Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Top 10 meest verhandelde grondstoffen ter wereld

Grondstofprijzen kunnen enorm fluctueren, wat traders mogelijkheden biedt te profiteren. Hier bekijken we de top 10 verhandelde grondstoffen ter wereld, waaronder olie, goud en sojabonen. Welke factoren beïnvloeden de koersen?

Grondstoffen vormen de basis voor de wereldeconomie waarvan de meeste overige goederen worden gemaakt. Ze kunnen in twee belangrijke categorieën worden onderverdeeld. ‘Harde’ grondstoffen zijn natuurlijke hulpbronnen die moeten worden ontgonnen. Denk dan bijvoorbeeld aan olie en aardgas, en metalen zoals goud en aluminium. ‘Zachte’ grondstoffen zijn daarentegen landbouwproducten zoals gewassen en vee.

Grondstoffenmarkten zijn populair bij traders, omdat de prijzen enorm kunnen fluctueren, wat betekent dat er vaak geprofiteerd kan worden door op de korte of lange termijn te handelen. Factoren die van invloed kunnen zijn op de prijs zijn onder andere consumententrends, weerpatronen, infrastructuur, overheidsbeleid, economische prestaties, reserves en valutakoersen.

Wat zijn de meest verhandelde grondstoffen ter wereld?

  1. Brentolie
  2. Staal
  3. WTI olie
  4. Sojabonen
  5. IJzer
  6. Mais
  7. Goud
  8. Koper
  9. Aluminium
  10. Zilver

Dit is gebaseerd op een analyse van de top 40 meest verhandelde termijncontracten voor landbouw, energie en metaal uit 2017, op basis van cijfers van de Futures Industry Association (FIA).

Ruwe olie: Brentolie

Ruwe olie is een van de populairste grondstoffen ter wereld, omdat deze olie kan worden geraffineerd tot producten zoals benzine, diesel, smeermiddelen en verschillende petrochemische producten om kunststoffen mee te maken. Brentolie is een van de twee belangrijkste oliesoorten die wordt gebruikt om de wereldwijde prijzen te bepalen, samen met West Texas Intermediate (WTI). Brentolie is een hoogwaardige ‘zoete lichte’ olie, wat betekent dat deze een laag zwavelgehalte en lage dichtheid heeft en daarom relatief eenvoudig te raffineren is tot bruikbare eindproducten. De grondstof wordt gewonnen uit olievelden in de Brent-, Oseberg-, Forties- en Ekosfisk-velden in de Noordzee, voor de kust van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De olievelden liggen dicht bij de kust en dit maakt het relatief kosteneffectief om internationaal te transporteren.

Zoals alle grondstoffen is de prijs van Brentolie afhankelijk van vraag en aanbod. Historisch gezien is de vraag naar olie gekoppeld aan wereldwijde economische prestaties. Tijdens een hoogconjunctuur stijgen de prijzen over het algemeen, omdat er meer olie nodig is om producten te produceren en transporteren, en prijzen dalen in periodes van economische teruggang.

Aan de aanbodzijde heeft de wereldwijde toevoer van olie, en niet zozeer de toevoer van Brentolie, de meeste invloed op de prijs van deze grondstof. Hier heeft de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC), die productielimieten instelt voor lidstaten, historisch gezien altijd veel invloed op gehad. Dit is de laatste jaren echter afgenomen omdat de VS, die geen lid is van de OPEC, de productie van schaliegas heeft verhoogd. Meer informatie over de geschiedenis van ruwe olie.

Staal

Staal is een legering van ijzer en koolstof die vaak andere elementen bevat zoals mangaan, chroom, nikkel en wolfraam. Staal is een belangrijke grondstof, omdat het extreem sterk is en relatief lage kosten met zich meebrengt, waardoor het geschikt is voor industrieel gebruik in de bouw, infrastructuur en productie.

Daardoor zijn de staalprijzen historisch gezien in hoge mate verbonden met wereldwijde economische prestaties en stijgen en dalen over het algemeen in overeenstemming met de economische productie. Als legering is de prijs ervan echter afhankelijk van de kosten van de bestanddelen en de transportkosten. In de afgelopen maanden zijn de prijzen ook sterk beïnvloed door de handelsoorlog van Trump met China, waarbij de president importtarieven voor niet-Amerikaans staal heeft ingevoerd.

De samenstelling van staal kan sterk variëren afhankelijk van het gewenste eindgebruik, dus is er geen overeengekomen norm voor de legering. Derhalve zijn er meerdere termijncontracten voor staal, die traden lastig kunnen maken. Met IG kunt u indirect staal traden door te speculeren op de bestanddelen, met name ijzererts.

Ruwe olie: West Texas Intermediate (WTI)

West Texas Intermediate (WTI) olie, ook wel Amerikaanse ruwe olie genoemd op het platform van IG, is de tweede ruwe oliesoort op onze lijst. De grondstof is een andere hoogwaardige ‘zoete lichte’ olie, die een nog lager zwavelgehalte en nog lagere dichtheid heeft dan Brentolie. WTI-olie wordt gewonnen in verschillende Amerikaanse staten, waaronder Texas, Louisiana en North Dakota, en wordt naar Cushing in Oklahoma gestuurd om een prijs af te spreken.

In het verleden waren de prijzen van WTI-olie sterk afhankelijk van het verbruik in de VS. Dit komt omdat Cushing niet aan zee ligt, waardoor het moeilijk is olie internationaal te transporteren en waardoor de kosten voor vaten WTI-olie en Brentolie uiteenlopen. De recente omkering van de ‘Leiding door zee’ om olie van Cushing naar Freeport in Texas (aan de Golf van Mexico) te verplaatsen, in plaats van in de tegenovergestelde richting, heeft het echter eenvoudiger gemaakt om deze grondstof te exporteren, waardoor de prijzen over het algemeen meer overeenkomen met die van Brentolie.

Sojabonen

Sojabonen, in de VS ook wel ‘soybeans’ genoemd, zijn een belangrijke grondstof, met name omdat ze rijk zijn aan eiwitten en relatief goedkoop te produceren zijn. Ze worden gebruikt om verschillende voedingsmiddelen en landbouwproducten te produceren, waaronder sojameel (diervoeders), sojaolie en vlees- en zuivelvervangers zoals tofu en sojamelk. Ze kunnen ook voor de productie van biodiesel worden gebruikt. De meeste sojabonen worden verbouwd in de VS, gevolgd door Brazilië, Argentinië, China en India.

De prijs van sojabonen kan worden beïnvloed door de vraag naar diervoeders, biodiesel en vlees- en zuivelvervangers, samen met factoren die het aanbod kunnen beïnvloeden, zoals ongebruikelijke weersomstandigheden. Aangezien de VS een belangrijke producent is, kunnen de prijzen ook worden beïnvloed door de sterkte van de Amerikaanse dollar: over het algemeen stijgt de prijs (nominaal) naarmate de Amerikaanse dollar daalt en vice versa. In 2018 hadden speculaties over de Chinese tarieven op Amerikaanse sojabonen, en de uiteindelijke invoering ervan, ook een dramatisch effect op de prijzen.

IJzererts

IJzererts bestaat uit rotsen en mineralen waaruit ijzer gewonnen kan worden. Het overgrote deel van de ijzererts wordt gebruikt voor de productie van ruwijzer, dat op zijn beurt weer wordt gebruikt voor de productie van staal. Het gewonnen ijzer kan echter ook worden gebruikt voor de productie van gietijzer, magneten en katalysatoren voor diverse industriële en chemische toepassingen.

Er is ijzer in overvloed en het is relatief eenvoudig te ontginnen. Dit betekent dat er in het verleden voldoende aanbod was om aan de vraag te voldoen en dat de prijzen relatief stabiel waren. Sinds 2000 zijn er echter aanzienlijke prijsschommelingen geweest als gevolg van de veranderende consumptie in China. Het land is snel verstedelijkt, wat enorme hoeveelheden staal vereist, en heeft een fenomenale economische groei doorgemaakt. Hierdoor hebben de importtarieven van Trump ook een indirect effect gehad op ijzererts, waarbij de prijzen zijn gedaald door een afname van de vraag.

Mais

Mais is een belangrijke zachte grondstof. Mais is een voedselbron die voornamelijk wordt gebruikt voor de productie van diervoeders, ethanol, maissiroop en zetmeel. Er zijn verschillende soorten mais; platte mais, ronde mais, knopmais, popcorn, maismeel en zoete mais. De meeste mais wordt verbouwd in de VS, gevolgd door China, Brazilië en Argentinië.

Net als bij sojabonen is de prijs van mais sterk afhankelijk van de vraag naar diervoeders en biobrandstoffen, maar ook van de sterkte van de Amerikaanse dollar en weerpatronen. Landbouwsubsidies, en dan met name in de VS, kunnen ook gevolgen hebben voor de prijzen. De maisproductie wordt momenteel zwaar gesubsidieerd in de VS, wat een enorme stimulans is voor de productie en wereldwijde voorraden in stand houdt.

Goud

Goud is een edelmetaal dat al duizenden jaren zeer gewild is door de gele metaalkleur en glans. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt voor de productie van juwelen en als asset voor investeringen. Er wordt echter ook een kleine hoeveelheid gebruikt in de industrie, omdat goud zeer goed bestand is tegen de meeste chemische reacties en elektriciteit geleidt. Het meeste goud wordt gewonnen in China, gevolgd door Australië, Rusland en de Verenigde Staten.

Goud wordt algemeen beschouwd als een ‘veilige’ belegging, omdat het in tijden van economische en politieke onzekerheid doorgaans zijn waarde behoudt of stijgt. Daarom zetten veel traders geld om in goud als de dollar daalt, dus de prijs van goud heeft vaak een omgekeerde relatie met de waarde van de dollar. Meer informatie over factoren die de goudprijs beïnvloeden.

Koper

Koper is een belangrijk basismetaal, omdat het warmte en elektriciteit uitzonderlijk goed geleidt, en bovendien corrosiebestendig en weerbestendig is. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van elektrische bedrading, buizen, dakpannen en industriële machines. Het wordt echter ook gebruikt voor de productie van legeringen, waaronder messing en brons. Koper wordt voornamelijk gewonnen in Chili, gevolgd door China, Peru en de VS.

Door de vele toepassingen in de industrie en elektronica kan de prijs van koper aanzienlijk schommelen in lijn met de economische productie. Het aanbod kan daarentegen worden beïnvloed door handelsgeschillen, seizoenen en infrastructuurproblemen, met name binnen belangrijke Zuid-Amerikaanse leveranciers zoals Chili en Peru.

Aluminium

Aluminium is een ander belangrijk basismetaal, dat uitzonderlijk licht en corrosiebestendig is. Het wordt vaak gecombineerd met andere elementen, zoals koper, zink en magnesium, om legeringen te vormen die sterk en licht zijn. Daarom zijn aluminium en legeringen met aluminium handig voor commerciële toepassingen, waaronder de productie van voertuigen en vliegtuigen, verpakkingen (bijvoorbeeld blikjes) en de bouw. Het meeste aluminium wordt geproduceerd in China, gevolgd door Rusland, Canada en India.

De prijs van olie en elektriciteit kan de prijs van aluminium beïnvloeden, omdat het veel energie kost om het element van het erts te scheiden. De vraag wordt bepaald door de industrie en de bouw, dus de economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld China kunnen een groot effect hebben op de prijs. En dit is ook weer een grondstof waar dit jaar door Trump een importtarief voor is ingevoerd, dus het Amerikaanse beleid zal waarschijnlijk een rol spelen in de prijs voor aluminium.

Zilver

Zilver is het tweede edelmetaal op onze lijst en is een ander element dat al duizenden jaren zeer gewild is. In tegenstelling tot goud kan ongeveer 50% van de vraag naar zilver worden toegeschreven aan industrieel gebruik, waaronder zonnepanelen, fotografische films en elektrische contacten. Net als goud wordt een groot deel van de vraag naar zilver echter ook bepaald door juweliers en investeerders.

Zilver wordt ook beschouwd als een ‘veilige’ investering, dus stijgt de prijs ervan vaak tijdens economische onzekerheid. Goud wordt echter vaak gezien als een betrouwbaardere investering, omdat de prijs minder afhankelijk is van de vraag binnen de industrie, die vaak een klap krijgt als de economische productie daalt. Aan de aanbodzijde wordt zilver meestal gewonnen uit erts van andere metalen, met name koper, zodat schommelingen in de vraag naar deze andere elementen de prijs van zilver kunnen beïnvloeden. Meer informatie over factoren die de zilverprijs beïnvloeden.

Grondstoffen traden

Een van de belangrijkste punten van dit verhaal is dat elk product anders is. De factoren die de olieprijs beïnvloeden zijn bijvoorbeeld heel anders dan de factoren die de goudprijs beïnvloeden. Daarom is het erg belangrijk de door u gekozen markt uitgebreid te analyseren voordat u handelt, en dat u rekening houdt met alle factoren die van invloed kunnen zijn op de prijs van de betreffende grondstof.

Meer informatie over grondstoffen traden met IG.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.