CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is short gaan en hoe werkt het?

Bij shorting wordt ingegaan tegen de mantra van laag kopen en hoog verkopen. Maar het kan ook een nuttig instrument vormen om zelfs bij dalende koersen kansen te vinden. Ontdek wat short gaan inhoudt en hoe het werkt.

Wat is short gaan?

Short gaan, ook wel 'shorting' of 'short gaan’ genoemd, is een handelsstrategie die wordt gebruikt om te profiteren van markten met dalende koersen. De traditionele manier voor short gaan omvat het verkopen van een geleende waarde in de hoop dat de koersen zullen dalen en het later weer terugkopen hiervan met winst.

Aan het lenen van de waarde zijn kosten verbonden, doorgaans een klein percentage van de koers van de waarde.

Short gaan kan tevens plaatsvinden via handelen met CFD’s, die u in staat stellen te speculeren op de koersbewegingen van de onderliggende waarde zonder er eigenaar van te worden.

De meeste short verkopen vinden plaats in aandelen, maar u kunt short gaan in tal van andere markten, waaronder forex, grondstoffen, indices en cryptocurrencies, waar het short gaan op bitcoin populair geworden.

Ontdek hoe u short kunt verkopen in verschillende markten

Anders aan short gaan is dat u de positie alleen inneemt als u denkt dat de koers van de waarde zal gaan dalen. Waarschijnlijk denkt u dat er geen mogelijkheden liggen voor koersstijgingen en dat de markt een neerwaartse trend vertoont. Als dat niet zo was, dan zou u een longpositie innemen. Vervolgens kunt u hedgen. Short gaan kan tevens helpen bij het hedgen tegen potentieel neerwaartse koersschommelingen in markten waarin u een longpositie heeft ingenomen. Blijf verder lezen om te ontdekken hoe u uw longposities kunt hedgen via short gaan.

Hoe u begint met short gaan

Als u wilt beginnen met short gaan via derivaten, volgt u deze simpele stappen:

 • Open een IG-beleggingsrekening: het openen van een rekening neemt slechts een paar minuten in beslag. U kunt dit zelfs doen via uw smartphone.
 • Vind een kans: wij bieden diverse tools waaronder de IG-marktscreener om u te helpen vinden van u zoekt
 • Voer uw transactie uit: als u klaar bent om te gaan beleggen, opent u uw eerste positie door de markt te selecteren waarin u short wilt gaan en ‘verkoop’ te kiezen op het orderticket

Klaar om te beginnen met short gaan? Open een rekening bij IG.

Hoe werkt short gaan?

Short gaan werkt op twee verschillende manieren, afhankelijk van hoe u wilt beleggen. Traditionele short verkoop omvat het lenen van de onderliggende waarde van een beleggingsbroker, het onmiddellijk verkopen van de waarde tegen de huidige koers en vervolgens het terugkopen hiervan op een later tijdstip om de kredietverstrekker terug te betalen. Indien de markt daalt, kunt u profiteren van de daling, maar als deze stijgt, moet u de waarde terugkopen tegen een hogere prijs en het verlies nemen. Een alternatieve manier om aan short verkopen te doen is door te speculeren op koersbewegingen met derivaten zoals CFD’s.

Aan traditioneel short gaan zijn enkele beperkingen verbonden. Bijvoorbeeld heeft u, omdat u niet de eigenaar van de waarden bent waarin u wilt beleggen, iemand nodig om deze aan u te lenen. Dit betekent dat u problemen kunt ondervinden zoals een ‘unborrowable’ aandeel. Dit is de term voor een waarde die niemand aan u wil lenen. De tweede methode, via derivaten zoals CFD, vereist geen uitwisseling van een onderliggende waarde.

Bij het handelen via CFD’s stemt u ermee in om het prijsverschil van uw gekozen waarde van het moment waarop de positie wordt geopend tot het moment waarop deze wordt gesloten, in te wisselen. Als u een CFD short verkoopt, opent u een positie voor het ‘verkopen’ van de waarde. Als bijvoorbeeld aandelen Apple worden verhandeld tegen een koers van $150 per aandeel en u 100 aandelen short verkoopt, sluit u uw positie zodra de koers $145 per aandeel bereikt en maakt u een winst van $500 (($ 150 - $ 145) x 100).

U kunt oefenen met transacties op een demo-rekening of een live rekening openen als u klaar bent om de markten op te gaan.

Op welke markten kan ik short gaan?

U kunt short gaan in een aantal verschillende markten, afhankelijk van uw interesses, kennis en risicobereidheid. Klik op de onderstaande markt om meer te weten te komen.

 • Short gaan met een aandeel
 • Short gaan met een valuta
 • Short gaan met een cryptovaluta
 • Short gaan met grondstoffen
 • Short gaan op de woningmarkt (REITS)

Voorbeeld van short gaan

Stel bitcoin wordt momenteel verhandeld tegen een koers van $10.100, maar u denkt dat de koers zal gaan dalen. Dus besluit u een short CFD-positie te openen voor 10 bitcoin. Een week later is de koers gedaald tot $10.000 en sluit u uw positie. Dit betekent dat u een winst van $1000 heeft gemaakt (prijs van openingspositie min de nieuwe prijs van de waarde vermenigvuldigd met het aantal bitcoins dat u heeft verhandeld via CFD’s).

Als de koers stijgt, lijdt u een verlies. Als de koers van bitcoin bijvoorbeeld stijgt naar $10.150, verliest u $500.

Waarom short gaan?

Het grootste voordeel van short gaan is dat het u meer beleggingsmogelijkheden biedt. De twee meest populaire redenen voor short gaan zijn speculatie en hedging.

Ontdek waarom short gaan belangrijk is voor efficiënte markten.

Short gaan om winst te maken

Short gaan biedt beleggers een geheel nieuwe dimensie van marktbewegingen waarop zij kunnen speculeren, aangezien handelaren zelfs bij een prijsdaling van de onderliggende waarde geld kunnen verdienen. Als veel mensen short gaan met een specifiek aandeel, kan dat betekenen dat het bedrijf in de problemen zit. Daar staat tegenover dat short verkopers vaak de schuld krijgen van het veroorzaken of verergeren van een neerwaartse trend om meer winst te kunnen maken. Er zijn aanwijzingen dat, als bedrijven beschermingsmaatregelen nemen tegen short verkopers, de kans groot is dat de winsten van het bedrijf lager zijn dan verwacht.

Short gaan om open posities te hedgen

Hedging is een andere manier om gebruik te maken van short gaan. Dit is de praktijk van het tegelijkertijd innemen van twee posities om verliezen van de ene positie op te vangen met winsten van een andere. Bij hedging kunnen beleggers met een shortpositie zichzelf beschermen tegen verliezen op een longpositie. Als bijvoorbeeld een koersdaling dreigt voor het aandeel, kunt u een short derivaatpositie gebruiken om het risico op te vangen. Terwijl het hedgen van uw posities niet noodzakelijkerwijs voorkomt dat u verliezen lijdt, kan het de pijn wel verzachten.

Short gaan heeft echter ook zo nadelen. De kans op verliezen is groter als de koers van een waarde zich niet naar verwachting ontwikkelt. Als de koers stijgt, kunnen uw verliezen in potentie onbeperkt zijn. Als dit gebeurt kan er een korte squeeze optreden, wat betekent dat alle short sellers proberen hun posities tegelijkertijd af te dekken, waardoor de koers van het aandeel nog verder stijgt en de verliezen nog groter worden. Daarom is het belangrijk om over een risicomanagementstrategie te hebben.

Waarom worden short verkopers met argwaan bekeken?

Short verkopers krijgen vaak de schuld van het veroorzaken of verergeren van een neerwaartse trend in de markt om meer winst te kunnen maken. Volgens sommigen verlagen zij met opzet de waarde van een aandeel, waardoor andere beleggers onder druk worden gezet short te gaan, waardoor de aandelenkoers nog verder daalt. Dit is echter een misvatting, aangezien short gaan weinig of geen invloed heeft op de koers als deze al aan het dalen is.

Een recent voorbeeld hiervan is de strijd tussen short verkopers en het management met betrekking tot aandelen Tesla (TSLA). Elon Musk, de CEO van Tesla, heeft veelvuldig kritiek geuit op short sellers, die hij 'waardevernietigers' noemde. Hij suggereerde dat short gaan verboden zou moeten worden.

Een andere reden waarop short verkopers met argwaan worden bekeken is het verbod op short verkopen in tijden van economische nood. Tijdens de financiële crisis van 2007 werd short gaan beperkt door toezichthouders in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan. Zij doen dit in een poging om dalende markten te beschermen, hetgeen ertoe leidt dat short sellers in een kwaad daglicht komen te staan omdat hun activiteiten worden verboden.

Waarom short gaan belangrijk is voor efficiënte markten

Short gaan is belangrijk voor efficiënte markten, omdat het helpt tot correcte prijzen te komen via koersvorming. Dit kan bij forex-markten, aandelenmarkten en alle andere financiële markten.

Het short verkopen van aandelen helpt de liquiditeit van de markt te vergroten, aangezien elke handelsdag opnieuw duizenden mensen aandelen short verkopen. Dit betekent dat het veel gemakkelijker is voor een koper om in de waarde te beleggen omdat er een constant aanbod is. Onderzoek heeft aangetoond dat beperkingen op short verkopen leiden tot lagere handelsvolumes, waardoor short gaan een integraal onderdeel van de financiële markten vormt. Liquiditeit door short gaan leidt tevens tot een significante verkleining van de spreads, hetgeen uiteindelijk resulteert in lagere kosten voor investeerders. Uit een onderzoek naar de financiële crisis in 2008 is gebleken dat de spread bij aandelen waarvoor een kort verbod op short verkopen gold met 150% toenam in vergelijking met aandelen zonder dergelijke beperkingen.

Een ander voordeel van short verkopers voor de financiële markten is een diepgaande bestudering van de financiële verslagen, het bedrijfsmodel en de toekomstperspectieven van een bedrijf. De onthulling van eventuele gevoelige informatie is zeer nuttig, want het stelt investeerders in staat om een beter inzicht te krijgen in hun investeringsbeslissingen.

Tips voor short gaan

Als u optimaal gebruik wilt maken van de markt via short gaan, is het belangrijk om uitgebreid te plannen en over een solide strategie te beschikken. Wij hebben enkele tips op een rijtje gezet om u op gang te helpen.

 • Voer een complete fundamentele analyse op de markt uit voordat u besluit short te gaan.
 • Kijk naar het bedrijfsmodel van het bedrijf voordat u short gaat met aandelen. Is het nog steeds relevant of wordt het ingehaald door de concurrentie?
 • Let op de managementstructuur en op onregelmatigheden in de boekhouding. Een bedrijf dat vaak van management verandert en aan agressief winstbeheer doet zit mogelijk in de problemen.
 • Houd rekening met uw positiegrootte: hoe groter deze is des te meer risico u loopt. Als de positie daarentegen heel klein is, maakt u mogelijk geen zichtbare winst.
 • Stel beleggingswaarschuwingen in die u informeren als een bepaald prijspeil wordt bereikt en die u in staat stellen een beslissing te nemen over de te volgen koers
 • Plaats trailing bets die uw positie volgen bij winst en deze sluiten bij verlies.
 • Plaats gegarandeerde stops om uw positie te sluiten zodra deze tot een bepaald punt is gestegen. Hiermee wordt een grens gesteld aan uw negatieve resultaat en hoeft u alleen een kleine vergoeding te betalen bij het activeren van uw stops.

Short gaan samengevat

We hebben hieronder enkele belangrijke punten op een rijtje gezet die u moet onthouden met betrekking tot short gaan

 • U kunt short gaan in markten van uw keuze, met inbegrip van aandelen, indices, grondstoffen, forex en cryptocurrencies
 • Met IG kunt u short gaan in uw gekozen markt via handel in CFD’s
 • Als de onderliggende koers daalt, kunt u winst maken. Als de koers stijgt, lijdt u verlies.
 • Het is belangrijk over de juiste tools voor risicobeheer te beschikken om zware verliezen te vermijden.
 • U kunt binnen enkele minuten een IG-beleggingsrekening openen en vandaan nog beginnen met short gaan.
 • Kort samengevat kunt u short verkopen gebruiken om te speculeren op dalende koersen waardoor u de kans geboden krijgt om winst te maken in zowel dalende als stijgende koersen.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Traden rond Brexit

Vind uit hoe de EU-uittreding van Groot-Brittannië de traders blijft beïnvloeden, en ontdek:

 • Hoe u kunt traden rond Brexit
 • De markten die u in de gaten moet houden
 • Brexit-handelsstrategieën voor belangrijke activa

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.