Planering och riskhantering

Kurs 5 av 8

Sätt att hantera risker: Del 2

Vi har tittat på några generella metoder för att hantera risker, men nu ska vi gå igenom två praktiska tekniker som du kan använda för att räkna ut hur stor din risk blir på varje position

Att räkna ut den största risken för varje position

Hur mycket du riskerar på varje position beror helt på dina egna förutsättningar. En del brukar rekommendera att du inte riskerar mer än 1 % av ditt handelskapital per position, medan andra säger att du kan riskera upp till 10 %. De flesta traders är ändå överens om att inte riskera mer än så, och det beror på följande:

Om du råkar ut för flera stora förluster på en gång kommer kapitalet som du har riskerat i varje position att ha en stor påverkan på ditt totala kapital samt på dina möjligheter att vinna tillbaka förlusterna. Vi tänker oss att du har 10 000 £ i handelskapital och att du har oturen att förlora pengar på 15 positioner i rad. Här är skillnaden mellan att riskera 2 %, 5 % eller 10 % per position:

 • Riskerar du bara 2 % av ditt kapital per position kommer du inte att förlora mer än 25 % av handelskapitalet efter 15 förlustpositioner. Du kan mycket väl vinna tillbaka de här pengarna.
 • Men om du riskerar 5 % per position så har du nu förlorat mer än hälften av ditt ursprungliga handelskapital. Du måste tjäna tillbaka dubbla summan för att nå din ursprungsnivå.
 • Det är ännu värre om du riskerar 10 % per position. Du förlorar då över 75 % och det kommer att bli otroligt svårt att vinna tillbaka pengarna som du har förlorat.

Värdeminskningen av handelskapitalet efter flera förlustpositioner kallas för drawdown. Det är viktigt att beräkna hur många procents värdeminskning av ditt handelskapital som kommer att göra det svårt att nå dina mål, och sedan försäkra dig om att din maximala risk per position ligger i linje med uträkningen.

Du kan också använda informationen för att räkna ut en risk-per-transaktion-skala. Om du är en aktiv trader som bara gör ett par transaktioner per dag/vecka kan du ha följande skala:

Är du en långsiktig investerare som endast gör ett par transaktioner per år så kan 10 % risk per transaktion kanske verka lämpligt. Om du är en högfrekvent valutahandlare som gör hundratals transaktioner per dag så är till och med 2 % per transaktion alldeles för högt. Det beror helt och hållet på dig och hur du vill handla.

Kom ihåg att alla traders förr eller senare drabbas av förluster, men att de som planerat i förväg och som kan hantera förlusterna är de som lyckas bäst på lång sikt.

Räkna ut riskkvoten för varje position

Det är möjligt att förlora oftare än du vinner och ändå gå med vinst. Det hela hänger på dina riskkvoter.

Du kan räkna ut riskkvoten för en viss position genom att jämföra summan som du riskerar med den potentiella vinsten. Om den största potentiella förlusten på en position är 200 £ och den största potentiella vinsten är 600 £, är riskkvoten 1:3.

Tänk dig att du har tio positioner med denna riskkvot och att endast tre av dem går med vinst. Då kan dina vinster och förluster se ut så här:

På tio positioner har du tjänat 400 £ trots att det bara blev rätt i 30 % av fallen. Därför föredrar många traders att hålla sig till en riskkvot på 1:3.

Tänk dock på att om du tar mindre risker för en större potentiell vinst kan det krävas större marknadsrörelser för att du ska nå din högsta vinst än vad som krävs för att du ska nå din största förlust.

I exemplet ovan måste marknaden troligen röra sig tre gånger mer till din fördel för att du ska nå din vinst på 600 £ än vad den måste röra sig till din nackdel för att du ska nå din förlustnivå på 200 £.

Fråga

Tänk dig att du köper 100 aktier i Citigroup på 27 $, men du vill inte riskera mer än 400 $. Var placerar du din garanterade stopp?
 • a 31
 • b 27,40
 • c 26,60
 • d 23

Rätt

Fel

Du köper 100 aktier, så om priset för Citigroup faller 1 $ kommer du att förlora 100 $. Vill du se till att inte förlora mer än 400 $ måste du placera din garanterade stopp 4 $ under det aktuella priset, på 23 $.
Svar

Summering av lektion

 • Räkna alltid ut den största risken för varje position:
  • Generellt sätt brukar det vara lämpligt att riskera mindre än 2 % av sitt kapital per position.
  • Riskerar du 5 % eller mer av ditt kapital brukar detta anses vara en stor risk.
 • Räkna ut riskkvoten för varje position:
  • Det är möjligt att förlora oftare än du vinner och ändå gå med vinst.
  • Många traders föredrar att hålla sig till en riskkvot på 1:3 eller bättre.
Lektion avklarad