bij ons aandelentrader kunt worden.

Trader Bron: Bloomberg

Wat doet een aandelentrader?

Een aandelentrader koopt en verkoopt aandelen van bedrijven via een beurs of broker en kan een natuurlijke persoon of een bedrijf zijn. Wanneer u aandelen handelt, speculeert u op de koersbewegingen van het onderliggende aandeel, bv. Diageo. Als u hierin gespecialiseerd bent en dit regelmatig doet, professioneel of als particulier, dan bent u een aandelentrader.

Verschillende manieren om aandelen te traden

De verschillende manieren om aandelen te traden worden gekenmerkt door het tijdsbestek, de technieken en tools die ervoor gebruikt worden.

Daytraden

Dit is een vorm van aandelen traden waarbij u posities op aandelen opent en sluit binnen een tijdsbestek van uren of minuten, in plaats van op de lange termijn. Daytraders streven ernaar winst te behalen uit schommelingen op korte termijn en volatiliteit in de aandelenmarkt en hun transacties aan het eind van de dag te sluiten, vandaar de naam. Dit wordt ook wel intraday traden genoemd.

Swingtraden

Een aanpak voor een iets langere termijn is swingtraden, waarbij traders speculeren op aandelen over een tijdsbestek van een paar dagen of zelfs weken, in plaats van uren zoals bij daytraden.

Terwijl kortetermijntraders kijken naar kleine bewegingen in de markt, zitten swingtraders daar een beetje tussenin. Zij moeten de grotere trends begrijpen die de aandelenkoers beïnvloeden, maar ook de dagelijkse schommelingen die soms leiden tot grotere marktbewegingen, waarvan swingtraders nu juist willen profiteren.

Positie-trading

De langste termijn van alle tradingstijlen wordt gehanteerd door positietraders: zij houden hun posities op aandelen soms wel maanden open. Positietraders kijken naar grote, overkoepelende trends en naar macro-economische gebeurtenissen, in plaats van naar de volatiliteit op de korte termijn.

Als zij kopen of verkopen, gebeurt dat pas na uitgebreid marktonderzoek en het openhouden van posities gedurende ten minste een paar weken om te profiteren van de grotere golfbewegingen in de aandelenkoers.

Actief traden

Actief traden is een parapluterm voor elke vorm van traden op de korte termijn. In plaats van long te gaan of aandelen te kopen en die in portefeuille te houden voor de voorzienbare toekomst verkoopt een actieve trader kort nadat hij/zij gekocht heeft.

Fundamenteel traden

Niet alleen de tijdsbestekken bepalen wat voor soort aandelentrader u bent, maar ook de technieken die u gebruikt om aandelen te selecteren. Fundamentele traders maken gebruik van context - zoals grotere gebeurtenissen op de markt, bedrijfsnieuws, belangrijke macro-economische gebeurtenissen - om te bepalen in welke aandelen ze gaan traden.

Dit wordt fundamentele analyse genoemd, omdat daarbij gekeken wordt naar de 'fundamenten' van de markt als bepalende factoren, in plaats van de details van de aandelenkoers zelf.

Technisch traden

Een andere vorm van marktonderzoek heet technische analyse. Daarbij wordt gebruikgemaakt van grafieken en technische indicatoren om u te helpen de details van de aandelenkoers te achterhalen voordat u besluit een aandelenpositie te openen.

Buy-and-hold trading

Buy-and-hold is niet alleen een tijdsbestek, het is een strategie. Positietraders en anderen die op de langere termijn denken, kopen of gaan long op bedrijfsaandelen en houden ze daarna simpelweg vast en zitten alle trends gedurende soms wel jaren uit.

Leer de top-10 indicatoren die elke trader moet kennen

Hoe u bij ons kunt traden in aandelen

 1. Meer informatie over hoe u aandelentrader kunt worden
 2. Open een rekening of oefen met een demo
 3. Bepaal uw handelsgrootte en neem stappen om uw risico te beheren
 4. Open en volg uw positie

Bij ons kunt u traden op aandelen door middel van Turbo24, CFD's en barriers en vanilla opties. Met deze producten kunt u speculeren op koersschommelingen van aandelen op de korte en middellange termijn

Met turbo's houdt u de controle over uw maximale risico en de hefboomniveaus van uw voorkeur, omdat u zelf uw knock-outniveaus bepaalt. Alle verliezen die u lijdt zijn beperkt tot een maximum, maar bedenk wel dat door de hefboomwerking zowel winsten als verliezen vergroot worden.

Bij het traden van CFD's wordt het verschil in prijs uitbetaald tussen het moment dat uw positie geopend is tot het moment waarop deze gesloten wordt. CFD's worden ook met hefboom verhandeld, dus zowel uw winsten als verliezen worden vergroot.

Opties bieden u de keuze om een transactie uit te voeren tegen een bepaalde prijs en op een bepaalde datum in de toekomst. Ongeacht welk product u kiest voor het traden van aandelen, is een goede risicomanagementstrategie heel belangrijk.

Waardoor bewegen de aandelenkoersen?

Aandelenkoersen bewegen door dezelfde handelsregels die gelden voor alles wat gekocht en verkocht wordt: hoeveel kopers ze wensen en hoe beschikbaar ze zijn. Met andere woorden, aandelenkoersen veranderen met name door verschuivingen van vraag en aanbod in de markt.

Als de vraag groter is dan het aanbod (meer kopers dan verkopers), stijgt de prijs gewoonlijk. Als het aanbod groter is dan de vraag (meer verkopers dan kopers), daalt de prijs gewoonlijk.

Aanbodfactoren die de aandelenkoersen beïnvloeden

De verkrijgbaarheid van aandelen en hoeveel er in omloop zijn, bepaalt ook direct de koers ervan. Dit komt met name door wat economen de 'wet van de schaarste' noemen: hoe beperkter een goed is, hoe meer kopers ervoor willen betalen. Als het echter in overvloed beschikbaar is, houdt dat de prijs laag.

Dit zijn enkele specifieke aanbodfactoren die de koers van een aandeel beïnvloeden:

 • Aantal verkopers - als veel verkopers hun aandelen tegelijk op de markt brengen, kan dit een daling van de prijs teweegbrengen. Het kan ook een teken zijn dat er bij een bedrijf problemen op komst zijn als veel aandeelhouders hun aandelen zo snel mogelijk willen afstoten, waardoor de aandelenkoersen nog verder kunnen zakken
 • Aandelenemissies - dat gebeurt als een bedrijf nieuwe aandelen aanbiedt aan het publiek. Er is slechts een beperkt aantal aandelen in omloop, dus hoe minder er op de markt zijn, hoe hoger de koers
 • Inkoop eigen aandelen - een andere manier voor bedrijven om het aantal aandelen in omloop te beperken. In dit geval koopt het bedrijf zijn eigen aandelen terug van beleggers en geeft ze later opnieuw uit of trekt ze in

Vraagfactoren die de aandelenkoersen beïnvloeden

De meest fundamentele factor voor het bepalen van de koers van een aandeel is niet de inherente waarde van het bedrijf, maar hoe gewild zijn aandelen zijn. Mensen zijn bereid meer te betalen voor aandelen die bij henzelf en anderen geliefd zijn. Dit zorgt juist weer voor het opdrijven van de aandelenkoers.

Dit zijn enkele specifieke aanbodfactoren die de waarde en koers van een aandeel beïnvloeden:

 • Bedrijfsnieuws - zaken zoals winstcijfers en bedrijfsaankondigingen hebben invloed op de koers van een aandeel. Andere publiciteit over het bedrijf, zowel positief als negatief, heeft gevolgen voor de koers
 • Gebeurtenissen in de branche - een andere bepalende factor is hoe het gaat met de bredere sector waartoe het bedrijf behoort. Als het goed of slecht gaat in de branche, werkt dit door in de aandelenkoersen. Ook als het een concurrent bijzonder goed of slecht gaat, heeft dat invloed op de koersen van vergelijkbare bedrijven
 • Economische verwachtingen - bredere economische factoren die de hele markt beïnvloeden, hebben ook invloed op de aandelenkoers. In een bullish periode bijvoorbeeld, waarin veel gekocht wordt, stijgen de aandelenkoersen gewoonlijk. Tijdens bearish perioden, bij hoge inflatie of pieken in rentetarieven dalen de aandelenkoersen vaak
 • Marktsentiment - De vierde factor die bepalend is voor de koers van een aandeel is het sentiment van beleggers en traders over aandelen en activacategorieën op een bepaald moment. Dit kan samenhangen met harde feiten, een trend of zoiets vaags als de huidige sfeer op de markt.

Mogelijkheden voor aandelentraders

Hoewel op de markten nooit iets zeker is, zijn een er paar dingen die u kunt doen om uw winstkansen als aandelentrader te vergroten:

 • Doe uitgebreid onderzoek naar elk aandeel waarin u overweegt te gaan traden. Hoe beter u het onderzocht heeft, hoe beter u in staat bent de toekomstige bewegingen te voorspellen
 • Trade zo regelmatig mogelijk; passie en discipline zijn hierbij essentieel
 • Handel niet vanuit emotie, maar pas logische, bewuste besluitvorming toe
 • Als u pas begint als aandelentrader, begin dan met kleinere transacties en een beperkt bedrag. Zodra u wat ervaring heeft opgedaan, kunt u grotere posities openen

Meer informatie over het maximaliseren van uw mogelijkheden op succesvol traden

Risico's van aandelen traden

Waar er de mogelijkheid is op beloning, bestaat er ook risico, dat wil zeggen: de kans dat uw transacties niet volgens planning verlopen.

Het meest voorkomende 'risico' dat u loopt is de mogelijkheid dat u verlies lijdt. Dit kan oplopen als u speculeert op aandelen met hefboomproducten. Dat komt doordat winsten en verliezen veel hoger kunnen zijn dan uw initiële margin.

Meer informatie over de risico's van hefboomwerking

Zonder de kans op verliezen is potentiële winst niet mogelijk. Bij aandelen traden is het dus essentieel om risico's te proberen te vermijden en daarmee rekening te houden met een goede risicomanagementstrategie.

U kunt uw kansen op succesvol traden ook vergroten door onderzoek naar de door u gekozen aandelen en door zoveel mogelijk te oefenen voordat u een positie opent. Daarom bieden wij onze traders toegang tot een gratis demo-rekening met virtueel geld, zodat ze hun strategie kunnen verfijnen voordat ze echt gaan traden.

Open een demo-rekening

Aandelentrader worden in het kort

 • Een aandelentrader is iemand die speculeert op aandelenkoersen
 • Er bestaan verschillende vormen van aandelen traden, zoals actief traden, swingtrading, daytrading en een buy-and-holdstrategie
 • Bij ons kunt u traden op aandelen door middel van Turbo24, CFD's en barriers en vanilla opties
 • De voornaamste factoren die de koers van een aandelen beïnvloeden, zijn vraag en aanbod, hoewel ook andere elementen en rol spelen
 • Om uw kans op succesvol aandelen traden te maximaliseren, moet u onderzoek doen naar het bedrijf en uw handelsstrategie oefenen voordat u een positie opent

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.