Planering och riskhantering

Kurs 1 av 8

Vad är en tradingplan?

En lämplig tradingplan är en av de viktigaste grunderna för din trading. Den ska finnas där för att underlätta dina beslut och för att ge dig svar på vad, när, varför och hur mycket du ska handla. Din plan bör spegla din personlighet, riskattityd, målsättning, riskhantering och de handelsstrategier som du tänker använda dig av.

Det allra viktigaste är att planen är skräddarsydd för dig. Det är ingen idé att kopiera andra personers planer eftersom de troligen har andra mål, attityder och synsätt än vad du har. De har troligen också mer eller mindre tid och pengar att lägga på handeln än vad du har.

Vad är skillnaden mellan en tradingstrategi, en tradingplan och en tradingdagbok?

Dessa termer används titt som tätt inom branschen. Ofta syftar man på samma sak, men i just den här kursen kommer vi att tala om specifika saker när vi refererar till dem:

 • En tradingstrategi anger exakt hur du ska öppna och stänga positioner. Ett exempel på en väldigt enkel handelsstrategi skulle kunna vara: ”Köp guld när det faller under 1 250 $ och sälj när det når 1 350 $”.
 • En tradingplan är en detaljerad beskrivning av din handel som täcker allt från dina mål, din motivation och din riskattityd till hur du ska hantera risker och analysera dina tidigare affärer. Den kan (och borde) innefatta strategier och ett åtagande att föra en handelsdagbok.
 • En tradingdagbok är ett skriftligt register över allt som händer när du handlar, som när du öppnat och stängt positioner, dina vinster/förluster, handelsstatistik och dina känslor inför, under och efter varje transaktion.

Varför är tradingplanen så viktig?

Den underlättar din handel

Du kan använda tradingplanen som riktlinje för när och hur du ska handla. Utan en plan kanske du hela tiden undrar vilken marknad du ska handla på, om du vill ta ut vinsten tidigt, om du ska låta förlusterna löpa eller om du missar möjligheter på andra marknader. Om du gjort upp en tradingplan har du redan funderat på detta tidigare, och då behöver du bara vänta in rätt marknadsförhållanden och handla enligt riktlinjerna som du har satt upp för dig själv.

Den gör det enklare att handla utan att blanda in några känslor

Har du en plan kan du bortse från dina känslor när du behöver ta snabba beslut. Du borde redan veta vilka vinster du är ute efter och vilka förluster du kan ta innan du lägger en order. På så sätt kan du ta itu med plötsliga förändringar i marknadskursen som sker när dina positioner är öppna. Ser man på marknaden realistiskt kan den bara gå upp eller ner. Med andra ord borde du kunna planera inför alla möjligheter på förhand.

Den gör det enklare att hålla på disciplinen

Det är extremt viktigt att vara disciplinerad som trader. Alla kan ha tur med ett par positioner, men en disciplinerad trader har större chans att gå med vinst på lång sikt. Har du en gedigen tradingplan är det enklare att hålla på disciplinen.

Men efter ett par försök verkar din strategi inte fungera särskilt bra och du har förlorat lite pengar. Tänker du:

 1. Överge strategin direkt?
 2. Hålla dig till strategin?

Beroende på omständigheterna  kan du kanske bestämma dig för att fortsätta. Du kan ta reda på om strategin har några grundläggande brister eller om du bara har haft otur.

Om du hittar brister kan du fundera på om strategin kanske kan justeras utifrån dina handelsresultat. Lyckas du hålla på disciplinen och följa din plan kan du kanske göra din strategi till en vinnande strategi, eller i värsta fall ta reda på hur och varför den inte fungerade.

Den hjälper dig att förbättras

När du följer en tradingplan och för en tradingdagbok kan du hålla koll på vad som fungerar och vad som inte fungerar för dig. Detta är till stor hjälp när du analyserar dina resultat för att bli en bättre trader. Med ett fullständigt register för varje position blir det enklare för dig att lära dig av misstagen och att utvärdera vilka av positionerna som gick med vinst (eller förlust) för att du hade tur eller för att du gjort en korrekt bedömning.

Summering av lektion

 • En tradingplan ska finnas där för att underlätta dina beslut och för att ge dig svar på vad, när, varför och hur mycket du ska handla.
 • Den ska beskriva hur du handlar i olika situationer och:
  • göra handeln enklare
  • hjälpa dig att handla utan att blanda in känslorna
  • hjälpa dig att hålla på disciplinen
  • hjälpa dig att förbättras.
Lektion avklarad