Turbotrading

Kurs 2 av 6

Hvordan fungerer turbowarranter?

Gå long eller short

Som vi nevnte i den første leksjonen hentes turbowarrantens pris fra verdien av et underliggende finansielt aktivum og følger dets opp- eller nedadgående bevegelser.

Å plassere en ny trade kan kun gjøres gjennom kjøp, ikke salg. Du kan derimot bruke turboer til å ta en posisjon på både stigende og fallende markeder og på den måten kan du trade på underliggende aktiva ved å både kjøpe og selge gjennom to forskjellige typer turboer:

  • Du kjøper en long-turbo dersom du tror prisen på det underliggende markedet vil stige. Tilgjengelige knock-out-nivåer vil være under den nåværende markedsprisen.
  • Du kjøper en short- turbo dersom du tror at prisen på det underliggende markedet vil falle. Tilgjengelige knock-out-nivåer vil være over den nåværende markedsprisen.

Long-turboer er noen ganger kjent som turbo-bull mens short-turboer kan være kjent som turbo-bear.

Mens potensialet for gevinst er ubegrenset dersom du spår riktig, vil knock-out-nivået begrense tapet ditt skulle markedet ikke bevege seg slik du forutså. Dersom du kjøper en long-turbo og markedet faller og treffer det valgte knock-out-nivået vil turboen lukkes og du vil tape kjøpesummen. Det samme gjelder dersom du kjøpte en short-turbo og markedet stiger og treffer knock-out-nivået.

Du vil aldri tape mer enn ditt opprinnelige innskudd, selv når markedet beveger seg raskt forbi knock-out-nivået ditt eller det forekommer gap forbi nivået.

Hvis markedet beveger seg mot deg trenger du ikke vente til turboen når knock-out-nivået. Du kan lukke posisjonen din når du måtte ønske.

Hvordan prises turbo24?

Prisen til en turbo er basert på forskjellen mellom prisen til det underliggende markedet og ditt valgte knock-out-nivå. Den inkluderer i tillegg spreaden og en market makers gebyr for å reflektere garantien til knock-out-nivået (vi forklarer mer om en market makers rolle senere).

Du kan kjøpe flere turbowarranter for å oppnå den eksponeringen du ønsker, og den maksimale risikoen tilsvarer kjøpsprisen på turboene multiplisert med antall turboer du kjøper.

Denne maksverdien betales med en gang du kjøper verdipapiret, i stedet for at det holdes av som margin av leverandøren din (noe som for eksempel forekommer på en CFD-trade). Gevinsten eller tapet ditt blir deretter bestemt av verdien du selger turboen til, eller nivået hvor den blir knocked-out.

Hva er kostnadene for å trade turboer?

Turboleverandører vil vanligvis belaste en tradingkurtasje på dine trades, men det er ikke tilfellet med turbo24 hos IG, som ikke har kurtasje.

Alle andre potensielle avgifter er inkludert i prisen på turboen –bortsett fra eventuell kurtasje – det du betaler med en gang er alt du må betale.1

Turboutstederen gjør en liten daglig justering på knock-out-nivået ditt for å gjøre rede for den daglige finansieringskostnaden. På en long-turbo vil dette føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short-turbo betyr det motsatte.

Hvordan fungerer utbyttejusteringer?

På samme måte som knock-out-nivået beveger seg på grunn av den daglige finansieringskostnaden kan det også bevege seg som et resultat av utbyttebetalinger dersom turboen er tilknyttet resultatet til en underliggende aksjeindeks.

Si at hvis du holder en turbo på en indeks hvis underliggende reflekterer utbetalt utbytte, vil eks. utbytteverdien til indeksen synke og knock-out-nivået til turboen justeres med utbyttebeløpet.

Eksempel

La oss si at Wall Street reduserte verdien sin med 10 punkter på en eks. utbyttedato. Verdipapiret vil justeres for å reflektere dette utbyttet:

Long-turbo:

Det gamle knock-out-nivået: 27 150

27 150 - 10

Det nye knock-out-nivået: 27 140

1 Alle trades med en nominell verdi på over 300 € er kurtasjefrie. For turboer på indeksen Italy 40 gjelder den italienske transaksjonskatten (IFTT). Les mer.

Sammendrag av leksjon

  • Kjøp en long-turbo dersom du tror markedet vil stige
  • Kjøp en short-turbo dersom du forventer at markedet vil falle
  • Prisen på en turbo baseres på forskjellen mellom knock-out-nivået ditt og det underliggende markedet
  • Den maksimale risikoen din tilsvarer turboprisen multiplisert med antall turboer du kjøper
  • Sett bort i fra eventuell kurtasje, vil du kun betale en enkelt forhåndskostnad for en turbo
  • Daglig finansieringskostnad og utbytte gjøres rede for ved knock-out-justeringer
Leksjon fullført