Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% en 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Marktorder en limietorder: wat zijn het en wat zijn de verschillen?

Weten wat markt- en een limietorders zijn en de verschillen ertussen is essentieel voor elke succesvolle handelsstrategie. Verdiep u in beide typen orders, de voor- en nadelen en hoe u ze plaatst op ons platform.

Grafiek Bron: Bloomberg

Wat is een order?

Een order is een verzoek van een trader aan een broker om een transactie uit te voeren op een financieel instrument, zoals aandelen, forex, indices of grondstoffen. Meestal gebeurt dit online of telefonisch. Er bestaan verschillende types orders, maar laten we er naar twee kijken: marktorders en limietorders.

Wat is een marktorder?

Een marktorder is een verzoek aan een broker om direct een transactie te openen tegen de best mogelijke prijs. Dit betekent dat de transactie snel wordt uitgevoerd, maar alleen als er liquiditeit in de markt is. Na plaatsing wordt de order een 'vervulde order' genoemd.

Zo werkt een marktorder: de transactie wordt geopend tegen de huidige marktwaarde of zo dicht mogelijk daarbij in de buurt.

Wat is een limietorder?

Een limietorder is een opdracht aan een broker om een transactie te plaatsen op een bepaald niveau dat gewoonlijk beter is dan de huidige marktwaarde. Met andere woorden, het maximumbedrag dat u bereid bent te betalen voor de onderliggende waarde en het minimumbedrag waarvoor u bereid bent die te verkopen.

Er zijn twee versies van limietorders: instaporders, waarmee een nieuwe positie wordt geopend en sluitingsorders, waarmee een open positie wordt gesloten.

Zo werkt een limietinstap long: gewoonlijk streeft u ernaar de markt te kopen voor minder dan deze op dit moment waard is.

Zo werkt een limietinstap short: gewoonlijk streeft u ernaar de markt te verkopen voor meer dan deze op dit moment waard is.

Marktorder versus limietorder

Op sommige momenten wilt u misschien een marktorder plaatsen in plaats van een limietorder en omgekeerd. Laten we eens kijken naar enkele voor- en nadelen van beide type orders.

Een marktorder is goed voor traders die direct een positie willen openen, ongeacht de huidige marktwaarde. Maar zoals bij iedere transactie moet er sprake zijn van een zekere mate van liquiditeit in de markt, anders bestaat de kans dat de transactie niet volledig wordt uitgevoerd of dat deze wordt uitgevoerd tegen een gemiddelde prijs die ver van de huidige markt af ligt.

Hoewel een broker zal proberen de transactie te plaatsen tegen de best mogelijke prijs bestaat de kans op een gap in de markt tussen dat moment en het openen van de transactie.

Dit geldt echter alleen voor traditionele marktorders. Wanneer u bij ons een marktorder plaatst, proberen wij de gapping of slippage van uw order te beperken.

Met ons aanbod buiten handelsuren1 kunt u op bepaalde markten traden wanneer de onderliggende markt gesloten is. Langere handelsuren zijn bedoeld om het risico van een gap in de markt te verminderen.

Meer over traden buiten handelsuren

Limietorders zijn het meest geschikt voor zeer volatiele markten en markten met een grote spread, aangezien dit een grotere kans biedt dat uw order wordt vervuld tegen de door u gewenste prijs.

Omdat u bepaalt tegen welke koers u de onderliggende waarde koopt of verkoopt, heeft u controle over de prijs die u wilt betalen. De kans bestaat echter dat de markt het door u gewenste niveau nooit bereikt en dan wordt uw order niet uitgevoerd.

Het kan gebeuren dat het na het plaatsen van de order lang duurt voordat de markt het gewenste niveau bereikt. Ondertussen bent u uw order vergeten en als dat uiteindelijk toch gebeurt, kan dit uw huidige handelsstrategie belemmeren.

De markt kan zelfs beter presteren in uw voordeel dan u verwachtte. In dat geval krijgt u te maken met opportuniteitskosten, omdat u nog meer potentiële winst misloopt.

Bij deze scenario's is een plan voor risicomanagement essentieel om ervoor te zorgen dat u uw orders blijft volgen.

Meer informatie over beide type orders en de verschillen daartussen

Marktorder: voor- en nadelen

Voordelen Nadelen
Gebruikt u als u direct een trade wilt plaatsen Traditioneel gezien kan uw transactie gaprisico meebrengen 
Hoewel ze niet gegarandeerd zijn, is de kans groter dat marktorders worden vervuld Marktliquiditeit vereist
De order wordt vervuld tegen de best mogelijke prijs Kan tot een ongunstig resultaat leiden als u een groot order plaatst
Bij ons vermijdt u het gaprisico wanneer u buiten handelsuren1 een order plaatst  

Limietorder: voor- en nadelen

Voordelen Nadelen
Gebruikt voor zeer volatiele markten en markten met een grote spread Wordt mogelijk nooit vervuld als de waarde niet de door u opgegeven prijs bereikt
Kans op grote winsten is aanwezig bij het verkopen van een groot aantal aandelen Het is mogelijk dat u uw limietorder vergeet als het al even geleden is dat u deze plaatste
Kan worden gebruikt om een positie te openen of te sluiten U kunt betere verdiensten mislopen als u de markt niet nauwlettend volgt
Biedt controle over de prijs van uw transactie  

Wanneer een marktorder, wanneer een limietorder

Wellicht wilt u een marktorder gebruiken om uw risico in de onderliggende markt te hedgen. Stel dat u aandelen Apple bezit en dat de marktwaarde daalt. U kunt dan zo snel mogelijk instappen op de markt in een poging om de daling in de aandelenkoers te beperken om het verlies op uw aandelenbezit te hedgen.

Aan de andere kant kunt u een limietorder openen als de markt volatiel is en u slippage wilt vermijden die u waarschijnlijk ervaart met een marktorder. U bepaalt de limiet waarvoor u koopt of verkoopt, afhankelijk van of u long of short gaat.

U kunt een limietorder gebruiken als u denkt dat de markt een bepaalde waarde gaat bereiken. Als u denkt dat de markt gaat stijgen, wilt u de kans wagen dat de koers eerst gaat dalen voordat hij gaat stijgen en daardoor iets van de aankoopkoers afschaven om winst te maken. Als u denkt dat de markt gaat dalen, opent u op dezelfde manier een limietorder om te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de huidige waarde.

Stel bijvoorbeeld dat u forex wilt traden en denkt dat de waarde van EUR/GBP gaat stijgen. De huidige koopprijs is 0,8828 en de verkoopprijs 0,8826. U wilt een limietorder plaatsen om te kopen bij 0,8823, omdat u denkt dat de prijs gaat dalen voordat hij omhoog schiet. Als u het goed heeft gezien, heeft u voor 0,0003 minder gekocht dan wanneer u een marktorder had gebruikt. Als u ernaast zit, wordt de order gewoon nooit uitgevoerd als de markt niet binnen drie maanden 0,8823 bereikt.

Hetzelfde beginsel geldt wanneer u handelt op aandelen, indices of grondstoffen.

U kunt deze strategie overwegen als u er vrij zeker van bent welke kant een markt opgaat, of als uw fundamentele analyse en technische analyse u vertellen wat de markt waarschijnlijk gaat doen.

Zo plaatst u een marktorder en een limietorder

U kunt een positie alleen openen met een marktorder, niet sluiten. Omdat de order een opdracht is om de transactie meteen te plaatsen, doet u dit door een order op ons platform te plaatsen.

 1. Open een rekening of oefen met een demo
 2. Ga naar de Turbo24- of CFD-rekening
 3. Kies een markt
 4. Gebruik het orderticket om te bepalen of u long of short wilt gaan
 5. Bepaal uw handelsgrootte en neem stappen om uw risico te beheren
 6. Plaats uw order en volg uw positie

U kunt een limietorder plaatsen op uw Turbo24- of CFD-rekening

Er zijn twee soorten limietorders: openen en sluiten. U kunt een limietorder plaatsen voor het openen van een positie als u er nog geen heeft en een sluitorder om een open positie te sluiten.

U moet ook bepalen of u wilt dat de order open blijft staan tot aan de vervaldatum of dat deze moet vervallen op een door u opgegeven datum.

Een limiet-openingsorder plaatsen op een CFD-rekening

 1. Open een rekening of oefen met een demo
 2. Open de tab 'order' op uw orderticket
 3. Kies uw prijsniveau
 4. Kies tussen 'goed tot vervallen' of 'goed tot datum'
 5. Plaats de order

Een limiet-sluitingsorder plaatsen

 1. Open een rekening of oefen met een demo
 2. Ga naar uw openstaande transactie
 3. Open de tab 'order' op uw orderticket
 4. Kies het niveau waarop u de positie wilt sluiten
 5. Plaats de order

Een limiet-openingsorder plaatsen op een Turbo24-rekening

 1. Open een live-rekening of oefen met een demo
 2. Open de tab 'order' op uw orderticket
 3. Kies uw prijsniveau
 4. Kies tussen 'goed tot vervallen' of 'goed tot datum'
 5. Plaats de order

Marktorder versus limietorder in het kort

 • Een marktorder is een verzoek aan een broker om direct een transactie te openen tegen de best mogelijke prijs
 • Een limietorder is een opdracht aan een broker om een transactie te plaatsen op een bepaald of beter niveau dan de huidige marktwaarde
 • Marktorders zijn een goede strategie voor zeer liquide markten en wanneer u wilt dat een order meteen vervuld wordt
 • Limietorders werken als u denkt dat de markt een bepaalde waarde gaat bereiken en bereid bent te wachten tot dat moment voordat u gaat traden

Voetnoten:

1 Er zijn 10 uur waarin niet gehandeld wordt, afhankelijk van de activacategorie. Zie voor meer informatie het gedeelte over wanneer u buiten de handelsuren kunt traden

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.