Turbotrading

Kurs 1 av 6

Introduserer turbowarranter

Hva er turbowarranter?

Turbowarranter, også kjent som turbosertifikat eller bare turbo, er markedsnoterte verdipapirer. Det vil si at de trades gjennom en MTF eller annen markedsplass. Prisen på en turbo hentes ut fra et underliggende finansielt aktivum, som en aksjeindeks, valutakryss eller råvare, noe som lar deg ta en posisjon med giring på det aktivumet etter hvert som prisen stiger eller faller.

Turboer dukket først opp i Europa sent i 2001, og har gjennom årene vist at de er populære blant traders som liker transparens på markedsplassen, med en synlig ordrebok og ikke-vilkårlig prising.

De er også nyttige med tanke på fleksibiliteten, da de lar deg sette grenser for din egen risiko og du bestemmer hvor mye giring du ønsker på hver posisjon. Ved trading av turbowarranter begynner du med å velge et knock-out-nivå – nivået du ønsker å gå ut av markedet på, skulle markedet bevege seg i din disfavør – fra tilgjengelige nivåene. Dette bestemmer dermed kjøpesummen du betaler for turboen og derfor størrelsen på giringen din sammenlignet med kostnaden av å trade det underliggende markedet.

Dersom det underliggende markedet når knock-out-nivået ditt - også kjent som strike-prisen - vil turbowarranten bli verdiløs og du vil tape kjøpesummen. Du vil aldri pådra deg ytterligere tap.

Turbowarranter gir deg kontroll over posisjonene dine og mulighet til å forutse verste tenkelige scenario dersom markedet ikke beveger som forventet.

Hvordan skiller turbowarranter seg fra andre måter å trade på?

Turboer er derivativer med giring, og har derfor visse likheter med andre produkter som du kanskje kjenner til, som CFDer og barriers.

Turboer, CFDer og barriers lar deg for eksempel ta en posisjon på et underliggende finansielt aktivum uten å faktisk eie aktivumet. Kostnadene er også lave sammenlignet med å trade det underliggende aktivumet direkte, noe som vil si at du kan få tilgang til noen markeder som ellers ville vært utenfor rekkevidde for de fleste ikke-profesjonelle kunder.

På samme måte som barriers lar turboer deg ta kontroll over risikoen og giringen, og har en enkel forhåndskostnad som representerer den maksimale risikoen for hver trade. På denne måten skiller de seg fra CFDer, som trades på en variabel margin og krever at du legger til et garantert stop hvis du vil begrense risikoen din. Den maksimale risikoen for turboer og barriers er fastsatt så snart den har blitt valgt, mens garanterte stoppordre kan endres etter hvert.

Hovedforskjellen er at mens turboer trades på markedsplasser, trades barriers og CFDer over-the-counter (OTC). Ordrebøker for turboer er transparente og det kan være muligheter for bedre priser ved å trade mot andre ikke-profesjonelle traders, eller innenfor spreaden.

Vi vil se nøyere på alle disse funksjonene i løpet av kurset.

Hva med IGs turbowarranter?

Hos IG tilbyr vi en type turbowarranter som kalles turbo24, som er verdens første turbowarrant som er tilgjengelige døgnet rundt, fem dager i uken, og i dette kurset vil vi hovedsakelig fokusere på disse.

Turbo24 fungerer stort sett på samme måte som andre turboer som er tilgjengelige på markedet, men de tilbyr flere unike fordeler. Vi vil prøve å gjøre rede for disse i løpet av kurset, men vær oppmerksom på at noen av funksjonene vi nevner ikke nødvendigvis gjelder for alle turboer.

Sammendrag av leksjon

  • Turbowarranter er noterte verdipapirer og trades på en MTF eller en annen transparent markedsplass
  • De lar deg gå long eller short på underliggende finansielle aktiva
  • Ved å velge et knock-out-nivå for hver trade begrenser du dermed risikoen din og bestemmer giringen
  • De deler visse funksjoner med barriers og CFDer
  • IG tilbyr turbo24, som er verdens første døgnåpne turbowarrant
Leksjon fullført