Direct naar de inhoud

De basis van technische analyse

Les 8 van 11

Kaarspatronen

Wanneer u technische analyse uitvoert, is het vaak aan te raden om meer dan één signaal, patroon of indicator te gebruiken voor uw transacties. De markten volgen niet altijd grafiekpatronen en iedere potentiële breakout kan uiteindelijk een fakeout zijn. Des te meer signalen indiceren dat een markt een bepaalde richting op zal gaan, des te zekerder u kunt zijn dat de markt dit ook daadwerkelijk zal gaan doen.

Kaarsen zijn in het bijzonder nuttig, aangezien de vorm u indicaties kan geven over de balans tussen kopers en verkopers. Enkele typen kaarsen hebben een eigen naam:

Marabuzo (stijgend)

Grote romp, zeer korte of geen wiek. Deze kaars geeft aan dat de kopers de prijs aanzienlijk omhoog hebben geduwd, van open naar gesloten.

Marabuzo (dalend)

Een zeer pessimistische kaars, die aangeeft dat de verkopers de controle hebben.

Draaitol

Zeer kleine rompen en korte wieken, waarbij het bovenste en onderste gedeelte ongeveer dezelfde lengte hebben. Deze indiceren besluiteloosheid in de markt en worden vaak gezien tijdens perioden van versterking gevolgd door een up- of downtrend, of bij marktpieken en -dalingen.

Doji

Deze tonen ook vaak besluiteloosheid, aangezien deze bijna geen romp hebben - wat betekent dat de openings- en sluitkoersen voor die kaars hetzelfde zijn (of in ieder geval zeer dicht bij elkaar). De wieken kunnen in iedere richting verschillende lengtes hebben.

Een doji komt vaak voor bij versterking en marktpieken- en dalingen. Het kan ook indiceren dat een trend om zal keren, aangezien kopers of verkopers die de markt aandrijven minder overtuigd zijn.

Hamer

Wanneer dit tijdens een downtrend voorkomt, kan deze kaars indiceren dat de markt zal gaan stijgen.

Voor een bijzonder sterk signaal, moet de lagere wiek van de hamer tenminste twee keer zo lang zijn als de romp en moet er een korte of geen bovenwiek zijn. De kleur van de romp is niet heel belangrijk, maar groene hamers hebben de neiging om meer te dalen dan rode hamers.

Omgekeerde hamer

Een soortgelijke dalende kaars in een downtrend kan indiceren dat de markt zal gaan stijgen. Het enige verschil met een standaard hamer is dat de bovenste wiek lang is, terwijl de onderste wiek zeer kort is (of er niet is).

Hangende man

Deze heeft dezelfde vorm als een hamer en betekent ook een omkering, maar wordt gevormd tijdens een uptrend. Hier is de kleur ook niet van bijzonder belang, maar een rode kaars heeft de neiging om te dalen.

Vallende ster

Een andere omkerende kaars die tijdens een uptrend voorkomt. Deze heeft dezelfde vorm als de omgekeerde hamer.

Net zoals grafiekpatronen, kunnen meerdere kaarsen herkenbare patronen vormen. Dit betekent vaak dat de markt van richting zal gaan veranderen.

Opwaartse inhaling

Een rode kaars die onmiddellijk wordt gevolg door een grotere groene kaars indiceert een sterke opwaartse beweging. De romp van de tweede kaars is zo groot dat deze de eerste kaars inhaalt.

Neerwaartse inhaling

Deze keer wordt een kleinere groene kaars ingehaald door een grotere rode kaars - wat een sterke neerwaartse beweging indiceert.

Tweezer bottoms

Een omgekeerd patroon wat voorkomt tijdens een downtrend. Een tweezer komt voor wanneer twee kaarsen steun vinden op hetzelfde niveau en beginnen om te keren. De eerste kaars is rood, terwijl de tweede kaars groen is.

Tweezer tops

Het tegenovergestelde van tweezer bottoms en indiceren de omkering van een uptrend. Hier raken twee kaarsen de weerstand op hetzelfde niveau, de eerste is groen en de tweede is rood.

Morgenster

Een patroon met drie kaarsen indiceert een omkering in een downtrend. De eerste kaars is rood, de tweede is een draaitol of een doji en de derde is groen. Normaal gesproken moet de 'ster' lager gappen bij de opening en vervolgens hoger gappen bij de sluiting in de derde kaars. Echter, 24-uurs markten hebben normaal gesproken weinig gaps. Beleggers hebben daarom de neiging om deze vereiste achterwege te laten. 

Avondster

De dalende versie van de ochtendster, die begint met een groene kaars en eindigt met een rode. Dit indiceert de omkering van een uptrend.

Drie witte soldaten

Een zeer sterk stijgend signaal komt voor na de omkering van een downtrend. Bestaat uit drie groene (of witte) kaarsen met een grote romp en korte wiek.

Drie zwarte kraaien

De dalende versie van drie witte soldaten, wat voorkomt nadat een uptrend omkeert. Drie opeenvolgende rode (of zwarte) kaarsen met een grote romp en korte wiek treden op.

Vraag

Welk type grafiekpatroon ziet u hier?
 • a Drie witte soldaten
 • b Neerwaartse inhaling
 • c Avondster
 • d Tweezer bottoms

Juist

Onjuist

Dit patroon is een neerwaartse inhaling.
Antwoord tonen

Vraag

Welk type grafiekpatroon ziet u hier?
 • a Drie witte soldaten
 • b Neerwaartse inhaling
 • c Avondster
 • d Tweezer bottoms

Juist

Onjuist

Dit patroon bestaat uit drie witte soldaten
Antwoord tonen

Vraag

Welke type grafiekpatroon ziet u hier?
 • a Drie witte soldaten
 • b Dalende inhaling
 • c Avondster
 • d Tweezer bottoms

Juist

Onjuist

Dit patroon is een avondster.
Antwoord tonen

Samenvatting

 • Deze kaarspatronen indiceren dat een markt waarschijnlijk een downtrend zal gaan volgen:
  • Marabuzo (dalend)
  • Hangende man
  • Vallende ster
  • Neerwaartse inhaling
  • Tweezer tops
  • Avondster
  • Drie zwarte kraaien
 • De volgende indiceren een uptrend:
  • Marabuzo (stijgend)
  • Hamer
  • Omgekeerde hamer
  • Opwaartse inhaling
  • Tweezer bottoms
  • Morgenster
  • Drie witte soldaten
 • Deze tonen over het algemeen besluiteloosheid in de markt:
  • Draaitol
  • Doji
Les voltooid