Ta fram en handelsplan

Din handelsplan

Att ta fram en handelsplan

Handelsplanen är ett verktyg som du själv utformar så att det passar ditt eget sätt att handla. Den kan innehålla vad som helst som du anser dig ha användning för. Genom att följa tipsen nedan får du tillgång till en uppsättning grundverktyg.

Använd gärna handelsloggen i Insight för att anteckna dina resonemang och hur dina affärer utvecklas. Du kan lägga till kommentarer och diagram varje gång du öppnar, stänger eller ändrar en position. Du kommer åt din handelslogg med hjälp av knappen "Mitt konto" högst upp till höger i handelsapplikationen.

1 Känn din investerarprofil

Först och främst bör du kunna fullborda följande mening: "Jag vill bli en framgångsrik investerare därför att..."

För det andra bör du göra en uppriktig utvärdering av de starka och svaga sidor hos dig som kan påverka ditt sätt att handla, liksom de personlighetsdrag som kan inverka på ditt investeringsbeteende.

2 Definiera och förstå dina handelsmål

Att bestämma vilka mål du har med din handel är ett av de viktigaste stegen när du ska ta fram en handelsplan. Det är också ett steg som de flesta människor struntar i.

Försök att fastställa så konkreta mål som möjligt, för såväl avkastning som tidshorisont. Det är bara genom att definiera och kvantifiera mål som du kan avgöra i hur hög grad de uppfylls.

De flesta handelsplaner rekommenderar att du fastställer detaljerade handelsmål per dag, vecka, månad, halvår, år och för hela din livstid.

Det kanske verkar absurt eller omöjligt att sätta upp dagliga mål, eller meningslöst att försöka fastställa ett mål för dina investeringsaktiviteter under hela din livstid. Men här är huvudsaken inte utfallet, utan det sätt att tänka som du måste använda för att fastställa målen, och som du i slutänden får nytta av.

 
 

3 Bestäm vilken typ av handel som intresserar dig

En rad möjligheter står till hands om du överväger att handla på de finansiella marknaderna. Vissa föredrar att hålla sig till en och samma handelsfilosofi, medan andra har lyckats genom att inkludera en rad olika former av trading i sin plan.

Vilken väg du än slår in på, så är huvudsaken att du förstår vilka valmöjligheter som står till buds och att du, som en del av handelsplanen, bestämmer dig för att följa ett av dessa system.

Du kan givetvis finslipa handelsplanen i takt med att du utvecklas som investerare. Poängen är att du inte ska pröva på nya typer av handel utan att ha gjort de efterforskningar som krävs för att veta om detta passar din tradingstil.

4 Identifiera dina marknader och din tidshorisont

Du bör inte bara vara på det klara med vilka former av handel som intresserar dig, utan också identifiera de marknader som passar din personlighet bäst.

En viktig punkt är hur mycket du kan om respektive marknad (aktier, råvaror, index, valutor etc.) och de faktorer som driver den. Ju större kunskap du har och ju mer ämnet intresserar dig, desto mer underbyggda kommer dina affärer vara.

Du bör också ta hänsyn till när marknaderna är öppna, så att du vet om du kan ägna dem den uppmärksamhet som krävs då handeln är som mest intensiv.

5 Bygg upp ditt eget handelssystem

Ett handelssystem tillämpar en uppsättning regler som i stort sett automatiserar din handel. Du behöver ta ställning till om du föredrar att bedriva en mekanisk handel, där du väljer ett handelssystem som sedan vägleder alla dina handelsbeslut, eller om du hellre vill handla diskretionärt, det vill säga fatta beslut om varje enskild transaktion.

Om du bestämmer dig för att använda ett handelssystem bör det omfatta följande:

Set-ups – marknadssituationer som du letar efter, eftersom du bedömer att de ger dig goda möjligheter att genomföra framgångsrika transaktioner. Det kan vara bra att ha en tydlig bild av vilka set-ups som är attraktiva – exempelvis att följa stigande högstanoteringar, sjunkande lägstanoteringar eller glidande medelvärden.

Aktiveringsnivåer – tidpunkterna då du vill handla, exempelvis när en marknad passerar en ny högsta- eller lägstanivå.

6 Var på det klara med hur mycket du vill riskera

Riskhantering kan vara den viktigaste komponenten i din handelsplan. Tekniker för riskhantering är definitivt en bärande del av varje handelsplan, och under Riskhantering berättar vi mer om detta.

När det gäller handelsplanen är det viktigt att du funderar igenom dina principer för kapital- och riskhantering, utformar dem så att de passar ditt sätt att handla, och sedan följer dem – oavsett om det går bra eller dåligt.

Några bra frågor du kan ställa dig är:

Hur stor andel av mitt kapital kan jag tänka mig att riskera på varje enskild transaktion?
Hur många positioner kan jag tänka mig att ha öppna samtidigt?
Vilken är den maximala kontoexponering jag vill ha?

develop_trading_creating_a_trading_plan_3

7 Bestäm hur du vill hantera dina öppna transaktioner

Denna del av handelsplanen handlar om hur du ska hantera öppna positioner. I dessa lägen är känsloreaktionerna som starkast. Kanske ser du hur marknaden rasar och frestas att sätta stopp för förlusterna, eller så rusar marknaden och lockar dig att bibehålla din position ett tag till.

I sådana emotionellt pressade situationer är det avgörande att du har tillgång till en strategi som du kan tillämpa.  

8 Var på det klara med hur du ska göra noteringar om din handel

Förbluffande många människor slarvar med denna aspekt av handelsplanen. Ändå är detta ett synnerligen kraftfullt sätt att öka dina kunskaper. Om du regelbundet för protokoll över alla dina transaktioner, och alltid antecknar vilka detaljer som gjort att de varit framgångsrika eller ej, så kan du inte undgå att bli klokare av detta i längden.

Ett kalkylblad räcker gott och väl för att föra dessa anteckningar. Ett fält för kommentarer är särskilt bra att ha. Anteckna allt ifrån hur väl du följt din strategi och vad som fungerat mer eller mindre bra, till hur du kände dig under dagen eller då du handlade.

Det kan nog bli en glad överraskning för dig att se hur enkelt det kan vara att identifiera vinnande trender och upprepa dessa vid framtida transaktioner.

9 Provkör ditt system

När du väl har valt ett system kan du simulera dess utfall med hjälp av historiska data. Då ser du hur väl systemet hade fungerat under de senaste marknadsrörelserna. Du kan göra detta manuellt, eller genom att använda olika hjälpmedel som tillhandahålls av vissa leverantörer av finansiella tjänster.

Ett demokonto är en annan provkörningsmetod som vissa leverantörer av finansiella tjänster erbjuder. Beroende på vilken leverantör du väljer och hur du helst handlar, så kan du faktiskt lägga upp ett konto med "leksakspengar", genomföra din tradingstrategi under en begränsad tid och se hur hållbar den är.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.