CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Wat is EBITDA en wanneer is het nuttig?

EBITDA is een veelgebruikte term onder beleggers waar soms onduidelijkheid over bestaat. In dit artikel leggen we uit wat het is, waarom het belangrijk is, en hoe het te gebruiken in analyse van aandelen.

Om met de deur in huis te vallen: EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortisation) is de winst voor rente, winstbelasting en afschrijvingen. Veel bedrijven publiceren dit getal als onderdeel van hun financiële cijfers en veel beleggers gebruiken het om bedrijven te vergelijken en te beoordelen. Maar waarom zouden we EBITDA gebruiken als we ook al de kasstroom en winst kunnen zien?

Waarom en wanneer is EBITDA nuttig?

EBITDA helpt met het inzichtelijk maken van de onderliggende winstgevendheid van het bedrijf. Dit maakt het ook vergelijkbaar met andere bedrijven in dezelfde sector. Doorgaans hebben deze bedrijven in de kern genoeg met elkaar gemeen om EBITDA-marges goed vergelijkbaar te laten zijn. Een hoge EBITDA-marge is een teken van kracht.

De is nettowinstmarge minder nuttig, aangezien deze vaak volatieler is. Ook tussen bedrijven zijn de verschillen in nettowinst scherper. Bijvoorbeeld de belastingvoet kan flink veranderen van het ene jaar op het andere, en voor de belastingvoet maakt ook behoorlijk uit in welke landen een bedrijf precies actief is. Een andere reden waarom nettowinst minder nuttig is, is dat sommige bedrijven met meer schuld werken dan anderen, waardoor de EBITDA beter vergelijkbaar is dan nettowinst.

Het niet meerekenen van afschrijvingen is ook een handig onderdeel van EBITDA omdat afschrijvingen van eerdere investeringen alleen op papier bestaan en er geen geld uit het bedrijf stroomt. Men gebruikt EBITDA dan ook wel als een benadering van de kastroom.

Om bovengenoemde redenen krijgt EBITDA veel aandacht van beleggers als graadmeter van de onderliggende winst. Bij kwartaalcijfers die bedrijven publiceren is het dus belangrijk om hierop te letten en niet alleen op de winst per aandeel, die ook lastiger te voorspellen is.

Als laatste is het handig om de EBITDA af te zetten tegen de beurswaarde plus schuld van een bedrijf (bedrijfswaarde). Als we de bedrijfswaarde zouden afzetten tegen de nettowinst, zouden schulden tweemaal meetellen: zowel in de betaalde rente als in de hoogte van de schuld.

Schulden en EBITDA

De betaalbaarheid van de schulden wordt dan ook het beste gezien in de context van EBITDA omdat dit geld ook gebruikt kan worden om rente te betalen. Bedenk ook dat de belasting daalt wanneer de rentebetalingen toenemen, dus dat dit ook belangrijk is in de berekening. Hierbij is het exclusief houden van afschrijvingen ook nuttig omdat een bedrijf investeringen (die pas later afschrijvingen veroorzaken) best uitstellen als de financiële nood hoog is.

Een belangrijk kengetal voor (obligatie)beleggers is dan ook de netto schuld/EBITDA -ratio. Over het algemeen is deze ratio onder de 2 goed, maar boven de 3 is hoog, boven de 4 is te hoog. Uiteraard is dit geen harde richtlijn omdat sectoren verschillend zijn. Zo is bij vastgoed de capaciteit voor schulden veel hoger, tot soms 15 maal EBITDA, omdat vastgoed een relatief hoge en stabiele waarde heeft ten opzichte van de huur die het oplevert. Aan de andere kant is deze capaciteit om schuld te dragen juist lager voor bedrijven met een zeer volatiele winst. Denk bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen of staalproducenten.

Wat zijn de beperkingen van EBITDA?

Een belangrijke beperking van EBITDA is het dat de kosten van investeringen (afschrijvingen) niet meeneemt. Deze zijn belangrijk, want afschrijvingen zijn een nuttige indicator van de benodigde investeringen om de omzet op pijl te houden. Een alternatief is dan het gebruik van EBIT, ook wel de operationele winst genoemd omdat deze wél rekening houdt met afschrijvingen. Toch blijft EBITDA populair omdat het een mooie voorindicator is van kasstroom.

Daarnaast is EBITDA nog niet hetzelfde als kasstroom omdat belastingen, rente en eventuele andere financieringskosten toch echte bedrijfskosten zijn die een bijl in de kasstroom zetten.

Een andere belangrijke beperking is dat EBITDA niet voor alle sectoren bruikbaar is. Zo is EBITDA voor banken betekenisloos omdat rente het leeuwendeel van de omzet en kosten vormt. Het is dan ook zinloos om een bank te waarderen op EBITDA. Ook voor de meeste andere financiële instellingen, zoals verzekeraars en brokers is om dezelfde reden verkeerd om EBITDA te gebruiken in de waardering. Voor de meeste andere sectoren is het juist erg handig om bedrijven te vergelijken op basis van EBITDA.

Normale waardering op basis van EBITDA

De eerder aangehaalde bedrijfswaarde/EBITDA, ook wel de EV/EBITDA in het Engels, is een gebruikelijke waarderingsmaatstaaf voor bedrijven. Dit is handig omdat de meeste andere waarderingsmaatstaven, zoals de bekende koers/winst-verhouding, geen rekening houden met schulden. Toch snapt iedereen dat een bedrijf meer waard is op de beurs als het minder schulden heeft. Ook als men gelooft dat schuld gratis is en nooit afgelost hoeft te worden, kan een schuldenvrij bedrijf nog de mogelijkheid aangrijpen om schulden aan te gaan om dat geld door te sluizen naar aandeelhouders.

Deze pagina van een professor aan New York University bevat een aardig actueel overzicht van gemiddelde EV/EBITDA-waarderingen per sector op de Amerikaanse beurs. Kort door de bocht staan bedrijven in de zware industrie of oliesector vaak op of onder de 10 omdat er veel investeringen nodig zijn in die sectoren die terugkomen in de afschrijvingen. Anderzijds staan technologiebedrijven meestal boven de 15, mede doordat de afschrijvingen daar laag zijn. Deze waarderingen zijn daarom het beste binnen de eigen sector te vergelijken.

Een nuttige bouwsteen

Zoals met alle winstcijfers, zitten er voordelen en beperkingen aan de EBITDA. Het is in ieder geval handig om EBITDA-marges te vergelijken tussen bedrijven in dezelfde sector. Ook de EV/EBITDA is nuttig om binnen een sector te vergelijken, maar kent beperkingen. Het belangrijkste is om goed te beseffen dat EBITDA geen synoniem is voor winst of kasstroom, maar een nuttige bouwsteen in de analyse van veel bedrijven.

Datum van publicatie : 2021-03-04T09:24:53+0000


Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek de eerste 24-uur-turbo ter wereld

  • Trade de klok rond, 24/5, vanaf 0% commissie*
  • Trade op een handelsplatform met volledige inzage in het orderboek
  • Kies de hefboom en het risico die bij u passen

*Een commissie is van toepassing op kleine transacties met een notionele waarde lager dan EUR 100.

Uw vermogen loopt risico.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.