Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 1 van 11

Introductie tot technische analyse

Marktanalyse is een essentieel onderdeel van iedere handelsstrategie. U gebruikt de voor u beschikbare informatie om beredeneerde voorspellingen te maken over de toekomstige bewegingen van een markt.

Er zijn twee hoofdtypen marktanalyse:

Technische analyse richt zich alleen op de prijsbewegingen van een markt, terwijl fundamentele analyse naar bredere economische factoren kijkt die de prijs kunnen beïnvloeden.

U zult vaak beleggers tegenkomen die zichzelf als een technische of fundamentele analist beschrijven, door de ene analytische methode boven de andere te verkiezen. Uiteindelijk geeft een combinatie van de twee analyse methoden u de beste basis om op de financiële markten te handelen.

Tijdens deze cursus zullen wij ons uitsluitend richten op technische analyse. 

Wat is technische analyse?

Technische analyse is gebaseerd op de aanname dat men voorspellingen kan doen op basis van gebeurtenissen in het verleden – dit is echter geen garantie, wat betekent dat u niet alleen technische analyse moet gebruiken.

Beleggers gebruiken technische analyse om historische prijsbewegingen van markten te bestuderen. De gemakkelijkste manier waarop u dit kunt doen is door grafieken te analyseren.

Door de trends en patronen van marktprijzen te bestuderen, kunnen technische analisten het gedrag van kopers en verkopers verklaren om een indicatie te geven van de marktrichting. Aangezien er een aantal gedragspatronen zijn die in het verleden herhaaldelijk zijn voorgekomen, is het mogelijk om deze in een vroeg stadium vast te stellen en de mogelijke toekomstige marktbeweging te voorspellen.

Bijvoorbeeld, stel dat de aandelenprijs van bedrijf ABC blijft dalen naar een niveau van ca. 100 punten en direct daarna stijgt, kan een technische analist ervoor kiezen om enkele aandelen te kopen wanneer de prijs de volgende keer weer daalt, door te voorspellen dat het patroon zich zal herhalen.

 

In de wereld van de technische analyse wordt het niveau op 100 punten het steunniveau genoemd. Wij zullen later tijdens deze cursus verder ingaan op steunniveaus en andere patronen – maar eerst zullen wij in het volgende deel kort kijken naar de drie hoofdtypen grafieken die u kunt gebruiken voor het analyseren van de financiële markten. 

Samenvatting

  • Er zijn twee hoofdtypen marktanalyse: technische en fundamentele
  • Technische analisten gaan ervanuit dat gebeurtenissen in het verleden gebruikt kunnen worden om toekomstige scenario’s te voorspellen
  • Door het bestuderen van trends en patronen in marktprijzen, voorspellen technische analisten welke richting de markt op zal gaan 
Les voltooid