Turbotrading

Kurs 3 av 6

Eksempler på trading av turbowarranter

La oss nå se på noen eksempler på hvordan turboer fungerer i praksis. Her har vi brukt IGs turbo24, men andre turboer fungerer på noenlunde samme måte.

For enkelthetsskyld har vi ignorert effekten av innebygde avgifter og enhver justering i utregningene nedenfor.

Trade Germany 40 med turbo24

La oss si at Germany 40 trades til 12 000 og du tror den kommer til å stige. Du bestemmer deg for å kjøpe 100 long-turboer med knock-out-nivå 120 punkter unna, til 11 880.

Vi bruker en multiplikator på turbopriser og i dette eksempelet er multiplikatoren 0,01. Verdien på posisjonen din er dermed: 100 x (120 x 0,01) = 120 €.

Så snart du har kjøpt turboene vil kjøpsprisen og knock-out-nivået være satt. Du trenger ikke gjøre ytterligere innskudd på kontoen din for å opprettholde posisjonen, og du kan heller ikke justere knock-out-nivået.

Scenario 1

Du hadde rett, og Germany 40 stiger. Når turboen når 12 150 bestemmer du deg for å selge turboene dine og gå ut av posisjonen.

Det underliggende markedet er på 150 punkter høyere og turboens verdi har steget. Verdipapiret ditt er nå verdt 270 €. Du mottar denne verdien når du selger turboen, noe som gir deg en gevinst på 150 € i tillegg til ditt opprinnelige utlegg.

Scenario 2

Du tok feil i prognosen din, og Germany 40 faller. Du holder turboen din åpen, men når kursen når knock-out-nivået ditt på 11 880, ett fall på 120 punkter, blir posisjonen knocked-out og den mister all verdi.

Du har tapt ditt opprinnelige utlegg på 70 €, men du er beskyttet mot ytterligere fall i det underliggende markedet.

Spørsmål

Spørsmål 1

Du tror at Germany 40 kommer til å falle i løpet av de neste dagene, så du bestemmer deg for å kjøpe 50 short-turboer på indeksen. Den nåværende underliggende prisen er 12 000, og du velger et knock-out-nivå 100 punkter unna, på 12 100. Hvis multiplikatoren er på 0,01 og at man ser bort fra eventuelle gebyrer og spreader, hva er verdien på denne traden? Vennligst velg det riktige svaret:
  • 50 €
  • 100 €
  • 150 €

Korrekt

Ikke korrekt

Verdien på posisjonen din er: 50 x (100 x 0,01) = 50 €
Vis svar

Spørsmål

Spørsmål 2

Du trodde at gull var på vei mot nedgang og kjøpte dermed 150 short-turboer med et underliggende prisnivå på 1 300, et knock-out-nivå 100 punkter unna på 1 400, og en multiplikator på 0,01. Du betalte 150 € for å kjøpe turboene dine. Du tok feil – gullet bevegde seg oppover til et nivå på 1 425, og traden din ble knocked-out. Hvor mye tapte du? Vennligst velg riktig svar:
  • 187,50 €
  • 150 €
  • 100 €

Korrekt

Ikke korrekt

Selv om markedet bevegde seg med 125 punkter, var du beskyttet av knock-out-nivået ditt, som var satt til 100 punkter unna. Du tapte kun det opprinnelige utlegget ditt på 150 €.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

  • Sett bort i fra iboende kostnader og andre justeringer kan du beregne verdien til en long/short-turbo på denne måten:

Long-turbo: (verdien av underliggende – valgt knock-out) x multiplikator = turbopris

Short-turbo (valgt knock-out – verdi av underliggende) x multiplikator = turbopris

  • Du vil aldri tape mer enn ditt opprinnelige innskudd, selv når markedet beveger seg raskt forbi knock-out-nivået ditt eller det forekommer gap forbi nivået
Leksjon fullført