Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 9 van 11

Voortschrijdende gemiddelden

Tot nu toe hebben wij gekeken naar verschillende patronen die kunnen voorkomen tijdens de prijsbewegingen. Echter, er is een heel terrein van technische analyse gewijd aan het bestuderen van handelssignalen die afgeleid zijn van de marktprijs door gebruik te maken van wiskundige berekeningen.  Deze worden technische indicatoren genoemd en kunnen zeer nuttig zijn als tools voor technische analisten.

Er zijn momenteel honderden indicatoren beschikbaar, waarbij analisten constant werken aan nieuwe potentiële berekeningen en een voordeel in de markt te vinden. Wij kunnen onmogelijk al deze indicatoren in detail nalopen, maar we kunnen wel één van de populairste en meest gebruikte indicator behandelen – het voortschrijdend gemiddelde.

Er zijn twee typen voortschrijdend gemiddelden:

  • Gewogen
  • Exponentieel 

Gewogen voortschrijdend gemiddelde (VG of GVG)

Het gewogen voortschrijdend gemiddelde plot simpelweg de gemiddelde prijs van een markt gedurende een bepaalde periode. Laten wij kijken naar een dagelijkse GBP/USD-grafiek met een 10-periode VG:

In dit geval, om een gewogen voortschrijdend gemiddelde te krijgen voor een bepaalde dag, hoeft u alleen de sluitprijs van de laatste 10 perioden (of dagen in dit geval) bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door tien om het gemiddelde te krijgen. Voeg deze gemiddelden samen en u zult de bovenstaande groene lijn krijgen. U hoeft gelukkig niet zelf deze berekeningen uit te voeren - de meeste grafiekpakketten hebben de optie om automatisch voortschrijdend gemiddelden aan de grafiek toe te voegen.

Let op hoe het 10-periode voortschrijdend gemiddelde de prijs lijkt te volgen, alleen is de lijn iets strakker en loopt deze iets achter. Kijk nu naar wat er gebeurt wanneer u een 20-periode VG aan de grafiek toevoegt:

Het 20-periode voortschrijdend gemiddelde loopt zelfs strakker en is verder van de prijs verwijderd. Dit is niet verrassend wanneer deze de laatste 20 perioden in acht neemt in plaats van de laatste 10. Daarom zullen technische analisten van mening zijn dat de 20-periode VG langzamer is dan de 10-periode VG. Laten wij nu een 50-periode VG toevoegen:

Deze is zelfs strakker en loopt nog meer achter. Van de drie voortschrijdend gemiddelden, is de 50 VG de langzaamste terwijl de 10 VG de snelste is.

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EVG)

Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde werkt op een soortgelijke manier als het gewogen voortschrijdend gemiddelde, behalve dat de nadruk ligt op recentere perioden. Dit betekent dat het EVG sneller reageert op prijsbewegingen en de neiging heeft om de onderliggende waarde nauwer te volgen dan het VG. Laten we kijken hoe de 20 EVG zich verhoudt tot de 20 VG in een dagelijkse GBP/USD-grafiek:

Hier zijn het 50 EVG en het 50 VG: 

Vanwege de berekeningsmethode is de EVG gevoeliger voor prijspieken in recente perioden, maar minder gevoelig voor prijspieken in verleden perioden. Dit kan nuttige informatie zijn wanneer het voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt om te handelen, zoals wij in het volgende deel zullen zien.

Samenvatting

  • Technische indicatoren zijn wiskundige berekeningen die afgeleid zijn van een marktprijs en worden vaak gebruikt als handelssignalen
  • Het gewogen voortschrijdend gemiddelde (VG) plot de gemiddelde marktprijs gedurende een bepaalde tijdsperiode
  • Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EVG) is soortgelijk, maar legt de nadruk op recentere perioden
  • Snelle voortschrijdend gemiddelden blijven dicht bij de marktprijs, terwijl langzame voortschrijdend gemiddelden strakker zijn en verder achterlopen
Les voltooid