Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 7 van 11

Basis grafiekpatronen: deel 2

In dit deel zullen wij naar vier andere patronen kijken die technische analisten gebruiken.

Driehoeken

Deze treden op wanneer een marktprijs zich naar één punt begint te bewegen. Hoe de driekhoek wordt gevormd, kan een indicatie geven welke richting de prijs op zal gaan. Er zijn drie hoofdtypen:

Een stijgende driekhoek wordt gevormd wanneer de markt een sterk horizontaal weerstandsniveau raakt, maar een reeks hogere bottoms indiceert dat de prijs naar dit niveau verschuift. Dit patroon suggereert normaal gesproken dat de prijs zich omhoog beweegt, maar let op dat het weerstandsniveau te sterk kan zijn, waardoor de koers wordt weerkaatst. Wanneer u met driehoeken handelt, is het verstandig om te wachten totdat het patroon zich heeft gevormd en in de breakout te handelen.

Een aflopende driehoek werkt tegenovergesteld van een stijgende driehoek. De markt raakt een steunniveau, maar een reeks opeenvolgende lage tops suggereert dat de koers neerwaarts zal bewegen.

Een symmetrische driehoek komt voor wanneer de koers samenloopt met een reeks lagere tops en hogere bottoms. Dit is een aanhoudend patroon, wat betekent dat de markt normaal gesproken door zal blijven gaan in dezelfde richting, wanneer de aanhoudende trend na het patroon is gevormd. 

Als er geen duidelijke trend is voor de driehoek, zal de markt waarschijnlijk ofwel het boveneinde ofwel het ondereinde doorbreken.

Rechthoeken

Deze zijn vergelijkbaar met symmetrische driehoeken. Het zijn aanhoudende patronen die een consolidatieperiode in de huidige trend aangeven, voordat de koers hoger of lager door zal zetten. Na een sterke beweging, zal de markt vaak in een kleine reikwijdte handelen tussen steun- en weerstandsniveaus en een duidelijke rechthoekige vorm weergeven. Vervolgens zal de markt door blijven zetten in dezelfde richting. 

Wedges

Niet te verwarren met driehoeken. Deze patronen worden gevormd wanneer de prijs van een markt tussen een kleine reikwijdte komt te liggen, waarbij de reikwijdte tussen twee hellende trendlijnen ligt.

Een stijgende wedge komt voor tussen twee opwaartse hellende steun - en weerstandslijnen. In dit geval helt de steunlijn meer dan de weerstandslijn. Dit patroon indiceert in het algemeen dat de prijs omlaag geduwd zal worden.

Een dalende wedge komt voor tussen twee neerwaartse hellende niveaus. In dit geval is de weerstandslijn hellender dan de steunlijn en normaal gesproken indiceert dit dat de koers zal stijgen.

Onthoud: grafiekpatronen zijn geen garantie

Grafiekpatronen geven dus enkel aan in welke richting de prijs of waarde in de toekomst zal bewegen. Met ieder grafiekpatroon is het verstandig om pas een transactie te plaatsen nadat de richting van de beweging bepaald is.

In enkele gevallen, wanneer de kans op een breakout groot is, kan het een goede strategie zijn om orders in te stellen aan weerskanten van de steun-, weerstands- of trendlijn. Wanneer een van de orders geactiveerd is, kunt u de andere annuleren en hopen op een breakout. Echter, deze strategie is gevoelig voor fakeouts. Wanneer u dus een transactie plaatst, is het belangrijk dat u stops instelt om uw risico te beperken.

Samenvatting

 • De volgende grafiekpatronen suggereren dat de markt neerwaarts doorbroken kan worden:
  • Stijgende wedge
  • Dalende driehoek
 • Deze patronen suggereren dat de markt aan de bovenkant doorbroken kan worden:
  • Dalende wedge
  • Stijgende driehoek
 • Deze aanhoudende patronen suggereren dat de markt door kan zetten met de huidige trend:
  • Rechthoeken
  • Symmetrische driehoeken
Les voltooid