Introduktion till de finansiella marknaderna

Kurs 5 av 10

Vad är aktieindex?

Du kanske redan har hört talas om aktieindex som FTSE 100, Dow Jones eller Nikkei 225. De nämns ofta på nyheterna eller i ekonomidelen i tidningen, ofta tillsammans med ett värde för hur mycket de gått upp eller ner.

Men vad är aktieindex? Vad står de för?

Ett aktieindex mäter värdet på en viss del av aktiemarknaden.

En ”viss del av aktiemarknaden” kan vara:

En börs (som Tokyo-börsen eller NASDAQ)

En region (som Europa eller Asien)
Eller en sektor (energi, elektronik, fastigheter och så vidare)

Ett exempel är FTSE 100. Det är ett siffervärde som motsvarar de 100 största företagen som handlas på London-börsen.

Om priset stiger överlag för företagens aktier kommer FTSE 100 också att stiga, och om aktiepriserna faller så faller också indexet.

Varför är aktieindex viktiga?

Aktieindex signalerar för handlarna och investerarna hur det går för en viss börs, region eller sektor.

Ett exempel är ASX 200 som följer de 200 största företagen i Australien. Om ASX 200 börjar stiga så går det överlag bra för de här företagen. När ASX 200 stiger så vet investerarna att det överlag har börjat gå bättre för den australiska aktiemarknaden.

Om det går bra för den australiska aktiemarknaden så brukar det också gå bra för den australiska ekonomin i stort, med andra ord kan de stora aktieindexen ofta signalera hur det går för ett helt lands ekonomi.

Detta är värdefull information när du planerar nästa affär.

Vilka är de största aktieindexen?

De flesta länder har ett större aktieindex för landets största företag. Exempelvis:

FTSE 100 Storbritannien
Tyskland 40 Tyskland
CAC 40 Frankrike
IBEX 35 Spanien
FTSE MIB Italien
Nikkei 225 Japan
Hang Seng Hong Kong
ASX 200 Australien
TSX 60 Kanada

 

I USA finns det dock flera större index som alla omfattar olika delar av marknaden. De tre stora amerikanska indexen är:

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones är ett av de äldsta och mest använda indexen och motsvarar de 30 mest inflytelserika företagen i USA. Det beräknades för första gången redan 1896 och har historiskt sett främst varit kopplat till företag inom den tunga industrin, men idag har den kopplingen nästan försvunnit helt.

S&P 500

S&P 500 är bredare än DJIA och baseras på värdet av de 500 största amerikanska aktierna på New York-börsen (NYSE) eller NASDAQ. Indexet användes först i sin nuvarande form på 50-talet och motsvarar idag nära 70 % av den amerikanska aktiemarknaden.

NASDAQ-100

NASDAQ-100 etablerades 1985 och baseras på de 100 största icke-finansiella företagen som listas på NASDAQ-börsen i New York. Det omfattar företag från flera olika sektorer, men särskilt företag inom datateknik, telekommunikation och bioteknik.

Summering av lektion

  • Ett aktieindex mäter värdet på en viss del av aktiemarknaden.
  • De större aktieindexen kan signalera hur friska kapitalmarknaderna (och ibland själva ekonomierna) är i vissa länder eller regioner.
  • De flesta nationer har ett större index. USA har tre: Dow Jones Industrial Average, S&P 500 och NASDAQ-100.
Lektion avklarad