Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 2 van 11

Grafieksoorten

Allereerst moet u als technisch analist de verschillende soorten grafieken en voordelen kennen.

Er zijn drie hoofdtypen: lijn, staaf en kaars. We zullen ieder type aandachtig bestuderen.

Lijngrafiek

Dit is de simpelste grafieksoort - in principe zijn dit een aantal gegevenspunten die met elkaar via een lijn zijn verbonden. Dit type grafiek toont de historische prijsbeweging van een waarde op een vrij duidelijke en simpele manier. 

Anders dan de staaf- en kaarsgrafieken, weergeven lijngrafieken enkel de sluitkoers van een waarde gedurende een bepaalde tijdsperiode. Als wij bijvoorbeeld kijken naar de dagelijkse grafiek voor Spot Goud, toont ieder gegevenspunt de slotkoers voor goud voor die dag.

Het voordeel van het gebruik van lijngrafieken is dat u makkelijker patronen kunt herkennen. U kunt echter, door hun beperktheid, enkele belangrijke koersbewegingen tussen de openings- en slotkoers van ieder gegevenspunt missen. 

Staafgrafiek (ook HLOC-grafiek)

Complexer dan lijngrafieken zijn staafgrafieken, die de openings- en slotkoersen als de high en lows weergeven voor iedere periode. Daarom worden deze soms HLOC-grafieken genoemd, omdat deze de High, Low, Open en Close weergeven.

De hoogste top van iedere staaf weergeeft de hoogste verhandelde prijs gedurende die periode, terwijl de bottom het laagste punt toont. De linker horizontale opening is de openingskoers en de rechter horizontale opening is de slotkoers.

Vaak worden staafgrafieken zwart-wit weergegeven. Deze kunnen echter ook gekleurd zijn, zoals getoond in deze vijf-minuten grafiek van de FTSE 100. In dit geval weergeven de rode balken een vijf-minuten periode waar de prijs is gedaald, terwijl de groene balken een vijf-minuten periode weergeven waar de prijs is gestegen. 

Kaarsgrafiek

Deze grafieken tonen exact dezelfde gegevens als staafgrafieken, maar de weergave van de gegevens verschilt enigszins. Hier is de romp van de kaars de reikwijdte van de opening tot de sluiting, de wiek is de high/low reikwijdte, en de kleur weergeeft of de koers is gestegen of gedaald.

Van oudsher worden kaarsgrafieken altijd zwart-wit weergegeven, maar de meeste grafiekplatformen gebruiken nu de kleuren rood en groen.

  • Een rode (of zwarte) romp betekent een periode waarin de koers is gedaald
  • Een groene (of witte) romp betekent een periode waarin de koers is gestegen 

Onder beleggers is over het algemeen de kaarsgrafiek de populairste soort grafiek, aangezien deze op een overzichtelijk manier een grote hoeveelheid gegevens binnen korte tijd kan verwerken. Sommige patronen zijn ook gemakkelijker te herkennen in een kaarsgrafiek in vergelijking met een staafgrafiek. In dezelfde vijf-minuten FTSE-grafiek is het aanzienlijk makkelijker om in de kaarsgrafiek de marktbewegingen en –trends van elkaar te onderscheiden dan in een staafgrafiek.

De vorm van iedere kaars kan u ook meer indicaties geven over de balans tussen de koop- en verkoopdruk in de markt. Bijvoorbeeld, als een kaars een lange groene romp heeft, geeft dit een hoge koopdruk weer. Als deze een lange rode romp heeft, is er een aanzienlijke verkoopdruk. 

Kaarsen met korte rompen en lange wieken geven aan dat er een aanzienlijke eenrichtingsdruk is geweest, maar dat om de een of andere reden de prijs vóór de afloop van die periode teruggeduwd is. 

Wij zullen later in deze cursus verder ingaan op kaarspatronen. 

Samenvatting

  • Er zijn drie hoofdtypen grafieken: lijn, staaf en kaars
  • Lijngrafieken weergeven alleen de slotkoers van een waarde over een bepaalde periode
  • Staafgrafieken (of HLOC-grafieken) weergeven de high, low, openings- en slotkoersen voor iedere periode
  • Bij kaarsgrafieken geldt dat de romp van de kaars de reikwijdte tussen de openings- en slotkoers is, de wiek is de high/low reikwijdte en de kleur betekent een daling of stijging van de prijs
  • Een groene (of witte) romp betekent een stijging van de prijs terwijl een rode (of zwarte) romp betekent dat de prijs is gedaald
  • Een kaars met een lange romp en korte wiek betekent dat er een hoge koop- of verkoopdruk in één richting is geweest
  • Korte rompen en lange wieken betekenen dat er een aanzienlijke koop- of verkoopdruk in één richting is geweest, maar dat de druk toen van richting is veranderd 
Les voltooid