Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Vilken decimalplats är det som ändras vid en pips förändring i valutaparet USD/JPY?

 • A 1:a
 • B 2:a
 • C 3:a
 • D 4:a

Förklaring

I de flesta valutapar där japansk yen är motvaluta är det den andra decimalen som berörs.

Nästa
Fråga 2 av 10

Företaget QER är för närvarande värt 5 000 000 SEK och har utfärdat 10 000 000 aktier. Hur många kronor är varje aktie värd?

 • A 0,05 SEK
 • B 0,20 SEK
 • C 0,50 SEK
 • D 20 SEK

Förklaring

En akties värde motsvarar företagets totala värde, delat med antalet utfärdade aktier. 5 000 000 SEK ÷ 10 000 000 = 0,50 SEK.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

DEF-indexet är marknadsviktat och motsvarar värdet av tre aktier:
• Företaget D har ett aktiepris på 5 SEK och 200 utfärdade aktier
• Företaget E har ett aktiepris på 2 SEK och 1 000 utfärdade aktier
• Företaget F har ett aktiepris på 4 SEK och 500 utfärdade aktier
Vad är värdet av DEF-index i kronor?

 • A 3 000 SEK
 • B 400 SEK
 • C 4 000 SEK
 • D 5 000 SEK

Förklaring

Ett marknadsviktat index räknar in varje företags storlek när det totala värdet ska beräknas:
(5 SEK x 200) + (2 SEK x 1 000) + (4 SEK x 500)
= 1 000 SEK + 2 000 SEK + 2 000 SEK
= 5 000 SEK

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vilken av följande är inte en börs för råvaruterminer?

 • A London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)
 • B London Metal Exchange
 • C OMX Nordic Exchange
 • D New York Mercantile Exchange

Förklaring

MX Nordic Exchange är en börsgrupp i Stockholm.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Para ihop aktieindex med motsvarande land:

Ta bort

Förklaring

FTSE 100 ? Storbritannien
DAX ? Tyskland
CAC 40 ? Frankrike
IBEX 35 ? Frankrike
Nikkei 225 ? Japan

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Para ihop börserna med motsvarande land:

Ta bort

Förklaring

SIX ? Schweiz
LSE ? Storbritannien
NASDAQ ? USA
ASX ? Australien
TSX ? Kanada

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vilka av följande klassas som ”hårda” råvaror? Välj alla lämpliga alternativ.

Välj alla svar som är rätt:
 • Guld
 • Nickel
 • Korn
 • Eldningsolja

Förklaring

Hårda råvaror brukar brytas från marken eller utvinnas från andra naturresurser, medan korn är något som odlas. Korn är med andra ord en ”mjuk” råvara

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Du bestämmer dig för att köpa 10 000 $ i AUD/USD på 0,74000, vilket kostar dig 7 400 $. Ett par veckor senare är säljpriset 0,72000. Om du stänger positionen på 0,72000, hur stor blir din vinst/förlust i USD (om vi bortser från eventuella avgifter och courtage)?

 • A 200 $ förlust
 • B 200 $ vinst
 • C 2 000 $ vinst
 • D 2 000 $ förlust

Förklaring

När du köper detta valutapar förväntar du dig att den australiska dollarn kommer att stärkas mot den amerikanska dollarn. Men här försvagades den. Du köpte för 7 400 $ för att öppna positionen, men sålde för 7 200 $. Detta kostade dig 200 $.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Ett kontrakt på råoljan Brent Crude utgörs av 1 000 fat. Vi tänker oss att priset är 70 $ per fat och att du bestämmer dig för att köpa tre kontrakt. Detta kostar 210 000 $ (70 $ x 3 000 fat). Senare är priset på Brent Crude 50 $ per fat och du bestämmer dig för att stänga din position. Hur stor blir din vinst/förlust (om vi bortser från eventuella avgifter och courtage)?

 • A 60 000 $ vinst
 • B 6 000 $ förlust
 • C 60 000 $ förlust
 • D 600 000 $ vinst

Förklaring

Du betalade 210 000 $, men sålde för bara 150 000 $. Med andra ord får du en förlust på totalt 60 000 $ (210 000 $ - 150 000 $).

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Valuta handlas i standardkontrakt. Hur många valutaenheter motsvarar ett standardkontrakt?

 • A 1
 • B 10 000
 • C 100 000
 • D 10

Förklaring

Standardstorleken på ett kontrakt är 100 000 enheter av en valuta. Ett minikontrakt motsvarar 10 000 enheter.

Föregående
Se svar