Ta fram en handelsplan

Vad är en handelsplan?

En handelsplan är en struktur eller ett antal principer för dina marknadsaktiviteter. Handelsplaner kan vara av mycket stort värde, då de hjälper dig att genomföra din förutbestämda handelsstrategi.

Men ingen handelsplan är felfri eller ristad i sten – varje marknadsaktör är unik, och var och en handlar på sitt eget sätt. Ändå gör du klokt i att beakta ett antal allmängiltiga principer när du tar fram din egen handelsplan.

Din vägkarta

Du kan se din handelsplan som en vägkarta, som anger hur du ska ta dig från den punkt där du befinner dig i dag till ditt resmål

Utgångspunkt och destination är ju teoretiska konstruktioner, men det är viktigt att du skapar dig en mycket tydlig bild av dessa "platser" och är uppriktig mot dig själv.

Var är du i dag?

Vilken typ av investerare är du i dag?

Vad har du för kunskaper och erfarenheter?

Vad är syftet med din handel?

Hur stort investeringskapital har du?

Vad är ditt slutmål?

Vad har du för tidshorisont?

Hur ser ett framgångsrikt utfall ut?

Du kan också se handelsplanen som en affärsplan. Att starta ett företag utan att ha en affärsplan är knappast att rekommendera, så varför skulle du börja handla utan att ha en handelsplan?

develop_trading_plan_road_map

Allmänna råd om handelsplaner

Även om det inte existerar någon perfekt handelsplan som lämpar sig för alla, så finns det ett antal allmängiltiga principer som så gott som alla investerare kan få ett mycket gott utbyte av.

1 Planera skriftligt. Använd papper och penna (eller datorn) och anteckna de resonemang som du ska basera dina transaktioner på samt de mål som du hoppas att uppnå. Det gör det lättare för dig att tänka strukturerat, samtidigt som din plan blir tydligare.

2 Anteckna utfallet. Hitta ett tydligt och kortfattat sätt att föra bok över dina transaktioner. När du utvecklar en långsiktig strategi är det avgörande att du har full överblick över genomförda och pågående transaktioner. Dels för att kunna dra lärdom av utfallet, dels för att hålla reda på vilka marknader du är och har varit exponerad mot.

3 HÅLL koll på diTT KAPITAL. Att du kan hantera ditt kapital på ett bra sätt är den tredje avgörande komponenten i alla handelsplaner. Du behöver ha en plan för hur du ska hantera dina investeringar, och då i synnerhet din riskexponering.

Använd gärna handelsloggen i Insight, där du kan spara alla anteckningar på ett och samma ställe. Du kan lägga till kommentarer och diagram varje gång du öppnar, stänger eller ändrar en position eller order. Du hittar din handelslogg genom att klicka på knappen "Mitt konto" och sedan välja "Handelslogg".

Viktiga frågor när du tar fram en handelsplan

Här är några viktiga frågor att ta ställning till när du utarbetar din handelsplan, tillsammans med några tänkbara svar:

Varför handlar du?

För att försörja mig långsiktigt
För att få ihop till en liten bonus ovanpå pensionssparandet
För att dra in en extra slant när jag har möjlighet
För att jag älskar utmaningen
För att tjäna så mycket pengar som möjligt

Hur ser du på risk?

Jag är risktagare
Risken ska vara rimlig i förhållande till belöningen
Trygghet är viktigast

Hur mycket tid kan du ägna åt din handel?

Jag handlar på heltid
Bara fritiden, men jag går in hårt för det
Det är bara en hobby som jag ägnar mig åt när jag får lust

Hur stora kunskaper har du?

Jag är väl insatt i hur finansmarknader och de flesta handelstekniker fungerar
Jag behärskar vissa områden väl, men kan nästan inget om andra
Jag är ganska färsk på finansmarknaden, men lär mig snabbt
Jag är nybörjare och kan bara det viktigaste

I följande två avsnitt berättar vi om varför det är så bra att upprätta en handelsplan. Vi ger dig också några tips när du ska ta fram en handelsplan för egen räkning.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.