Introduktion till de finansiella marknaderna

Kurs 3 av 10

Vad är aktier?

När folk pratar om handel och investeringar så pratar de troligen om aktiehandel. Det är ett av de populäraste och mest traditionella sätten att handla på de finansiella marknaderna. Detta gäller särskilt för enskilda investerare.

Vi nämnde i föregående lektion att om du pensionssparar så kan det vara så att du redan investerar i aktier på något sätt. Men vad är aktier? Hur fungerar de?

En aktie är en del av ägandeskapet i ett företag.

Om ett företag är värt 10 000 £ och har utfärdat 2 000 aktier är varje aktie värd 5 £ (10 000 ÷ 2 000).

I takt med att aktiernas pris varierar kommer även företagets värde att variera. Investerare som köper aktier i ett företag hoppas att värdet kommer att öka, så att de kan sälja aktierna till ett högre pris senare.

Fråga

Företaget ABC är för närvarande värt 1 200 000 £ och har utfärdat 3 000 000 aktier. Hur många pence är varje aktie värd?

Rätt

Fel

En aktie = 1 200 000 £ (företagets värde) ÷ 3 000 000 (antal aktier) = 0,40 £ eller 40 pence
Svar

Varför erbjuder företagen aktier?

För att få in kapital

När investerare tillåts att köpa en del av ett företag kan ledningen få kapital som kan användas i verksamheten. Till exempel kan extra kapital behövas för att expandera till en ny region eller lansera en ny produktlinje.

Om kapitalet används på rätt sätt och företagets vinstmöjligheter ökar, kommer detta leda till att aktiernas och företagets värde stiger.

Detta innebär att företaget och dess aktieägare är starkt beroende av varandra. Företaget behöver aktieägarna för att få kapital och aktieägarna hoppas att företaget använder kapitalet till att utöka verksamheten så att de kan gå med vinst.

Varför ändras aktiepriserna?

Aktiepriser kan vara stabila i flera månader eller förändras väldigt snabbt. Hur mycket ett aktiepris varierar brukar kallas för dess volatilitet.

Det som styr om ett aktiepris går upp eller ner är i grunden principen om tillgång och efterfrågan. Om det finns fler personer som vill köpa en aktie än de som vill sälja kommer priset att stiga eftersom aktien är eftersökt (”efterfrågan” är större än ”tillgången”). Om tillgången är större än efterfrågan kommer priset att falla.

Tillgång och efterfrågan kan påverkas av många faktorer, men två huvudfaktorer är:

Intäkter

Intäkt är företagets vinst. Om intäkterna är större än väntat brukar aktiepriset stiga. Om intäkterna inte lever upp till förhoppningarna brukar aktiepriset falla. Företagen brukar släppa resultatrapporter för specifika tidsperioder, oftast för kvartal, halv- eller helår. Priset för ett företags aktier kan vara särskilt volatilt precis innan och efter rapporten släpps, särskilt om resultaten är mycket bättre eller sämre än väntat.

Du kan använda en ekonomisk kalender för att se vilka företag som kommer att släppa sina resultatrapporter.

Sentiment

Det här är kanske den mest komplexa och viktigaste faktorn när det gäller aktiepriset. Aktiepriserna påverkas mycket starkt av förväntningarna på företagets framtida resultat. De här förväntningarna grundas på flera faktorer, som kommande lagändringar inom den specifika branschen, allmänhetens tilltro till företagsledningen och ekonomin i stort.

Summering av lektion

  • En aktie är en del av ägandeskapet i ett företag.
  • Företag erbjuder aktier för att få kapital som oftast återinvesteras i verksamheten.
  • Aktiepriset påverkas av: tillgång och efterfrågan, intäkter och marknadens sentiment.
Lektion avklarad