Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 5 van 11

Trends en tunnels

Wanneer u een grafiek bekijkt, zult u waarschijnlijk opmerken dat in een bepaalde tijdsperiode marktprijzen niet in een rechte lijn, maar zigzaggend stijgen of dalen. De prijs zal stijgen tot een top of een high, vervolgens dalen tot een bottom of een low. Desondanks zal de markt normaal gesproken in één algemene richting bewegen, de trend genoemd. Het is de relatieve positie van de tops en bottoms die deze trend bepalen. 

Er zijn drie soorten markttrends:

Uptrend

Een markt kent een uptrend wanneer iedere opeenvolgende top hoger is dan de vorige en iedere bottom hoger is dan de voorafgaande.

Downtrend

Een markt kent een downtrend wanneer er zich een reeks opeenvolgende lagere tops en bottoms voordoet.

Zijwaartse trend

Een markt kent een zijwaarts trend wanneer er geen sprake is van een duidelijk top-en-bottom patroon, waarbij de prijs in een zeer kleine reikwijdte op en neer beweegt tussen steun- en weerstandsniveaus.

Trends in een grafiek zijn vrij makkelijk te plotten - u hoeft enkel een lijn te trekken tussen twee grote tops of twee grote bottoms. Indien u deze correct tekent, zult u zien dat trendlijnen van steun- en weerstandsniveaus hetzelfde patroon volgen. Let wel op de volgende punten:

 • U heeft slechts twee tops of bottoms nodig om een trendlijn te tekenen, maar u heeft drie tops of bottoms nodig om de trend te bepalen
 • Net zoals bij steun- en weerstandsniveaus geldt: des te vaker de trendlijn is getest, des te krachtiger deze zal zijn
 • Steilere trendlijnen kunnen onbetrouwbaar zijn en breken makkelijker

Tunnels

Tunnels zijn extensies van trendlijnen en vormen een andere methode om koop- en verkoopgebieden in een grafiek te bepalen. Om een tunnel te creëren, dient u twee trendlijnen te tekenen - een die de tops verbindt en één die de bottoms verbindt.

Wanneer u deze heeft getekend, kan het onderste uiteinde van de tunnel gebruikt worden als een koopgebied, terwijl het bovenste uiteinde gebruikt kan worden als een verkoopgebied (tenzij u natuurlijk winst wilt behalen met breakouts, waarbij precies het tegenovergestelde geldt).

Vraag

Welke van de volgende trendlijnen is correct getekend: 1, 2 of 3?
 • a Lijn 1
 • b Lijn 2
 • c Lijn 3

Juist

Onjuist

Lijnen 1 en 2 doorbreken de tops en bottoms. Lijn 3 verbindt de twee grootste bottoms, dus is dit de enige trendlijn die correct is getekend.
Antwoord tonen

Samenvatting

 • Een uptrend wordt gekenmerkt door een reeks hogere tops en bottoms
 • Een downtrend wordt gevormd gedurende een reeks lagere tops en bottoms
 • Een zijwaartse trend heeft geen vast patroon
 • Een trendlijn verbindt twee grote tops of bottoms
 • Trendlijnen worden alleen bepaald wanneer de prijs deze tenminste drie keer raakt
 • Des te vaker een marktprijs een trendlijn raakt, des te krachtiger deze blijkt te zijn
 • Tunnels vormen een extensie van trendlijnen en kunnen worden gebruikt om koop- en verkoopgebieden te bepalen
Les voltooid