Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Hedging-strategieën voor beginners

Hedging is het openen van nieuwe posities ter bescherming van bestaande posities tegen onvoorspelbare koersbewegingen. Lees waarom hedging zo’n populaire strategie is en ontdek de verschillende manieren waarop u kunt hedgen.

Koers Bron: Bloomberg

Wat is hedging?

Hedging is het innemen van twee of meer posities tegelijk met de bedoeling om eventuele verliezen uit de eerste positie te compenseren met winst uit de andere positie(s). In het meest ongunstige geval kan via hedging worden voorkomen dat een verlies boven een bepaald bedrag uitkomt.

Mogelijk heeft u zelf zonder het te weten ook wel eens aan hedging gedaan, aangezien hedging iets is wat zowel in het dagelijkse leven als op de financiële markten plaatsvindt. Veel mensen beschouwen bijvoorbeeld verzekeringen als een vorm van hedging doordat zij zich hiermee indekken tegen toekomstscenario's. Door hedging kan een ongeval niet worden voorkomen, maar het kan u wel beschermen tegen de ergste gevolgen.

Hedging is een strategie voor risicobeheer die hoofdzakelijk wordt gebruikt door traders en investeerders voor de korte tot middellange termijn als bescherming tegen ongunstige koersbewegingen. Veel beleggers voor de lange termijn maken nooit gebruik van hedging, omdat zij schommelingen op de korte termijn meestal volstrekt negeren. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het proces omdat dit een reeks verschillende toepassingen kan hebben.

Hoe begin ik met hedgen bij IG?

Als u aan de slag wilt gaan met hedging, kunt u:

 1. Onderzoeken welke markten u kunt hedgen
 2. Een hedging-strategie kiezen
 3. Oefenen met uw hedging-strategie op een demo-rekening van IG
 4. Een live rekening openen om te traden op live markten

Ook kunt u verder leren over handelen en financiële markten met de diverse online cursussen van IG Academy.

Waarom doen beleggers aan hedging?

Beleggers kunnen hun posities om een aantal redenen hedgen; of het nu gaat om het beschermen van hun posities of beleggingsportefeuille, of om het bestrijden van valutarisico's. Het is belangrijk om te begrijpen dat wanneer beleggers hedgen, zij dat niet doen om winst te genereren, maar om verliezen tot een minimum te beperken. Iedere vorm van handel brengt risico met zich mee, omdat het onmogelijk is om te voorkomen dat de markt zich tegen u keert, maar een succesvolle hedging-strategie kan het mogelijke verlies tot een minimum beperken.

Bij wijze van voorbeeld volgen hier vier redenen waarom beleggers kiezen voor hedging. In willekeurige volgorde zijn dit:

 1. Volatiliteitsrisico’s vermijden bij forexposities
 2. Voorkomen dat aandelen moeten worden geliquideerd
 3. Valutarisico vermijden bij buitenlandse activa
 4. Risico’s vermijden bij cryptovaluta’s

Volatiliteitsrisico’s vermijden bij forexposities

Hoewel sommigen zich aangetrokken voelen tot de forexhandel vanwege de zeer hoge volatiliteit en snelheid hiervan, streven anderen ernaar buitensporige risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Terwijl veel beleggers hun risico beperken door stop-losses in te stellen, kiezen sommigen ervoor hedging-strategieën te gebruiken bij forextransacties. Deze omvatten:

 • Eenvoudige forex-hedging, waarbij een long en een short positie wordt ingenomen in hetzelfde valutapaar
 • Hedging van meerdere valuta’s, waarbij twee valutaparen worden gekozen met een positieve correlatie en posities in beide paren worden ingenomen, maar dan in tegenovergestelde richting
 • Hedging met forexopties, waarbij de houder het recht, maar niet de verplichting, heeft om een valutapaar op een specifieke datum in de toekomst in te wisselen voor een vastgestelde prijs

Voorkomen dat aandelen moeten worden geliquideerd

Hoewel investeerders geneigd zijn zich te concentreren op marktbewegingen op de langere termijn, hedgen sommigen tegen perioden van economische neergang en volatiliteit, in plaats van een aandelenpositie te liquideren.

Als investeerder is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in het proces van hedging, omdat het een veelgebruikte strategie voor bedrijven is. Dus als u bijvoorbeeld in een oliemaatschappij investeert, zou deze ervoor kunnen kiezen zich in te dekken tegen dalingen van de olieprijs via futurecontracten. Inzicht in hedging maakt het gemakkelijker voor u om de financiële activiteiten van bedrijven te begrijpen.

Valutarisico vermijden bij buitenlandse activa

Het valutarisico of wisselkoersrisico staat voor de potentieel schadelijke gevolgen van schommelingen in de waarde van een valutapaar. De term valutarisico wordt op een aantal verschillende manieren gebruikt, maar voornamelijk om de negatieve effecten van wisselkoersen te beschrijven op de waarde van een activum dat de grens over gaat. Het risico kan betrekking hebben op eigendommen die naar het buitenland worden verkocht, buitenlandse salarissen en zelfs valutaomrekeningen tijdens vakanties.

Als iemand bijvoorbeeld over zes maanden op vakantie gaat naar de Verenigde Staten, kan hij of zij ervoor kiezen de eigen valuta tegen de huidige koers om te wisselen in dollars of zes maanden te wachten. Hoewel hij of zij misschien een betere koers krijgt door te wachten, kan de wisselkoers ook ongunstiger worden. Dit is het valutarisico.

Om zich in te dekken tegen dit valutarisico, doen beleggers aan hedging. Enkele van de meest voorkomende manieren om te hedgen tegen valutarisico’s zijn optiecontracten, gespecialiseerde exchange traded funds (ETFs) en hefboomproducten zoals CFD’s.

Risico’s vermijden bij cryptovaluta’s

Cryptovaluta's, zoals bitcoin, zijn berucht om hun volatiliteit en bieden heel weinig bescherming voor beleggers, aangezien ze niet worden gereguleerd. Hoewel deze volatiliteit een scala aan handelsmogelijkheden kan opleveren, kan ze tot zorgen leiden bij meer risicomijdende beleggers. Dit is de reden waarom sommige beleggers ervoor kiezen om hun posities in bitcoin te hedgen met behulp van strategieën zoals short gaan of hedging met futures en andere derivaten.

Beste strategieën voor hedging

Er zijn verschillende manieren om te hedgen, maar sommige daarvan kunnen buitengewoon ingewikkeld zijn. Dat is de reden waarom we enkele van de meest gebruikte manieren voor het indekken tegen risico’s onder de loep nemen, of het nu om een specifieke strategie, een platformfunctie of een activaklasse gaat die als een hedge wordt beschouwd. Deze strategieën zijn:

 1. Direct hedging
 2. Pairs trading
 3. Handelen in veilige havens

Direct hedging

Direct hedging is een strategie waarbij twee posities in hetzelfde activum in tegengestelde richtingen gelijktijdig worden geopend. Als u dus al een long positie heeft, neemt u ook nog een short positie in in hetzelfde activum.

Het voordeel van direct hedging ten opzichte van het sluiten van uw positie en het innemen van een nieuwe positie tegen een betere prijs, is dat uw transactie op de markt blijft. Wanneer de negatieve koersbeweging voorbij is, kunt u uw directe hedge weer sluiten.

Stel dat u een short positie op de FTSE 100 heeft, maar denkt dat de koers van de index op korte termijn zal stijgen doordat een aantal bedrijven positieve resultaten publiceert. In een dergelijk geval kunt u besluiten om een kooppositie te openen op de FTSE om uw verliezen te minimaliseren.

Normaal gesproken worden deze twee posities tegen elkaar weggestreept, zodat de bestaande positie wordt gesloten. Sommige handelsplatformen hebben echter een functie waarmee beleggers een 'directe hedge’ kunnen uitvoeren.

Pairs trading

Pairs trading is een hedging-strategie waarbij twee posities worden ingenomen. Eén in een activum met een stijgende koers en één in een activum met een dalende koers. Pairs trading is een vorm van hedging, omdat de ene transactie automatisch het risico van de andere vermindert.

De methode omvat het vinden van twee handelskansen die bijna identiek zijn, maar momenteel worden verhandeld tegen afwijkende prijzen: de ene prijs is ondergewaardeerd en de andere overgewaardeerd. Vervolgens bewegen beide activa richting hun reële waarde en hiervan wordt dan geprofiteerd. Deze strategie wordt meestal gebruikt voor aandelenhandel, maar kan ook worden gebruikt bij het verhandelen van indices, forex en grondstoffen, mits er een correlatie bestaat tussen de betrokken activa.

Als u twee aandelen wilt kiezen voor pairs trading, zult u waarschijnlijk op zoek gaan naar twee bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak, met vergelijkbare financiën en historische koerslimieten. Deze strategie is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van de richting die beide koersen op gaan, maar van de relatie tussen de twee activa. Het wordt als een ‘marktneutrale’ strategie beschouwd, omdat zowel een long als een short positie wordt ingenomen.

Handelen in veilige havens

Veilige havens zijn financiële instrumenten die veelal hun waarde behouden, of zelfs in prijs stijgen, tijdens perioden van economische neergang. Er is een aantal activa die zowel in de categorie “veilige haven” als in de categorie “hedge” vallen, zoals goud.

Goud wordt als veilige belegging beschouwd, omdat beleggers van oudsher hierin hun toevlucht zoeken tijdens financiële crises. Het edelmetaal wordt echter ook als hedge gezien tegen een daling van de Amerikaanse dollar. Als de valuta in waarde daalt, wordt hierdoor de kostprijs van ingevoerde goederen uit de VS hoger, hetgeen vaak tot gevolg heeft dat veel traders en investeerders de veilige haven als hedge tegen deze inflatie gebruiken.

Uit onderzoek van Baur en Lucey bleek zelfs dat goud als de beste bescherming tegen een mogelijke beurskrach wordt beschouwd, aangezien de goudprijzen de eerste 15 dagen na een krach meestal sterk stijgen vanwege hun status als veilige haven.*

Niet alle veilige havens zijn geschikt voor een hedging-strategie, dus het is belangrijk om onderzoek te doen. Maar als u deze welbekende correlaties in uw voordeel kunt gebruiken, kunnen veilige havens een goede manier zijn om uw risico op te vangen.

Hoe kan ik hedgen?

Zoals we hebben gezien, vindt hedging plaats door op strategische wijze transacties te plaatsen zodat een winst of verlies op één positie wordt gecompenseerd door veranderingen in de waarde van de andere. Dit kan worden bereikt via verschillende strategieën, zoals het openen van een positie die rechtstreeks uw huidige positie compenseert of door te kiezen voor het handelen in activa die meestal in een andere richting bewegen dan de overige activa waarin u handelt.

Wat is hedging?


Aangezien er kosten zijn verbonden aan het openen van een nieuwe positie, zult u waarschijnlijk alleen hedgen wanneer dit wordt gerechtvaardigd door het verminderde risico. Indien de oorspronkelijke positie in waarde vermindert, wordt een deel van het verlies of het gehele verlies gecompenseerd door uw hedge. Maar als uw oorspronkelijke positie winstgevend blijft, kunt u de kosten van de hedge dekken en nog steeds winst maken.

Een belangrijke overweging is hoeveel kapitaal u ter beschikking heeft om te hedgen, aangezien voor het plaatsen van extra transacties aanvullend kapitaal is vereist. Het opstellen van een budget is essentieel om ervoor te zorgen dat u geen geld tekort komt. Een veelgestelde vraag is: ‘Hoeveel moet ik hedgen?’ Het antwoord daarop verschilt nochtans van belegger tot belegger, afhankelijk van hun beschikbare kapitaal en risicobereidheid.

Het bedrag dat u moet hedgen hangt af van de vraag of u uw exposure volledig of slechts gedeeltelijk wilt afdekken. Hedging moet altijd worden afgestemd op het individu, op basis van zijn handelsdoelstellingen en gewenste risiconiveau.

Neutrale exposure berekenen

Neutrale exposure is het concept dat een belegger risico’s volledig kan afdekken door tegelijkertijd long en short te gaan in een of meer markten. Dit komt doordat een koersstijging in de ene positie compensatie biedt voor een daling in de andere. Beleggers kunnen in wezen hun risico neutraliseren door hun totale exposure te berekenen en vervolgens te hedgen met een strategie waarbij dezelfde exposure in de tegengestelde richting wordt gecreëerd.

Manieren om te hedgen

Hedging kan worden uitgevoerd met een verscheidenheid aan financiële instrumenten, maar derivaten die hun waarde uit een onderliggende markt halen, zoals barriers en CFD's, zijn populair onder zowel traders als investeerders.

Hedging: CFD's en barriers

Barriers en CFD’s bieden een aantal voordelen waardoor zij geschikt zijn voor hedging. Misschien wel het grootste voordeel is dat een belegger niet de eigenaar van de onderliggende waarde wordt bij het openen van een positie. Dat betekent dat beleggers kunnen speculeren op markten die zowel stijgen als dalen. Dit is erg nuttig bij hedging, omdat beleggers die hun marktexposure willen neutraliseren posities in beide richtingen moeten kunnen innemen.

Er zijn twee manieren om met hedging te beginnen, afhankelijk van uw mate van zelfvertrouwen en uw expertise. Uw opties zijn:

 • Een rekening openen. Bij IG kunt u snel en eenvoudig een rekening openen
 • Oefenen met handelen op een demo-rekening. Probeer uw hedging-strategieën uit in een risicoloze omgeving met een demo-rekening van IG

Ook kunt u zich aanmelden bij IG Academy om meer te weten te komen over financiële markten.

Alternatieven voor hedging

Hoewel hedging-strategieën nuttig kunnen zijn als u denkt dat de markt op de lange termijn zal stijgen of dalen, zijn deze niet altijd voordelig. Als u twijfelt over de toekomst van een markt of niet tot een beslissing kunt komen over hoe u wilt hedgen, kunt u zich het beste voorbereiden op marktrisico's door de omvang van uw positie terug te brengen of helemaal geen positie te openen.

Ook kunt u proberen om uw portefeuille te spreiden en posities te openen in een reeks verschillende activacategorieën. Op deze manier kunt u het risico verminderen dat u door een daling in één positie het grootste deel van uw vermogen kwijtraakt. Door bij het samenstellen van uw handelsportefeuille rekening te houden met een ‘worst case’-scenario, kunt u de noodzaak van hedging beperken.

Voetnoot:
* Baur en Lucey, 2007

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.