Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Du har köpt 30 aktier i Matjätten ABC på 50 SEK per aktie och du bestämmer dig för att lägga till en stop-loss på 45 SEK och en limitorder på 70 SEK. Vad är riskkvoten för positionen?

 • A 1:1
 • B 1:2
 • C 1:3
 • D 1:4

Förklaring

Om du inte råkar ut för slippage kan den största förlusten på positionen bli 150 SEK (5 SEK x 30 aktier) och den högsta vinsten kan bli 600 SEK (20 SEK x 30 aktier). Kvoten blir då 1:4.

Nästa
Fråga 2 av 10

Tänk dig att du köper 100 aktier i företaget XYZ AB på 40 SEK, men du vill inte riskera mer än 800 SEK. På vilken nivå ska du sätta din stop-loss?

 • A 30 SEK
 • B 32 SEK
 • C 42 SEK
 • D 48 SEK

Förklaring

Om var och en av dina 100 aktier minskade i värde med 8 SEK skulle du nå din riskgräns på 800 SEK.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Para ihop tillgångarna med motsvarande riskkategori:

Ta bort

Förklaring

CFDs - Hög risk
Aktier - Medelhög risk
Bankkonto - Låg risk

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vad är handelskapital?

 • A Hur mycket pengar du kan lägga på din handel
 • B Hur mycket du kan tjäna på din handel
 • C Hur mycket pengar som hanteras på en börs
 • D Hur mycket du förlorar på din handel

Förklaring

Ditt handelskapital är de pengar du kan lägga på handeln. Det är oerhört viktigt att du aldrig riskerar mer än du har råd att förlora.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Vilken av följande är inte en av de fyra huvudsakliga handelsstilarna?

 • A Swinghandel
 • B Skalpning
 • C Dagshandel
 • D Halvårshandel

Förklaring

Positionshandel, eller investering, är den sista huvudsakliga handelsstilen.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Para ihop handelsstilarna med hur mycket handelsaktivitet de kräver:

Ta bort

Förklaring

Skalpning ? Väldigt hög
Dagshandel ? Hög
Swinghandel ? Medelhög
Positionshandel ? Låg

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vilka av följande uttalanden utgör ett SMART mål?

Välj alla svar som är rätt:
 • ‘Jag vill tjäna 5 000 på handeln under de kommande sex månaderna.’
 • ‘Jag vill tjäna tillräckligt med pengar för att köpa en båt.’
 • ‘Jag vill öka värdet på mitt handelskapital med 20 % under de kommande fem åren.’
 • ‘Jag vill tjäna lite extra pengar utöver huvudinkomsterna.’

Förklaring

Ett mål är SMART om det är specifikt, om du kan mäta framgången, om det kan avslutas, om det är relevant och om det har en specifik tidsram.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Hur definieras risk inom finanshandeln?

 • A Möjligheten att aktiemarknaden kraschar
 • B Möjligheten att den faktiska avkastningen på en investering blir mindre än den förväntade avkastningen
 • C Möjligheten att komma på kant med mäklaren
 • D Möjligheten att hamna i insider-affärer

Förklaring

En risk är möjligheten att gå med förlust eller att till och med förlora mer än vad du satsat om du handlar med hävstångseffekt.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Du kommer troligen påverkas mindre av systemiska risker om du...

 • A Endast investerar i en specifik tillgång
 • B Investerar i flera olika typer av tillgångar
 • C Främst investerar i växande marknader
 • D Endast handlar valuta

Förklaring

Det kan vara svårt att skydda sig mot systemiska risker, men överlag brukar investerare med varierade portföljer inte påverkas lika illa som de som investerar i bara en sektor eller typ av tillgång.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Välj ett av alternativen för att avsluta följande påstående: ”Handlare med effektiva strategier för att hantera sina risker...”

 • A …går aldrig med förlust.
 • B …kan tjäna pengar även om de har fler förlustpositioner än vinstpositioner.
 • C …handlar små kvantiteter.
 • D …har ett stort antal öppna positioner.

Förklaring

Handlare som har särskilt effektiv riskhantering kan tjäna pengar även om de har fler förlustpositioner än vinstpositioner, eftersom de brukar tjäna mer på vinstpositionerna än vad de förlorar på förlustpositionerna.

Föregående
Se svar