Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 3 van 11

Steun en weerstand

Steun en weerstand vormen de basis van technische analyse en vele krachtige handelsstrategieën zijn alleen op deze twee bouwstenen gebaseerd. Kortom, steun en weerstand zijn vergelijkbaar met glazen vloeren en plafonds die de reikwijdten van een marktbeweging limiteren.

Deze niveaus verschijnen vanwege de balans tussen kopers en verkopers of vraag en aanbod. Wanneer er meer kopers dan verkopers zijn in een markt (of meer vraag dan aanbod) zal de prijs waarschijnlijk stijgen. Wanneer er meer verkopers zijn dan kopers (of meer aanbod dan vraag) zal de prijs waarschijnlijk dalen.

Steun en weerstand zijn keerpunten. Bijvoorbeeld, een steunniveau komt op wanneer een markt die daalt vervolgens weer stijgt. Normaliter betekent dit dat de balans van marktdeelnemers verschuift van een verkopers- naar een kopersmarkt. Dit lage punt van de beweging is het steunniveau.

Weerstand is het tegenovergestelde. Het is een niveau waarop een stijgende prijs daalt als gevolg van een verschuiving in de balans van kopers naar verkopers die de prijzen omlaag duwt. Het hoge punt is het weerstandsniveau.

 

Vraag

De bovenstaande lijnen 1 en 2 tonen elk een steun- en weerstandsniveau. Welke is welke?
  • a Lijn 1 is steun, lijn 2 is weerstand
  • b Lijn 1 is weerstand, lijn 2 is steun

Juist

Onjuist

Weerstand is het hoogste punt waarbij de prijs moeite heeft om doorheen te breken. Steun is het laagste punt waarbij de prijs deze niet doorbreekt.
Antwoord tonen

Het vinden van steun en weerstand

Steun- en weerstandsgebieden in een grafiek zijn vrij makkelijk te plotten. U moet een niveau vinden die de markt heeft bereikt, maar niet heeft doorbroken. Des te vaker de markt dat niveau bereikt, maar faalt om doorheen te breken, des te sterker het steun- of weerstandsniveau. Grote steun- en weerstandsniveaus kunnen uiteindelijk psychologische barrières vormen, waarbij vele beleggers kopen of verkopen zodra dat niveau is bereikt – wat het effect zal versterken.

Het is belangrijk om te weten dat belangrijke steun- en weerstandsniveaus maar zelden exact zijn. Het is ongebruikelijk dat een markt keer op keer dezelfde prijs bereikt voordat deze van richting verandert, dus is het beter om te denken in steun en – weerstandsgebieden.

Zoals in bovenstaande grafiek getoond, doorbreekt de markt vaak of stopt deze kort voor iedere steun- en weerstandslijn – ondanks hun kracht.

Wanneer een markt de steun of weerstand kort raakt of doorbreekt voordat deze van richting verandert, wordt dit het testen van het niveau genoemd.

 

Samenvatting

  • Steun en weerstand zijn te vergelijken met glazen vloeren en plafonds die de bewegingen van een markt limiteren
  • Dit zijn geen exacte niveaus, maar eerder koersgebieden
  • Wanneer een marktkoers een steun- of weerstandsniveau bereikt maar deze niet doorbreekt, wordt dit het testen van het niveau genoemd 
Les voltooid