Introduktion till de finansiella marknaderna

Kurs 8 av 10

Handla valuta

Vad är en ”pip”?

Rörelser i aktiepriserna mäts i valutaenheter som pence eller cent. Men rörelser i valutakurserna mäts i små enheter som kallas punkter eller pips.

Om priset för EUR/USD till exempel går från 1,20160 till 1,20170 motsvarar den här stigningen på 0,0001 i dollarpriset en pip.

En pip motsvarar oftast en förändring i den fjärde decimalen för de flesta större valutaparen.

Ett viktigt undantag är paren med yen som motvaluta. Här är det den andra decimalen som gäller.

Extra decimaler i priset kallas för fractional pips eller pipettes.

Fråga

Om USD/CAD-kursen går från 1,19527 till 1,19617, hur stor blir förändringen i pips?
 • a 9
 • b 11
 • c 90
 • d 110

Rätt

Fel

En pip motsvarar en förändring i den fjärde decimalen för det här paret. Och 61 – 52 = 9 pips.
Svar

Vad är en ”lot”?

Varje pip-rörelse i ett valutapris är värt mycket lite. De som vill dra nytta av de här små förändringarna brukar därför köpa valuta i stora satser som kallas för lots.

Standardstorleken på en lot är 100 000 enheter av en valuta. Du kan också stöta på minilots och mikrolots som motsvarar 10 000 respektive 1 000 enheter.

Lot Valutaenheter
Standard 100 000
Mini 10 000
Mikro 1 000

 

Mindre investerare brukar generellt sett inte ha tillgång till så här stora pengasummor så många valutamäklare låter sina klienter handla med hävstång.

Hävstångseffekt innebär helt enkelt att du öppnar en stor position på marknaden med en relativt liten insats, ett så kallat säkerhetskrav. Alla eventuella vinster och förluster beräknas dock utifrån den fulla positionen, så vinsterna och förlusterna kan vara mycket större än insatsen. Vi tittar närmare på hävstångseffekten i kursen ”Ordrar, exekvering och hävstång”.

Större valutapar

Du kan i teorin växla vilken valuta som helst med vilken annan valuta du vill, och det kan med andra ord finnas ett oändligt antal valutapar att handla. Du skulle exempelvis kunna spekulera på priset för armenisk dram mot zambisk kwacha (AMD/ZMW) om du bara hittade en mäklare som handlade paret.

Men i praktiken sker merparten av all valutahandel på ett litet antal utvalda valutapar som kallas de större valutaparen. Vilka de här större valutaparen är beror lite på vem du frågar, men de flesta brukar räkna in följande sex par, som utgör över 80 % av den globala valutahandeln:

Valutapar Valutornas namn
EUR/USD Euro/Amerikansk dollar
USD/JPY Amerikansk dollar/Japansk yen
GBP/USD Brittiskt pund/Amerikansk dollar
USD/CHF Amerikansk dollar/Schweizisk franc
USD/CAD Amerikansk dollar/Kanadensisk dollar
AUD/USD Australisk dollar/Amerikansk dollar

Lägg märke till att alla paren innehåller amerikansk dollar som är den mest handlade valutan i världen.

Mindre och exotiska valutapar

Par som inte handlas lika ofta kallas för mindre valutapar. De kan också kallas för cross-currency-par eller bara ”crossar”, särskilt om de inte innehåller amerikansk dollar. De populäraste av de mindre paren innehåller oftast euro (EUR), sterling (GBP) eller japansk yen (JPY).

Vissa valutamäklare kan också prata om exotiska eller växande valutapar. De här paren består oftast av en större valuta mot en valuta från en mindre eller tillväxtekonomi som exempelvis GBP/MXN (brittiskt pund mot mexikansk peso) eller USD/PLN (amerikansk dollar mot polsk zloty).

Slutligen finns det också typer av valutapar som kan vara baserade på regioner som australasiatiska eller skandinaviska par. De här paren brukar innehålla olika valutor inom regionen eller regionens valutor mot valutor från andra regioner. Till exempel kan AUD/NZD (australisk dollar mot nyzeeländsk dollar) ses som ett australasiatiskt par medan EUR/NOK (euro mot norsk krona) kan ses som ett skandinaviskt par.

Fråga

Välj rätt klass för följande par:

NOK/SEK?
 • a Australasiatiskt
 • b Skandinaviskt
 • c Exotiskt

Rätt

Fel

NOK/SEK = Norsk krona mot svensk krona → Skandinaviskt par.
Svar

Fråga

Välj rätt klass för följande par:

USD/JPY?
 • a Större
 • b Mindre
 • c Exotiskt

Rätt

Fel

USD/JPY = US dollar mot japansk yen → Större par.
Svar

Fråga

Välj rätt klass för följande par:

GBP/HUF?
 • a Större
 • b Mindre
 • c Exotiskt

Rätt

Fel

GBP/HUF = Brittiskt pund mot ungersk forint → Exotiskt par.
Svar

Fråga

Välj rätt klass för följande par:

AUD/NZD?
 • a Australasiatiskt
 • b Skandinaviskt
 • c Exotiskt

Rätt

Fel

AUD/NZD =Australisk dollar mot nyzeeländsk dollar → Australasiatiskt par.
Svar

Fråga

Välj rätt klass för följande par:

EUR/CAD?
 • a Större
 • b Mindre
 • c Exotiskt

Rätt

Fel

EUR/CAD = Euro mot kanadensisk dollar → Mindre par.
Svar

Vad driver valutamarknaderna?

Nu har vi gått igenom vad valutahandeln är och hur den fungerar, men vad är det som får valutakurserna att ändras?

En valuta är i princip en barometer för hur frisk ekonomin är i den berörda regionen. När du handlar på att en viss valuta ska stiga i värde så spekulerar du i det berörda landets ekonomi.

Rent allmänt så innebär en starkare ekonomi i ett land att dess valuta blir starkare jämfört med andra valutor.

Därför är det faktorerna som påverkar ett lands ekonomi som brukar ha störst påverkan på en valutakurs. Dessa kan vara:

 • Räntenivåer
 • Inflationstakt
 • Regeringens politik
 • Efterfrågan på import och export
 • Ekonomisk statistik som tillväxtresultat, arbetslöshetssiffror och tillverkningssiffor

Summering av lektion

 • Valutaförändringar mäts i pips. En pip motsvarar oftast en förändring av den fjärde decimalen för de flesta valutapar.
 • Valuta handlas i standardlots som motsvarar 100 000 valutaenheter.
 • Valutapar klassas oftast som större, mindre eller exotiska par.
 • Generellt sett ger en stark ekonomi i ett land en starkare valuta.
Lektion avklarad